Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Studia podyplomowe 2018/2019„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Szanowni studenci, zapraszamy na zajęcia fakultatywne: Program wspierania
i podnoszenia  kompetencji wychowawczych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, rodziców. Według  ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznego

Grupa warsztatowa max do 20 osób

Miejsce i termin. 12 – 13  kwietnia 2019 r. PCE i PPP w Wołowie  -sala konferencyjna

I dzień warsztatowy:  12.04.2019 r.  piątek   g. 16.00-19.00

II dzień warsztatowy: 13.04.2019 r. sobota  g.    9.00-16.00

 

Prowadzący warsztaty: 
Krystyna Adaśko – trener, edukator, koordynator, realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 

1.      Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniający do prowadzenia zajęć
według I części programu z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.

2.      Komplet materiałów szkoleniowych:

·         książka „Szkoła dla rodziców i wychowawców”-Joanna Sakowska
w wersji elektronicznej  

·         zeszyty metodyczne- niezbędnik uczestnika zajęć- w wersji elektronicznej  

·         gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć  z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami

·         komplet materiałów merytorycznych do prowadzenia warsztatów w wersji papierowej i elektronicznej

 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne w ramach studiów podyplomowych
w roku akademickim 2018/2019 w PCE i PPP w Wołowie. Jedyny koszt, który ponosi student to 50 zł za książkę, zeszyty metodyczne i materiały.

Termin zgłoszenia do 22 marca 2019 r. Warunkiem niezbędnym jest przesłanie dołączonej karty zgłoszenia.

 

PLENER MALARSKI 2019


Szanowni Państwo Studenci kierunku PEDAGOGIKA SZTUKI - PLASTYKA W SZKOLE informujemy że plener malarski odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 w Sierpcu.

Szczegóły do pobrania - PLENER


EGZAMIN DYPLOMOWY SESJI LETNIEJ
23 LUTY 2019 r.

Szanowni Studenci Studiów Podyplomowych, kończący studia egzaminem 23 lutego 2019 r. - informujemy, że egzamin odbywać się będzie w sali nr 20 (drugie piętro).

Harmonogram egzaminu:

9:00   - Przygotowanie pedagogiczne
             Terapia pedagogiczna
             Pedagogika lecznicza
             Oligofrenopedagogika
             Wczesne wspomaganie rozwoju

10:30 -  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
              Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
              Pedagogika specjalna

12:00     Doradztwo zawodowe
               Edukacja dla bezpieczeństwa
               Wychowanie do życia w rodzinie
               Wiedza o społeczeństwie
               Matematyka
               Historia
               Geografia
               Biologia
               Przyroda
               Fizyka  

Powyższe godziny w harmonogramie mają charakter orientacyjny


WAŻNE!!!


Szanowni Państwo, zmieniają się przepisy, to ostatni moment,
żeby zapisać się na kierunki:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
oraz PEDAGOGIKA SPECJALNA


Powyższe kwalifikacje od października 2019, będzie można nabyć jedynie na pięcioletnich studiach jednolitych! Od 1.10.2019 r. na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna będzie można odbywać tylko na jednolitych studiach magisterskich.


REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2019!

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE - SEMESTR LETNI !

Rekrutacja na semestr letni trwa do 20 lutego 2019 r

W ofercie m.in.:
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
- przygotowanie pedagogiczne
- pedagogika specjalna
- pedagogika opiekuńczo wychowawcza
- oligofrenopedagogika
- zarządzanie oświatą
- pedagogika lecznicza
- terapia pedagogiczna
- autyzm
- biologia
- fizyka
- historia
- WOS
i inne.


DOKUMENTY DO POBNRANIA:

- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

- ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
- OGÓLNE INFORMACJE ODNOŚNIE STUDIÓW

- KATALOG:
POBIERZ


EGZAMIN DYPLOMOWY - LUTY 2019

Szanowni Panstwo studencji sesji letniej 2017/2018 (kończący studia egzaminem w lutym 2019)  informujemy, że egzamin dyplomowy odbędzie się dnia 23 lutego 2019 r w Powiatowym Centrum Edukacji. Szczegółowy harmonogram zostanie państwu przekazany przed egzaminem.HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Szanowni Państwo, poniżej prezentuję harmonogram zajęć na studiach podyplomowych z rozbiciem na poszczególne kierunki. Szxczegółowy harmonogram otrzymają Państwo także w wersji elektronicznej.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
 
5 stycznia 2019
godz. 09:00 - 16:45 
Rozwój psychoruchowy dziecka w wieku przedszkolnym
                                  i jego zaburzenia

19 stycznia 2019
godz. 09:00 - 16:45  
Kodeks etyczny nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
                                   i wychowania przedszkolnego

16 luty 2019

godz. 09:00 - 16:45  Dokumentacja nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
                                  i przedszkolnej
2 marca 2019
godz. 09:00 - 16:45   Pedagogika przedszkolna z metodyką

16 marca 2019
godz. 09:00 - 16:45   Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej.

