Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło
  • IX Powiatowa Gala Laureata
  •   Dwustu uczniów szkół i placówek Powiatu Wołowskiego otrzymało tytuł Laureata 2016 podczas Powiatowej Gali Laureata w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury, która odbyła się dnia 15 c... Czytaj więcej...
  • Aktualności: PODN
  • Wystawa pokonkursowa..
  • Dnia 28.01.2016 r. o godz. 18.00 miało miejsce otwarcie wystawy prac pokonkursowych uczniów szkół powiatu wołowskiego. Wystawa została zaprezentowana m.in. w Powiatowym Centrum Edukacji, Staro... Czytaj więcej...
  • Aktualności: PODN
  • PUBLIKACJE ORE
  • Publikacja ORE "Nauczyciel w szkole uczącej się" Polecamy publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Współautorem książki jest Pani Dyrektor PCEiPPP w Wołowie Krystyna Adaśko... Czytaj więcej...
  • Aktualności: PODN

Oferta Edukacyjna do pobrania

Oferta Edukacyjna

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy Placówek Oświatowych,
Opiekuńczo – Wychowawczych Powiatu Wołowskiego


   Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie jest akredytowaną, powiatową, placówką edukacyjną, w skład której wchodzą 4 placówki samorządu powiatowego tj. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna oraz Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Wołowie i w Brzegu Dolnym. Podstawowym kierunkiem działania każdej z nich jest kompleksowe wspomaganie pracy placówek oświatowych powiatu wołowskiego. Misja PCEiPPP w Wołowie jest także mocno powiązana z wyzwaniami współczesnej edukacji, ukierunkowanej na sukces szkoły, nauczycieli i uczniów, opartej na społeczeństwie wiedzy, wymagającej twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych w sferze rozwoju osobistego i zawodowego, a także z wymaganiami kształcenia ustawicznego, uczenia się przez całe życie.
   Na rozpoczynający się nowy rok szkolny, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ROKIEM SZKOŁY OTWARTEJ, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę edukacyjną w oparciu o główne kierunki polityki oświatowej państwa, obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 z nadzieją na budowanie wysokiego poziomu lokalnej edukacji. Nasza oferta jest wynikiem wnikliwych analiz oraz monitorowania potrzeb środowiska oświatowego powiatu wołowskiego w aspekcie szeroko rozumianej edukacji. W ofercie zawarte są informacje o planowanych formach doskonalenia dla nauczycieli, szkoleniowych radach pedagogicznych, konferencjach, seminariach, warsztatach metodycznych, wystawach, lekcjach bibliotecznych, sieciach współpracy i samokształcenia nauczycieli, konkursach przedmiotowych i artystycznych o zasięgu ogólnopolskim jak i powiatowym oraz formach wspomagania szkół i placówek obowiązujących od 01.01.2016r.
   Oferta obejmuje także proponowane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie i w Brzegu Dolnym. Obejmuje także wymianę doświadczeń, wiedzy i umiejętności, pedagogów, psychologów, logopedów w ramach forum: pedagogów, psychologów, logopedów.
   Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do baz bibliotecznych przez całą dobę, podgląd własnego konta bibliotecznego, możliwość rezerwacji i zamawiania książek oraz przedłużania terminu zwrotu książek przez czytelników. Zachęcamy także do korzystania z cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych Akademica – serwisu Biblioteki Narodowej.
   Aby móc sprostać dynamicznemu rozwojowi poszczególnych działów edukacyjnych, dążymy do ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy. Narzędziami, które nieodzownie nam towarzyszą i które niewątpliwie są naszymi atutami to: przemyślane strategie, nowoczesne zaplecze dydaktyczne, a także przede wszystkim skuteczne metody nauczania.
   Niniejszy informator stanowi punkt wyjścia do naszej współpracy z Państwem. Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie, propozycje, spostrzeżenia i pomysły. Pragniemy bowiem w optymalny sposób odpowiadać na Państwa potrzeby. Miarą naszego sukcesu jest Państwa satysfakcja.

Na progu rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy całemu środowisku
oświatowemu udanych poszukiwań ścieżek własnego rozwoju
oraz służymy pomocą w ich odnajdywaniu.


Z zaproszeniem do współpracy
           Krystyna Adaśko
dyrektor PCE i PPP w Wołowie wraz z kadrą centrumO nas

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie to instytucja oświatowa, w skład której wchodzi 5 placówek samorządu powiatowego:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołowie
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
4. Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie
5. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego, służą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy i innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania; udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Współczesny model pomocy psychologiczno- pedagogicznej zmierza w kierunku stymulująco -ochraniającym i wspomagającym rozwój dziecka poprzez kompleksową pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielowi, do czego dążą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie, dzięki współpracy z renomowanymi ogólnopolskimi instytucjami oświatowymi, realizuje następujące programy edukacyjne:

• Badanie gotowości szkolnej sześciolatków
• Szkoła dla rodziców i wychowawców
• Porozumienie w szkole
• Golden Five
• Program Badania Słuchu u dzieci - „Słyszę”
• Szkoła dla wszystkich

Realizacja powyższych programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, służy wysokiej jakości pracy z uczniem, rodzicem i nauczycielem oraz wdrażaniu w praktyce zawodowej, nowoczesnych metod pracy w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez udzielanie kompleksowej pomocy dziecku, rodzinie i nauczycielowi.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wydaje: kwartalnik - Biuletyn Informacyjny. Biuletyn jest miejscem, gdzie nauczyciele:
• zamieszczają swoje artykuły,
• dzielą się swym doświadczeniem zawodowym,
• przedstawiają propozycje metodyczne przydatne w pracy nauczyciela
• ukazuje osiągnięcia szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego.
• ofertę szkoleniową - Folder form szkoleniowych z aktualną ofertą szkoleniową proponowaną na dany rok szkolny.