Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Rekrutacja na szkolenie SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW - druga grupa 14-15.09.2017 r.


Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej w Wołowie, zaprasza nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa dolnośląskiego z terenu Dolnego Śląska do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym pt.: Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowanym w ramach przetargu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.


Program edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczny skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, pedagogów, psychologów.

Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów.

Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania.

Cele szczegółowe:

Program szkolenia, został zaplanowany z myślą ujęcia najważniejszych aspektów :

-Współpraca nauczyciela z rodzicami z podkreśleniem podmiotowości relacji nauczyciel rodzic-dziecko
-kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem,
- doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko,
- poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy,
- nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
- uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej,
- ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,
- pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych,
- poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem, nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych

Program szkolenia specjalistycznego:

Szkolenie wyjazdowe dla 1 grupy warsztatowej obejmuje 2 dni zajęć warsztatowych dla nauczycieli, psychologów pedagogów, wychowawców przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu Dolnego Śląska. Następnie uczestnicy wezmą udział w spotkaniu podsumowującym – wspólny termin dla wszystkich.

Szkolenie realizowane w ramach warsztatu 10 modułów tematycznych n.t. BUDOWANIE RELACJI DOROSŁY - DZIECKO. CZĘŚĆ BAZOWA obejmuje 20 godzin dydaktycznych warsztatów dla każdej grupy w osobnym terminie oraz 4 godzinne spotkanie podsumowujące.

Prowadzący zajęcia warsztatowe: Krystyna Adaśko- trener, edukator, koordynator i realizator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Koszt szkolenia: udział w szkoleniu jest bezpłatny:

Termin warsztatów: pierwsze, dwudniowe spotkanie 14-15.09.2017. (czwartek, piątek)

Spotkanie podsumowujące: 20.11.2017 r. (Wołów)

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie   ul. T. Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów

Każdy uczestnik nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć warsztatowych skierowanych do rodziców, do nauczycieli, do wychowawców według programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” według części I

Osoba do kontaktu: Katarzyna Fęglerska

– koordynator projektu – tel. 509-91-95-92, katarzyna.feglerska@wolowpce.pl

Wszelkie informacje dotyczące projektu, program szkolenia, oraz procedury rekrutacyjnej, wraz z kryteriami i kartą zgłoszenia zostały ujęte w dołączonym regulaminie rekrutacji.
W związku z powyższym, zapraszamy serdecznie do udziału w procesie rekrutacji


                                                                              Z poważaniem

Specjalista ds. koordynacji szkoleń                                                       Dyrektor

mgr Katarzyna Fęglerska                                                               mgr Krystyna Adaśkorekrutacja

załączniki


Data dodania: 2017-06-29 Powrót do góry