Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Studia podyplomowe 2018/2019

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji

i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

 

Z A P R A S Z A

na Galę Wręczania Świadectw
ukończenia Studiów Podyplomowych
w roku akademickim 2018/2019

 

Gala odbędzie się dnia 31 sierpnia 2019 r.
(sobota ) o godz. 10.00

w Wołowskim Ośrodku Kultury w Wołowie

ul. Generała Władysława Sikorskiego 61.   Podsumowanie roku akademickiego 2018/2019

       - Krystyna Adaśko Dyrektor PCE i PPP  w Wołowie.
 

2. Wykład n.t. „WYSTĄPIENIE PUBLICZNE W ZGODZIE
Z SAMYM SOBĄ” Piotr Szrajber
– Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przez kilkanaście lat współpracujący z wieloma scenami teatralnymi w Polsce.
Obecnie jako lektor nagrywa dla Polskiego Radia i między innymi
dla Discovery Channel.
     Jest coachem Action Learning certyfikowanym przez Word
Institute for Action Learning,a także coachem personalnym współtworzącym Program Mentoringowy Politechniki Warszawskiej.

 

  

3.   Wręczenie świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych
       Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
       w roku akademickim 2018/2019.
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU 20119/2020

Szanowni Państwo!


zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 realizowanych w Wołowie we współpracy z Wyższą Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Studia realizowane sa w siedzibie Centrum. W celu zgłoszenia się do procesu rekrutacji, niezbędne jest dostarczenie nastepujących dokumentów:
- kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
- formularza zgłoszeniowego
- potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł


DOKUMENTY DO POBNRANIA: 


- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- KATALOG


WAŻNE!!!


Szanowni Państwo, zmieniają się przepisy, to ostatni moment,
żeby zapisać się na kierunki:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
oraz PEDAGOGIKA SPECJALNA


Powyższe kwalifikacje od października 2019, będzie można nabyć jedynie na pięcioletnich studiach jednolitych! Od 1.10.2019 r. na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna będzie można odbywać tylko na jednolitych studiach magisterskich.


REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2019!

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE - SEMESTR LETNI !

Rekrutacja na semestr letni trwa do 20 lutego 2019 r

W ofercie m.in.:
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
- przygotowanie pedagogiczne
- pedagogika specjalna
- pedagogika opiekuńczo wychowawcza
- oligofrenopedagogika
- zarządzanie oświatą
- pedagogika lecznicza
- terapia pedagogiczna
- autyzm
- biologia
- fizyka
- historia
- WOS
i inne.


DOKUMENTY DO POBNRANIA:

- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

- ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
- OGÓLNE INFORMACJE ODNOŚNIE STUDIÓW

- KATALOG:
POBIERZROZLICZANIE PRAKTYK

Szanowni Państwo, poniżej dokumenty rozliczeniowe dotyczace praktyk studenckich do pobrania.

DZIENNIK PRAKTYK - pobierz

ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY - pobierz


 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
ZA STUDIA


Opłaty rekrutacyjnej oraz płatności za studia proszę dokonywać wg. poniższego schematu:
Instytut Studiów Podyplomowych
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Nr konta: 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001 


Tytuł przelewu:
PESEL - WOŁÓW - IMIĘ i NAZWISKO- KIERUNEK

Po dokonaniu płatności za czesne, prosimy o przesłanie potwierdzenia na maila: studia@wolowpce.pl


SZANOWNI STUDENCI
PISZĄCY PRACE DYPLOMOWE!Szanowni Państwo,  informujemy, że osoby studiujące "kierunki dydaktyczne", zobowiązani są do podania tematu pracy dyplomowej. Temat pracy, każdy student dobiera indywidualnie i przekazuje do PODN w Wołowie nie później niż do 28 lutego 2019 roku.      Prace dyplomowe składają Państwo do końca kwietnia 2019 r.    

Specyfikacja i wymogi formalne dokumentu:    - Strona tytułowa zawierająca:  Nazwę uczelni, kierunek, tytuł pracy oraz imię i nazwisko studenta  - objętość: do 30 stron - druk czarny  - czcionka: Times New Roman  12 - bibliografia i przypisy.   


 


STUDIUJ W WOŁOWIE Z WSNP !


Programy studiów dla nauczycieli zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

  • Kształcenie modułowe na studiach podyplomowych (przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne, dydaktyczne
    i merytoryczne)
  • Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach)
  • Punktacja ECTS min. 60 punktów dla danego kierunku pedagogicznego

PROMOCJE!50% zniżki za drugi kierunek
  • 20% zniżki dla absolwenta

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW


- Studia w trybie niestacjonarnym (zjazdy weekendowe)
         - Zajęcia warsztatowe
         - Praktyczny wymiar zajęć bezpośrednio w placówkach prowadzących działalność związaną z kierunkiem studiów
        -Wspomaganie nauki technikami kształcenia na odległość              zagadnienia teoretyczne
        - Możliwość realizacji 3 semestrów w ciągu roku akademickiego


ZALETY

    Rekrutacja prowadzona lokalnie

  •  Organizacja zajęć i egzaminów u lokalnych partnerów

       Zajęcia wyłącznie w weekendy

       Nacisk na praktyczny aspekt zajęć

       Teoria poprzez platformę 24h/7dni w tygodniu

       Profesjonalizm zajęć dydaktycznych


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU 2018/2019

Szanowni Państwo!

zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 realizowanych w Wołowie we współpracy z Wyższą Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Rekrutacja została przedłużona do dnia26 października 2018r.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Fęglerską koordynatorem d/s studiów
tel. 71/3892100 lub tel. kom.509919592

Z wyrazami szacunku

Krystyna Adaśko
dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji
i Pomocy psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie


DOKUMENTY DO POBNRANIA:

- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

- ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
- OGÓLNE INFORMACJE ODNOŚNIE STUDIÓWOferta kierunków na rok akademicki 2018/2019
UWAGA !

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYM SIĘ ZAPOTRZEBOWANIEM
NA INDYWIDUALNE FAKTURY ZA STUDIA PODYPLOMOWE


W celu usprawnienia przebiegu dokumentów, prosimy o kontakt bezpośredni z księgowością uczelni. Wówczas otrzymają Państwo fakturę bezpośrednio na swój adres e-mail oraz w razie potrzeby w wersji papiereowej pocztą tradycyjną.

Ewa Galas: rozrachunki@wssmia.edu.pl

Data dodania: 2017-08-15 Powrót do góry