Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Studia podyplomowe 2018/2019


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU 2018/2019
Szanowni Państwo!


zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 realizowanych w Wołowie we współpracy z Wyższą Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Studia realizowane sa w siedzibie Centrum. W celu zgłoszenia się do procesu rekrutacji, niezbędne jest dostarczenie nastepujących dokumentów:
- kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
- formularza zgłoszeniowego
- potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł


DOKUMENTY DO POBNRANIA: 


- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- KATALOG


WAŻNE!!!


Szanowni Państwo, zmieniają się przepisy, to ostatni moment,
żeby zapisać się na kierunki:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
oraz PEDAGOGIKA SPECJALNA


Powyższe kwalifikacje od października 2019, będzie można nabyć jedynie na pięcioletnich studiach jednolitych! Od 1.10.2019 r. na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna będzie można odbywać tylko na jednolitych studiach magisterskich.


REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2019!

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE - SEMESTR LETNI !

Rekrutacja na semestr letni trwa do 20 lutego 2019 r

W ofercie m.in.:
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
- przygotowanie pedagogiczne
- pedagogika specjalna
- pedagogika opiekuńczo wychowawcza
- oligofrenopedagogika
- zarządzanie oświatą
- pedagogika lecznicza
- terapia pedagogiczna
- autyzm
- biologia
- fizyka
- historia
- WOS
i inne.


DOKUMENTY DO POBNRANIA:

- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

- ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
- OGÓLNE INFORMACJE ODNOŚNIE STUDIÓW

- KATALOG:
POBIERZROZLICZANIE PRAKTYK

Szanowni Państwo, poniżej dokumenty rozliczeniowe dotyczace praktyk studenckich do pobrania.

DZIENNIK PRAKTYK - pobierz

ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY - pobierz


 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
ZA STUDIA


Opłaty rekrutacyjnej oraz płatności za studia proszę dokonywać wg. poniższego schematu:
Instytut Studiów Podyplomowych
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Nr konta: 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001 


Tytuł przelewu:
PESEL - WOŁÓW - IMIĘ i NAZWISKO- KIERUNEK

Po dokonaniu płatności za czesne, prosimy o przesłanie potwierdzenia na maila: studia@wolowpce.pl


SZANOWNI STUDENCI
PISZĄCY PRACE DYPLOMOWE!Szanowni Państwo,  informujemy, że osoby studiujące "kierunki dydaktyczne", zobowiązani są do podania tematu pracy dyplomowej. Temat pracy, każdy student dobiera indywidualnie i przekazuje do PODN w Wołowie nie później niż do 28 lutego 2019 roku.      Prace dyplomowe składają Państwo do końca kwietnia 2019 r.    

Specyfikacja i wymogi formalne dokumentu:    - Strona tytułowa zawierająca:  Nazwę uczelni, kierunek, tytuł pracy oraz imię i nazwisko studenta  - objętość: do 30 stron - druk czarny  - czcionka: Times New Roman  12 - bibliografia i przypisy.   


 


STUDIUJ W WOŁOWIE Z WSNP !


Programy studiów dla nauczycieli zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

  • Kształcenie modułowe na studiach podyplomowych (przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne, dydaktyczne
    i merytoryczne)
  • Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach)
  • Punktacja ECTS min. 60 punktów dla danego kierunku pedagogicznego

PROMOCJE!50% zniżki za drugi kierunek
  • 20% zniżki dla absolwenta

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW


- Studia w trybie niestacjonarnym (zjazdy weekendowe)
         - Zajęcia warsztatowe
         - Praktyczny wymiar zajęć bezpośrednio w placówkach prowadzących działalność związaną z kierunkiem studiów
        -Wspomaganie nauki technikami kształcenia na odległość              zagadnienia teoretyczne
        - Możliwość realizacji 3 semestrów w ciągu roku akademickiego


ZALETY

    Rekrutacja prowadzona lokalnie

  •  Organizacja zajęć i egzaminów u lokalnych partnerów

       Zajęcia wyłącznie w weekendy

       Nacisk na praktyczny aspekt zajęć

       Teoria poprzez platformę 24h/7dni w tygodniu

       Profesjonalizm zajęć dydaktycznych


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU 2018/2019

Szanowni Państwo!

zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 realizowanych w Wołowie we współpracy z Wyższą Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Rekrutacja została przedłużona do dnia26 października 2018r.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Fęglerską koordynatorem d/s studiów
tel. 71/3892100 lub tel. kom.509919592

Z wyrazami szacunku

Krystyna Adaśko
dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji
i Pomocy psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie


DOKUMENTY DO POBNRANIA:

- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

- ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
- OGÓLNE INFORMACJE ODNOŚNIE STUDIÓWOferta kierunków na rok akademicki 2018/2019
UWAGA !

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYM SIĘ ZAPOTRZEBOWANIEM
NA INDYWIDUALNE FAKTURY ZA STUDIA PODYPLOMOWE


W celu usprawnienia przebiegu dokumentów, prosimy o kontakt bezpośredni z księgowością uczelni. Wówczas otrzymają Państwo fakturę bezpośrednio na swój adres e-mail oraz w razie potrzeby w wersji papiereowej pocztą tradycyjną.

Ewa Galas: rozrachunki@wssmia.edu.pl

Data dodania: 2017-08-15 Powrót do góry