Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Studia licencjackie / magisterskie 2017/2018SESJA EGZAMINACYJNA 24-25 LUTEGO 2018


Prezentujemy  Państwu harmonogram godzinowy sesji egzaminacyjnej w dniach 24-25 lutego 2018r. Egzaminy odbywać się będą w salach konferencyjnych hotelu SANGATE (dawniej GROMADA) w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (dawniej 17 Stycznia). Harmonogram sesji opublikowany jest również w strefie studenta na stronie www uczelni.WARUNKI REKRUTACJI!


Szanowni Państwo, rekrutacja trwa do 31 października 2017

Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście)-
Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Powiatowe  Centrum  Edukacji
i  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie; 56-100 Wołów
ul. T. Kościuszki 27 budynek „C”

Poniżej niezbędne dokumenty do pobrania:
Szanowni Państwo,

Od roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynamy rekrutację na studia licencjackie i studia magisterskie. Oferowane studia I i II stopnia  prowadzone  przez Instytut Studiów  Podyplomowych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach:

 •   Pedagogika specjalna – studia licencjackie (I stopnia)
 • Pedagogika – studia licencjackie (I stopnia)
 • Pedagogika – studia magisterskie (II stopnia)Forma studiów:

 • studia niestacjonarne - wspomagane metodami i technikami kształcenia
  na odległość (e-learningiem) –  1 weekend sesja egzaminacyjna w Warszawieplatforma e-learningowa – Moodle – zajęcia asynchroniczne i synchroniczne
 • rozliczenie semestralne (istnieje możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie rocznym)
 • Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do platformy internetowej
 •  Studenci są rejestrowani na modułotrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych, biorą udział w warsztatach (synchronicznie lub asynchronicznie).
 • studenci mogą otrzymać pomoc w czasie konsultacji poprzez e-mail, czat, skype i inne formy komunikacji. mają także możliwość odbycia konsultacji w sposób tradycyjny w  punkcie rekrutacyjno konsultacyjnym w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27; 56-100 Wołów

Ø  studenci przygotowują pracę zaliczeniową (sprawdzian). różnią się one
w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.

Ø  studenci mogą brać udział w repetytoriach (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami.

Ø  Egzaminy odbywają się w Warszawie.
 

STUDIA LICENCJACKIE- PEDAGOGIKA SPECJALNA.

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

 •   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 •  Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 •   Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
 • Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą.

 

STUDIA LICENCJACKIE- PEDAGOGIKA.

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

Program Wspomaganie Rozwoju Osobistego i Przedsiębiorczości – specjalności:

 •   Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 •  Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Trening rozwoju jednostki i grupy

  

STUDIA LICENCJACKIE- PEDAGOGIKA.

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

Program PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne na specjalnościach:

 •  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 •  Doradztwo zawodowe i personalne

 

STUDIA MAGISTERSKIE- II STOPNIA. PEDAGOGIKA.

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

Program Pedagogika Nauczycielska – studia kwalifikacyjne na specjalnościach:

 •  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 •  Doradztwo zawodowe i personalne

 

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

Program Wspomaganie Rozwoju Osobistego i Przedsiębiorczości specjalności:

 •  Bezpieczeństwo narodowe
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 •  Pedagogika pracy z zarzadzaniem zasobami ludzkimi
 • Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Trening rozwoju jednostki i grupy

 

 

Koszt studiów:

 •  Pedagogika specjalna I stopnia – 1590 zł.za I i II semestr,
                                                            1690 zł. za pozostałe semestry
 •   Pedagogika I stopnia                  – 1500 zł . za I i II semestr,                                                                                       1590 zł.  za pozostałe semestry
 • Pedagogika II stopnia                   – 1690 zł.za I i II semestr,
                                                             1815 zł . za pozostałe semestry

              * płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim.Opłaty rekrutacyjnej oraz płatności za studia proszę dokonywać wg. poniższego schematu:
Instytut Studiów Podyplomowych
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Nr konta:
43 1600 1462 1835 9027 8000 0001

Tytuł przelewu:
PESEL - WOŁÓW - IMIĘ i NAZWISKO- KIERUNEK

Po dokonaniu płatności za czesne, prosimy o przesłanie potwierdzenia na maila: studia@wolowpce
.pl

Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście)- Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Powiatowe  Centrum  Edukacji  i  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie; 56-100 Wołów ul. T. Kościuszki 27 budynek „C”. Szczegółowe  informacje oraz podanie  na  studia  można  uzyskać na stronie internetowej PCEiPPP w Wołowie www.wolowpce.pl w zakładce: Studia I i II stopnia. Wszelkich  informacji udzielamy także telefonicznie. tel. 71/389-21-00 Osoba do kontaktu: Katarzyna Fęglerska elektronicznie:  
e-mail:
studia@wolowpce.pl.     


Pliki do pobrania:

KWESTIONARIUSZ STUDIA LICENCJACKIE

KWESTIONARIUSZ MAGISTERSKIE 

Data dodania: 2017-08-20 Powrót do góry