Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

REALIZOWANE PROJEKTY


PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W POWIECIE WOŁOWSKIM

Powiat Wołowski realizuje Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania do 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Wołowskiego (30 rodzin zastępczych i 20 osób niepełnosprawnych). Uczestnikami projektu są rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne, korzystające ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Oprócz tego sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie zostało dostarczone i zainstalowane w 3 jednostkach powiatowych w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, oraz Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego (POW)
w Godzięcinie. Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu zostali przeszkoleni
w zakresie obsługi komputera i Internetu
.
(czytaj więcej)CYFROWA WYPOŻYCZALNIA PUBLIKACJI NAUKOWYCH - AKADEMICA


Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA to realizowany przez Bibliotekę Narodową projekt, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa. W oparciu o tradycyjny system wypożyczeń międzybibliotecznych powstał system wypożyczania wersji elektronicznych książek i czasopism naukowych, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników.
(czytaj więcej)DOLNOŚLĄSKA E-SZKOŁA


Województwo Dolnośląskie od 2009 r. realizowało projekt Dolnośląska e-szkoła, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Udział w programie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu miał na celu wsparcie nauczycieli w ich przedsięwzięciach zaplanowanych w ramach Dolnośląskiej e-szkoły. W tym zakresie projekt zakładał modernizację i rozszerzenie funkcjonującego systemu bibliotecznego ALEPH, dzięki czemu możliwe było rozbudowanie oferowanych przez bibliotekę e-usług m.in. uruchomienie w 27 bibliotekach pedagogicznych woj. dolnośląskiego wypożyczalni elektronicznych.
(czytaj więcej)PROJEKT MIĘDZYNARODOWY "NIEMCY I POLACY W KSZTAŁTOWANIU WSPÓŁNOTY EUROPEJSKIEJ - SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW


Projekt stanowi kontynuację rozpoczętej polsko-niemieckiej współpracy na podstawie podpisanej międzynarodowej umowy partnerskiej pomiędzy Poradnią Wychowawczą w Powiecie Harburg (Dolna Saksonia) z siedzibami w Bucholz i w Winsen, a Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie (czytaj więcej)


KOMPLEKSOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI DROGĄ DO SUKCESU SZKÓŁ POWIATU WOŁOWSKIEGO

Projekt: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego
- współfinansowany przez Uni Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działanie 3.5 (czytaj więcej)

Data dodania: 2015-10-12 Powrót do góry