30 marca 2019
godz. 09:00 - 16:45   Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.


13 kwietnia 2019

godz. 09:00 - 16:45  Edukacja środowiskowaz metodyką

27 kwietnia 2019
godz. 09:00 - 16:45 
Wykorzystanie Technologii Informacyjnej i komunikacyjnej 
                                  w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

11 maja 2019
godz. 09:00 - 16:45   Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu

25 maja 2019
godz. 09:00 - 16:45   Diagnoza pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej

8 czerwcaa 2019    EGZAMIN DYPLOMOWYKIERUNKI PEDAGOGICZNE
(przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna, zarządzanie oświata,  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
) 
 
12 stycznia 2019
godz. 09:00 - 15:45   Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji w klasie szkolnej

26 stycznia 2019
godz. 09:00 - 15:45    Efektywna współpraca z rodzicami uczniów

23 luty 2019

godz. 09:00 - 15:45  Praca z uczniem mającym trudności w nauce.
                                  Specyficzne i specjalne trudności w uczeniu się.
9 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Atrakcyjna lekcja, czyli aktywizujące metody na lekcji.

23 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Metodyka nauczania, sposoby motywowania.

6 kwietnia 2019

godz. 09:00 - 15:45  Nowoczesny nauczyciel. Aktywne metody nauczania.

18 maja 2019
godz. 09:00 - 15:45   Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela.

15 czerwca 2018
  EGZAMIN DYPLOMOWY


KIERUNKI SPECJALNE
(pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, autyzm, resocjalizacja, socjoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju, socjoterapia)

 
5 stycznia 2019
godz. 09:00 - 15:45   Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
                                  edukacyjnych
19 stycznia 2019
godz. 09:00 - 15:45    Wspomaganie i rewalidacja przewlekle chorych i uczniów z 
                                    dysfunkcją ruchu.

16 luty 2019

godz. 09:00 - 15:45  Uczeń z niepełnosprawnościa intelektualną w klasie szkolnej -
                                  dynamika procesów poznawczych.
2 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji w klasie szkolnej -
                                  strategie postępowania
16 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Efektywna współpraca  z rodzicami uczniów,
                                  rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. 

30 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Stres i wypalenie zawodowe.  


13 kwietnia 2019

godz. 09:00 - 15:45  Diagnoza funkcjonalna.

27 kwietnia 2019
godz. 09:00 - 15:45   Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością
                                  intelektualną.

11 maja 2019
godz. 09:00 - 15:45  Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów
                                  z niepełnosprawnością intelektualną.
25 maja 2019
godz. 09:00 - 15:45   Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera

8 czerwca 2018
  EGZAMIN DYPLOMOWY


KIERUNKI DYDAKTYCZNE
(fizyka, historia, WOS, język polski, biologia, chemia, przyroda, doradztwo zawodowe, WDŻ, matematyka, technika, informatyka, EDB, filozofia, trener w oświacie,)

 
4 stycznia 2019
godz. 16:00 - 19:00  Współczesne ujęcie dydaktyki

18 stycznia 2019
godz. 16:00 - 19:00    Metodyka nauczania - sposoby motywowania.

15 luty 2019

godz. 16:00 - 19:00  Nowoczesny nauczyciel. Aktywne metody nauczania.

1 marca 2019
godz. 16:00 - 19:00   Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji w klasie szkolnej -
                                  strategie postępowania

15 marca 2019
godz. 16:00 - 19:00   Stres i wypalenie zawodowe.

29 marca 2019
godz. 16:00 - 19:00  Efektywna współpraca z rodzicami. 

12 kwietnia 2019

godz. 16:00 - 19:00  Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem TIK.

26 kwietnia 2019
godz. 16:00 - 19:00   Treści kształcenia. Sposoby konstruowania treści kształcenia.
                                   Podstawa programowa, program nauczania, podręczniki.

10 maja 2019
godz. 16:00 - 19:00  Trudne zachowania w szkole.

24 maja 2019
godz. 16:00 - 19:00  Ocenianie kształtujące. Ocena wspierająca rozwój dziecka.

1 czerwca 2018 
  EGZAMIN DYPLOMOWY
ROZLICZANIE PRAKTYK

Szanowni Państwo, poniżej dokumenty rozliczeniowe dotyczace praktyk studenckich do pobrania.

