Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Studia podyplomowe 2017/2018


REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI NADAL TRWA!!!

Szanowni Państwo, informujemy, że za zgodą Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, rekrutacja na semestr letni 2017/2018 została przedłużona do 28 lutego 2018 r.
Czas trwania studiów: luty 2018r. – luty 2019r.

Zapraszamy serdecznie

Dokumenty do pobrania:
Podanie - pobierz
Kwestionariusz osobowy - pobierz
Katalog studiów - pobierz

------------------------------------------------------------------------------------------

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Szanowni studenci, zapraszamy na zajęcia fakultatywne: Program wspierania i podnoszenia  kompetencji wychowawczych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, rodziców.według  ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznego

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Program edukacyjno-wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów.

 

Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów.

Grupa warsztatowa max do 15 osób

 

Miejsce i termin. 27-28 kwietnia 2018 r. PCE i PPP w Wołowie  -sala konferencyjna

I dzień warsztatowy:  27.04.2018 r.  piątek   g. 16.00-19.00
II dzień warsztatowy: 28.04.2018 r. sobota  g.    9.00-14.00

Prowadzący warsztaty: 
Krystyna Adaśko – trener, edukator, koordynator, realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne w ramach studiów podyplomowych
w roku akademickim 2017/2018 w PCE i PPP w Wołowie. Jedyny koszt, który ponosi student to 50 zł za książkę, zeszyty metodyczne i materiały.

Termin zgłoszenia do 28 lutego 2018 r. Warunkiem niezbędnym jest przesłanie dołączonej karty zgłoszenia.  Lista uczestników zostanie podana do wiadomości do 16 marca 2018 r.

Do pobrania:

WARSZTATY SDR - pobierz
Karta zgłoszenia - pobierz
------------------------------------------------------------------------------------------

ROZLICZANIE PRAKTYK! 

Szanowni Państwo, rozliczenie praktyk odbywa się poprzez prowadzenie dziennika praktyk z rozpisaniem realizacji odpowiedniej ilości godzin ( w zależności od kierunku) lub poprzez złożenie zaświadczenia z zakładu pracy, jeśli wykonywane obowiazki pokrywają się z tematyką i zakresem praktyk)

Dokumenty do pobrania:
Dziennik praktyk - pobierz
Zaświadczenie z zakładu pracy

------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA !

Szanowni Państwo,informujemy, że kierunek Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna osiągnął liczebność grupy, pozwalającą na utworzenie samodzielnego kierunku. W związku z powyższym, od II semestru, będzie funkcjonował, jako oddzielny kierunek Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Pozwoli to Państwu nie tylko zdobyć wymagane kwalifikacje, ale także umożliwi poszerzenie wiedzy w aspekcie praktycznym. Harmonogram zajęć otrzymają Państwo podczas najbliższego zjazdu, przewidzianego i zaplanowanego zgodnie z harmonogramem kierunków pedagogicznych. Oczywiście fakultatywnie  mogą Państwo uczestniczyć w każdych zajęciach organizowanych w ramach studiów podyplomowych w naszym Ośrodku w Wołowie.
------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYM SIĘ ZAPOTRZEBOWANIEM
NA INDYWIDUALNE FAKTURY ZA STUDIA PODYPLOMOWE

W celu usprawnienia przebiegu dokumentów, prosimy o kontakt bezpośredni z księgowością uczelni. Wówczas otrzymają Państwo fakturę bezpośrednio na swój adres e-mail oraz w razie potrzeby w wersji papiereowej pocztą tradycyjną.

Ewa Galas: rozrachunki@wssmia.edu.pl
------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI STUDENCI
PISZĄCY PRACE DYPLOMOWE!


Szanowni Państwo,  informujemy, że osoby studiujące "kierunki dydaktyczne", zobowiązani są do podania tematu pracy dyplomowej. Temat pracy, każdy student dobiera indywidualnie i przekazuje do PODN w Wołowie nie później niż do 28 lutego 2018 roku.      Prace dyplomowe składają Państwo do końca kwietnia 2018 r.    Obrona prac dyplomowych nastąpi dnia 2 czerwca 2018 r.        Specyfikacja i wymogi formalne dokumentu:    - Strona tytułowa zawierająca:  Nazwę uczelni, kierunek, tytuł pracy oraz imię i nazwisko studenta  - objętość: do 30 stron - druk czarny  - czcionka: Times New Roman  12 - bibliografia i przypisy.   

------------------------------------------------------------------------------------------

 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
ZA STUDIA


Opłaty rekrutacyjnej oraz płatności za studia proszę dokonywać wg. poniższego schematu:
Instytut Studiów Podyplomowych
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Tytuł przelewu:
PESEL - WOŁÓW - IMIĘ i NAZWISKO- KIERUNEK
NR KONTA: 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001

Po dokonaniu płatności za czesne, prosimy o przesłanie potwierdzenia na maila: studia@wolowpce.pl

 
------------------------------------------------------------------------------------------
ZASADY REKRUTACJI

1.        Kandydat zapoznaje się z ofertą studiów podyplomowych.

2.        Po dokonaniu wyboru kierunku studiów podyplomowych, kandydat składa  osobiście
w  Punkcie Rekrutacyjnym: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno
–Pedagogicznej w Wołowie lub wysyła listem poleconym wymagane dokumenty na adres: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy   Psychologiczno –Pedagogicznej  w  Wołowie, 
ul.  Tadeusza  Kościuszki  27 budynek „C”, oraz wpłaca 100 złotych opłaty aktywacyjnej.

3.        W szczególnych przypadkach dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną  na adres : studia@wolowpce.pl

4.        Opłatę aktywacyjną proszę wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych

5.        Wykaz dokumentów :

  • wypełniony kwestionariusz
  •  podanie na studia,
  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia /KSEROKOPIA
  • kopia dowodu tożsamości
  • potwierdzenie wniesionej opłaty aktywacyjnej

Do pobrania:
- KATALOG STUDIÓW

- Kwestionariusz osobowy - pobierz

- Podanie - pobierz

Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.

 

Data dodania: 2017-08-15 Powrót do góry