Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2017/2018


Szanowni Państwo,    

Przedkładamy na Państwa ręce ofertę Studiów Podyplomowych na rok akademicki 2017/2018. 
W ubiegłym roku z oferty studiów skorzystało niemal 130 studentów na  29 kierunkach. Oferowane studia podyplomowe prowadzone  przez Instytut  Studiów  Podyplomowych  Wyższej Szkoły  Komunikowania, Politologii  i Stosunków  Międzynarodowych w  Warszawie,  realizowane są w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.


Proponowane  kierunki  studiów  podyplomowych  wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, opracowane zgodnie z oczekiwaniami  nauczycieli, a podyktowane  reformą w systemie oświaty. Rekrutacja jesienna na studia podyplomowe trwa do 31 października 2017r. Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r. Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych w siedzibie Powiatowego  Centrum  Edukacji  i  Pomocy  Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, budynek „C”.  Dzięki wprowadzeniu jednego semestru w ramach e-learningu,  studia  podyplomowe trzysemestralne  realizujemy od października 2017 r. do końca czerwca 2018 r. Egzamin dyplomowy odbywa się w siedzibie Centrum Edukacji w Wołowie. W dniu zdania egzaminu dyplomowego, student otrzymuje zaświadczenie  o uzyskaniu kwalifikacji do danego kierunku studiów podyplomowych, świadectwo wydane jest w sierpniu b.r.   Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście): Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27 C. Szczegółowe  informacje  oraz  podanie  na  studia  można  uzyskać na stronie internetowej PCEiPPP w Wołowie www.wolowpce.pl w zakładce:

Studia Podyplomowe. Partner Regionalny Uczelni:  Powiatowe  Centrum  Edukacji  i  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie; 56-100 Wołów ul. T. Kościuszki 27 budynek „C”.  Wszelkich  informacji udzielamy także telefonicznie.  tel. 71/389-21-00 Osoba do kontaktu: Katarzyna Fęglerska - informacja dotycząca studiów podyplomowych oraz elektronicznie:
e-mail: studia@wolowpce.pl   Z wyrazami szacunku

mgr Krystyna Adaśko

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie


Pismo przewodnie


Katalog - pobierz

Data dodania: 2017-07-10 Powrót do góry