Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło
 • ANKIETA
 • Szanowni Państwo!  Dyrektorzy, Nauczyciele Placówek Oświatowych Powiatu Wołowskiego   W oparciu o załączone narzędzia diagnozy, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psycholog... Czytaj więcej...
 • Aktualności: Biblioteka Pedagogiczna
 • UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
 • Uwaga, informujemy, że na prośbę dyrektorów i nauczycieli, został zmieniony termin szkolenia, zaplanowanego na 09.01.2018 Szkolenie odbędzie się w dniu 13.02.2018 r. (wtorek) godz. 14:30 ... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Magia Kolęd i pastorałek
 • formularz zgłoszeniowy  Szanowni Państwo !  Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania języków... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • HONOROWY PROFESOR OŚWIATY
 • W dniu 16 października 2017r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Krystyna Adaśko dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie odebrała z rąk Mini... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Lekcja otwarta w SP w Wińsku
 • Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele!   Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wińsku oraz &nb... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN

Oferta Edukacyjna do pobrania

Oferta Edukacyjna

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy Placówek Oświatowych
Powiatu Wołowskiego


   Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych wychodzi naprzeciw zmianom zachodzącym w systemie oświaty, realizując politykę oświatową państwa, przy uwzględnianiu potrzeby lokalnego środowiska oświatowego. Planując działania, odnosimy się do głównych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018.
   Jednym z podstawowych celów działalności centrum, jest realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół, wykorzystując zasób kadrowy naszej placówki tj. specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, informacji pedagogicznej oraz doradztwa metodycznego w zakresie twórczego i kreatywnego spojrzenia na proces doskonalenia zawodowego nauczycieli.
   Mając na uwadze wymagania jakie przed pracownikami oświaty stawia współczesna szkoła, staramy się wyjść im naprzeciw. Szeroko pojęte reformy w szkolnictwie, przekładają się na konieczność ciągłego kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Dlatego planując działania, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy PsychologicznoPedagogicznej w Wołowie, stara się dopasować do zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Niezależnie od placówki, czy jest to Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna, czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, misją Centrum jest troska, o jak najwyższą jakość kształcenia, którego celem najważniejszym jest dziecko- uczeń.
   Dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych oferujemy wspomaganie nastawione na wspieranie rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się jak i doskonalenie umiejętności profesjonalnych indywidulanego nauczyciela. Proponujemy szeroki wachlarz propozycji, podchodzimy indywidualnie do problemów i potrzeb każdej placówki, korzystamy ze wsparcia doświadczonych edukatorów. Wykorzystujemy także wiedzę i umiejętności uczestników biorących udział w organizowanych formach doskonalenia. Tworzymy w ten sposób atmosferę, sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk.
   Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie potwierdził wysoką jakość podejmowanych działań, otrzymując jako pierwsza placówka powiatowa w Polsce akredytację według nowych zasad – prestiżowy tytuł Placówki Akredytowanej nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
   Niniejszy informator stanowi punkt wyjścia do naszej współpracy z Państwem. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie oraz propozycje. Pragniemy bowiem w optymalny sposób odpowiadać na Państwa potrzeby. Miarą naszego sukcesu jest Państwa satysfakcja.

Na progu rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy całemu środowisku
oświatowemu udanych poszukiwań ścieżek własnego rozwoju
oraz służymy pomocą w ich odnajdywaniu.


Z zaproszeniem do współpracy
           Krystyna Adaśko
dyrektor PCE i PPP w Wołowie wraz z kadrą centrumO nas

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie to instytucja oświatowa, w skład której wchodzi 5 placówek samorządu powiatowego:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołowie
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
4. Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie
5. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego, służą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy i innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania; udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Współczesny model pomocy psychologiczno- pedagogicznej zmierza w kierunku stymulująco -ochraniającym i wspomagającym rozwój dziecka poprzez kompleksową pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielowi, do czego dążą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie, dzięki współpracy z renomowanymi ogólnopolskimi instytucjami oświatowymi, realizuje następujące programy edukacyjne:

• Badanie gotowości szkolnej sześciolatków
• Szkoła dla rodziców i wychowawców
• Porozumienie w szkole
• Golden Five
• Program Badania Słuchu u dzieci - „Słyszę”
• Szkoła dla wszystkich

Realizacja powyższych programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, służy wysokiej jakości pracy z uczniem, rodzicem i nauczycielem oraz wdrażaniu w praktyce zawodowej, nowoczesnych metod pracy w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez udzielanie kompleksowej pomocy dziecku, rodzinie i nauczycielowi.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wydaje: kwartalnik - Biuletyn Informacyjny. Biuletyn jest miejscem, gdzie nauczyciele:
• zamieszczają swoje artykuły,
• dzielą się swym doświadczeniem zawodowym,
• przedstawiają propozycje metodyczne przydatne w pracy nauczyciela
• ukazuje osiągnięcia szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego.
• ofertę szkoleniową - Folder form szkoleniowych z aktualną ofertą szkoleniową proponowaną na dany rok szkolny.