Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło
 • AKREDYTACJA
 •  AKREDYTACJA  dla Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej - POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI W WOŁOWIE   Szanowni Państwo... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 r.
 • Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytori... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Egzamin maturalny 2020
 • Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych  w załączeniu przesyłam informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzonym w czerwcu 2020r. z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z życz... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Wydawnictwo WSiP - propozycje
 •  Szanowni Państwo! W związku z tym, że zaistniała sytuacja nie pozwala na spotkania z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych przedstawiam najnowsze propozycje jakie oferuje WSiP aby uprzyj... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Oferta Wydawnictwa MAC EDUKACJA
 • Szanowni Państwo! Proponuję zapoznać się z ofertą wydawnictwa MAC Edukacja. Zaplanowaliśmy w kwietniu wspólne spotkanie z przedstawicielem tego wydawnictwa, jednak ze względu na pandemię i... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Metoda Krakowska
 • Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie: https://centrummetodykrakowskiej.pl. W zakładce "warsztaty dla dzieci" znajdują się filmiki z warsztató... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PPP w Wołowie
 • Lekcja ciekawej lektury
 •   Szanowni Państwo, wydawnictwo    MAC w obecnej chwili bardzo wspiera nauczycieli  w prowadzeniu zajęć, dlatego w ramach działań  Kompleksowe rozwiązania dla eduk... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Autyzm i co dalej ?
 • Drogi rodzicu jeśli zauważyłeś u swojego dziecka niepokojące objawy w rozwoju: Drogi nauczycielu jeśli zauważyłeś u swojego ucznia niepokojące objawy: Poproś rodzica o zgłoszenie si... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PPP w Wołowie
 • Program edukacyjny
 • „Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym z zaburzoną sprawnością manualną i koordynacją wzrokowo-ruchową” Nadrzędnym celem programu jest wspomaganie aktywności ruchowej, d... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Rozwój zmysłów
 • Drodzy rodzice. Poniżej przedstawiony jest proces rozwoju zmysłów u dziecka począwszy od urodzenia. Mamy nadzieję, że zainteresuje was ten temat. Zachęcamy do przeczytania. Rozw... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PPP w Wołowie

Oferta Edukacyjna do pobrania

Oferta Edukacyjna

   Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w podejmowanych działaniach edukacyjnych wychodzi naprzeciw zmianom zachodzących nieustannie w systemie oświaty, które stanowią źródło inspiracji do podejmowania nowych wyzwań. Kierunkiem działania Centrum jest dążenie do pełnego rozwoju możliwości tkwiących w kadrze pedagogicznej placówek oświatowych powiatu wołowskiego. Jednym z podstawowych celów działalności Centrum jest realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół, wykorzystując zasób kadrowy naszej placówki tj. specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, informacji pedagogicznej, a nade wszystko doradztwa metodycznego w zakresie twórczego i kreatywnego spojrzenia na proces doskonalenia zawodowego nauczycieli. W roku szkolnym 2020/2021 decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie obejmie obszarami doradztwa metodycznego w zakresie: języka polskiego, matematyki i informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz proponujemy nowe obszary doradztwa metodycznego w zakresie: języki obce, historia - szkoły podstawowe, historia- szkoły ponadpodstawowe, wiedza o społeczeństwie.

   Mając na uwadze nowe wymagania, jakie przed pracownikami oświaty stawia współczesna szkoła, staramy się wyjść im naprzeciw, by wesprzeć dyrektorów, nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim uczniów szkół i placówek powiatu wołowskiego. Zmiany w oświacie, przekładają się na konieczność ciągłego kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych. Dlatego planując działania, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, stara się dopasować do zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Niezależnie od placówki, czy jest to Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna, czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, misją Centrum jest troska, o jak najwyższą jakość kształcenia, gdzie celem najważniejszym jest dziecko - uczeń.

   Obszarem działań PCE i PPP w Wołowie jest środowisko nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego tj. Gminy Wołów, Brzeg Dolny, Wińsko. Dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych oferujemy wspomaganie nastawione na doskonalenie umiejętności profesjonalnych i wspieranie rozwoju osobistego. Proponujemy szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, podchodzimy indywidualnie do problemów i potrzeb każdej placówki. Korzystamy ze wsparcia doświadczonych edukatorów, ekspertów zewnętrznych. Wykorzystujemy także wiedzę i umiejętności uczestników biorących udział w organizowanych formach doskonalenia. Tworzymy w ten sposób atmosferę, sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk. Realizujemy politykę oświatową państwa, uwzględniając potrzeby lokalnego środowiska oświatowego. Planując działania zawsze odnosimy się do głównych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021.

   Placówka nasza potwierdziła jakość i rangę podejmowanych działań, otrzymując Akredytację – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, decyzja nr 18/2020 z dnia 12 czerwca 2020r. Może, zatem poszczycić się mianem Placówki Akredytowanej.

Z serdecznym zaproszeniem do współpracy
 Krystyna Adaśko
dyrektor PCE i PPP w Wołowie
wraz z kadrą centrumO nas

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie to instytucja oświatowa, w skład której wchodzi 5 placówek samorządu powiatowego:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołowie
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
4. Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie
5. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego, służą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy i innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania; udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Współczesny model pomocy psychologiczno- pedagogicznej zmierza w kierunku stymulująco -ochraniającym i wspomagającym rozwój dziecka poprzez kompleksową pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielowi, do czego dążą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie, dzięki współpracy z renomowanymi ogólnopolskimi instytucjami oświatowymi, realizuje następujące programy edukacyjne:

• Badanie gotowości szkolnej sześciolatków
• Szkoła dla rodziców i wychowawców
• Porozumienie w szkole
• Golden Five
• Program Badania Słuchu u dzieci - „Słyszę”
• Szkoła dla wszystkich

Realizacja powyższych programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, służy wysokiej jakości pracy z uczniem, rodzicem i nauczycielem oraz wdrażaniu w praktyce zawodowej, nowoczesnych metod pracy w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez udzielanie kompleksowej pomocy dziecku, rodzinie i nauczycielowi.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wydaje: kwartalnik - Biuletyn Informacyjny. Biuletyn jest miejscem, gdzie nauczyciele:
• zamieszczają swoje artykuły,
• dzielą się swym doświadczeniem zawodowym,
• przedstawiają propozycje metodyczne przydatne w pracy nauczyciela
• ukazuje osiągnięcia szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego.
• ofertę szkoleniową - Folder form szkoleniowych z aktualną ofertą szkoleniową proponowaną na dany rok szkolny.