Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Program uroczystości Jubileuszowych 18 czerwca 2015 r.


PROGRAM UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH

Wołowski Ośrodek Kultury


10.00 - 10.15 Inauguracja Jubileuszu 10-lecia Powiatowego Centrum Edukacji
                         i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.
10.15 - 10.45 Historia, rozwój i osiągnięcia placówki
                       - Krystyna Adaśko - Dyrektor PCE i PPP w Wołowie.
10.45 - 11.30 Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień z okazji Jubileuszu.
11.30 - 12.00 Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
12.00 - 12.30 Program artystyczny - Koncert Chopinowski - Gracjan Szymczak.
12.30 - 13.00 Poczęstunek okolicznościowy połączony ze zwiedzaniem
                         ekspozycji prezentujących 10-letni dorobek placówki.


Starostwo Powiatowe w Wołowie - SALA SESYJNA

15.00 - 17.00 Uroczysta Sesja Rady Powiatu Wołowskiego.


Podsumowanie Współpracy pomiędzy:


-Powiatem Wołowskim i Powiatem Harburg
Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie i Poradniami Wychowawczymi w Powiecie Harburg z siedzibą
w Buchholz i w Winsen.


Proklamacja Umowy Partnerskiej pomiędzy:


- Powiatem Wołowskim i Powiatem Harburg reprezentowanym przez:
Macieja Nejmana - Starostę Wołowskiego i Rainera Rempe - Starostę Powiatu Harburg.

- Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie i Poradniami Wychowawczymi w Powiecie Harburg.
reprezentowanym przez: Krystynę Adaśko - Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
i Gabriele Pape-Kierownik Poradni Wychowawczych w Powiecie Harburg.Data dodania: 2015-06-22 Powrót do góry