DZIENNIK PRAKTYK - pobierz

ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY - pobierz


 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
ZA STUDIA


Opłaty rekrutacyjnej oraz płatności za studia proszę dokonywać wg. poniższego schematu:
Instytut Studiów Podyplomowych
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Nr konta: 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001 


Tytuł przelewu:
PESEL - WOŁÓW - IMIĘ i NAZWISKO- KIERUNEK

Po dokonaniu płatności za czesne, prosimy o przesłanie potwierdzenia na maila: studia@wolowpce.pl


SZANOWNI STUDENCI
PISZĄCY PRACE DYPLOMOWE!Szanowni Państwo,  informujemy, że osoby studiujące "kierunki dydaktyczne", zobowiązani są do podania tematu pracy dyplomowej. Temat pracy, każdy student dobiera indywidualnie i przekazuje do PODN w Wołowie nie później niż do 28 lutego 2019 roku.      Prace dyplomowe składają Państwo do końca kwietnia 2019 r.    

Specyfikacja i wymogi formalne dokumentu:    - Strona tytułowa zawierająca:  Nazwę uczelni, kierunek, tytuł pracy oraz imię i nazwisko studenta  - objętość: do 30 stron - druk czarny  - czcionka: Times New Roman  12 - bibliografia i przypisy.   


 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA 2018/2019

 
Szanowni Państwo, zostały zaplanowane zajęcia na studiach podyplomowych w dwóch blokach: Blok prawny, Blok pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o rozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące kwalifikacji nauczycieli.

W okresie październik-grudzień 2018 zajęcia odbywają się w Sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - ul. T. Kościuszki 27 (Sala przy stołówce).


Poniższy harmonogram zajęć obowiązuje wszystkie kierunki studiów

27 października 2018
godz. 10:00 - 15:45   Blok prawny: Elementy prawa oświatowego


10 listopada 2018
godz. 10:00 - 15:45    Blok pomoc psychologiczno pedagogiczna:
                                   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach
                                   i placówkach oświatowych

24 listopada 2018
godz. 10:00 - 15:45   Blok prawny: Bezpieczeństwo w szkole/ placówce
                         
           

8 grudnia 2018

godz. 10:00 - 15:45  Blok pomoc psychologiczno pedagogiczna:
                                 Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej
                                 i społecznej oraz podstawy psychoanalizy w praktyce szkolnej

 STUDIUJ W WOŁOWIE Z WSNP !


Programy studiów dla nauczycieli zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

  • Kształcenie modułowe na studiach podyplomowych (przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne, dydaktyczne
    i merytoryczne)
  • Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach)
  • Punktacja ECTS min. 60 punktów dla danego kierunku pedagogicznego

PROMOCJE!50% zniżki za drugi kierunek
  • 20% zniżki dla absolwenta

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW


- Studia w trybie niestacjonarnym (zjazdy weekendowe)
         - Zajęcia warsztatowe
         - Praktyczny wymiar zajęć bezpośrednio w placówkach prowadzących działalność związaną z kierunkiem studiów
        -Wspomaganie nauki technikami kształcenia na odległość              zagadnienia teoretyczne
        - Możliwość realizacji 3 semestrów w ciągu roku akademickiego


ZALETY

    Rekrutacja prowadzona lokalnie

  •  Organizacja zajęć i egzaminów u lokalnych partnerów

       Zajęcia wyłącznie w weekendy

       Nacisk na praktyczny aspekt zajęć

       Teoria poprzez platformę 24h/7dni w tygodniu

       Profesjonalizm zajęć dydaktycznych


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU 2018/2019

Szanowni Państwo!

zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 realizowanych w Wołowie we współpracy z Wyższą Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Rekrutacja została przedłużona do dnia26 października 2018r.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Fęglerską koordynatorem d/s studiów
tel. 71/3892100 lub tel. kom.509919592

Z wyrazami szacunku

Krystyna Adaśko
dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji
i Pomocy psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie


DOKUMENTY DO POBNRANIA:

- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

- ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
- OGÓLNE INFORMACJE ODNOŚNIE STUDIÓWOferta kierunków na rok akademicki 2018/2019
UWAGA !

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYM SIĘ ZAPOTRZEBOWANIEM
NA INDYWIDUALNE FAKTURY ZA STUDIA PODYPLOMOWE


W celu usprawnienia przebiegu dokumentów, prosimy o kontakt bezpośredni z księgowością uczelni. Wówczas otrzymają Państwo fakturę bezpośrednio na swój adres e-mail oraz w razie potrzeby w wersji papiereowej pocztą tradycyjną.

Ewa Galas: rozrachunki@wssmia.edu.pl

Data dodania: 2017-08-15 Powrót do góry