Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Innowacyjne metody diagnozy i terapii- szkolenie dla specjalistów poradni


W dolnobrzeskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 23 czerwca odbyło się spotkanie dla specjalistów, którego inicjatorką była Iwona Grabowiecka- pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu Dolnym. Konsultantka/psycholog Agnieszka Wójcik z firmy BIOMED we Wrocławiu przedstawiła innowacyjne metody diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w nauce oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć różnorodne formy treningów prowadzonych z pomocą rzeczywistości wirtualnej 3D, zastosowanie eyetrakera w treningach fiksacji wzroku; zapoznać się z: nowoczesną metodą do terapii dzieci z CAPD (z zaburzeniami przetwarzania informacji słuchowej) oraz programem RehaCom do treningów funkcji poznawczych. Potwierdzona badaniami specjalistycznymi wysoka skuteczność zaprezentowanych metod oraz zastosowany wysokiej jakości sprzęt medyczny może być alternatywą dla tradycyjnych metod diagnozy i terapii oraz atrakcyjną formą pracy dla współczesnego pokolenia.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym od 2010r. jedną z nowoczesnych technologii skutecznie stosowaną przez specjalistów jest metoda EEG- biofeedback, wykorzystywana w terapii dzieci i młodzieży z trudnościami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), problemami emocjonalnymi oraz w celu polepszenia wyników w sporcie. Wspomniana metoda została wówczas zakupiona przez władze miasta i cieszy się popularnością wśród użytkowników o czym świadczy duża liczba klientów oraz osób oczekujących na zajęcia. Powyższe wskazuje na zasadność i celowość dokonanego zakupu.

Prezentacja nowoczesnych technologii w diagnozie i terapii jest inspiracją dla pracowników do dalszych działań w kierunku doposażania Poradni w kolejne innowacyjne metody, tym bardziej że specjaliści mają doświadczenie w pracy z nowymi technologiami oraz widzą sens i celowość ich stosowania.

 

Iwona Grabowiecka- pedagog - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
                                                    w Brzegu Dolnym

Zdjęcia- Barbara Bilewicz-Natkaniec

 Data dodania: 2017-06-29 Powrót do góry