Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Studia licencjackie / magisterskie 2017/2018


 

Szanowni Państwo,

studia licencjackie i studia magisterskie realizowane są przez Centrum Edukacji od roku akademickiego 2017/2018. Realizacja odbywa się we współpracy z  Instytutem Studiów  Podyplomowych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Studia pierwszego stopnia-licencjackie, trwają sześć semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia,  zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata.

Kolejnym etapem kształcenia są 
studiach drugiego stopnia- magisterskie, trwające trzy lub cztery semestry i kończące się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Wszystkie programy studiów w naszej uczelni realizowane są w trybie SWKNO oraz  posiadają profil praktyczny.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2019/2020


- INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI
- KWESTIONARIUSZ
- ZARZĄDZENIE WS. OPŁAT
- OPŁATY DODATKOWE
- ŚLUBOWNIE
- UMOWA O KSZTAŁCENIE


Poniżej prezentujemy specjalności, które zostały uruchomione w roku akademickim 2018/2019. Aktualnie rekrutacja dopiero się rozpoczyna, specjalności mogą kształtować się podobnie, jednak ostatecznie zostaną podane po zakończonej rekrutacji.


Specjalności rok ak 2018/19

Studia I-go stopnia

1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Resocjalizacja z socjoterapią
3. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
4. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
5. Zarządzanie personelem i psychologia pracy

Studia II-go stopnia
1. Resocjalizacja z socjoterapią
2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
4. Doradztwo zawodowe i personalne
5. Opieka i wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
6. Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczneForma studiów:

 • studia niestacjonarne - wspomagane metodami i technikami kształcenia
  na odległość (e-learningiem) –  1 weekend sesja egzaminacyjna w Warszawieplatforma e-learningowa – Moodle – zajęcia asynchroniczne i synchroniczne
 • rozliczenie semestralne (istnieje możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie rocznym)
 • Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do platformy internetowej
 •  Studenci są rejestrowani na modułotrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych, biorą udział w warsztatach (synchronicznie lub asynchronicznie).
 • studenci mogą otrzymać pomoc w czasie konsultacji poprzez e-mail, czat, skype i inne formy komunikacji. mają także możliwość odbycia konsultacji w sposób tradycyjny w  punkcie rekrutacyjno konsultacyjnym w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27; 56-100 Wołów

Ø  studenci przygotowują pracę zaliczeniową (sprawdzian). różnią się one
w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.

Ø  studenci mogą brać udział w repetytoriach (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami.

Ø  Egzaminy odbywają się w Warszawie.
 

 

 

Koszt studiów:

 •  Studia I stopnia1500 zł . za I i II semestr,  
                                            1600 zł.  za pozostałe semestry                                                                            
 • Studia  II stopnia  – 1700 zł.za I i II semestr,
                                   1850 zł . za pozostałe semestry
              * płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim.


Wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego należy dokonać przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy
nr 50 1090 2590 0000 0001 3524 8525 w Banku Zachodnim WBK.
Tytuł wpłaty musi zawierać imię i nazwisko, PESEL oraz numer albumu Studenta.

KKREDYTACJA UCZELNI

Szanowni Państwo,

Z wielką i nieukrywaną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych po kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymała ocenę : pozytywną, a wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez PKA uzyskały najwyższą ocenę: w pełni.  Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i współpracę i życzymy dalszych sukcesów.

z poważaniem

Rektor WSNP
WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo! Studenci studiów licencjackich i studiów magisterskich z Wołowa:-) witam Państwa bardzo serdecznie.

Przekazuję Państwu informacje od dyrektora Instytutu Studiów WSNP w Warszawie informację o obowiązkowym zjeździe dydaktycznym w dniach 17-18.11.2018r. w Warszawie.

W załączeniu harmonogram zajęć:
Studia magisterskie - pobierz
Studia licencjackie - pobierz
Niewątpliwie istotną kwestią dla Państwa jes t fakt, że obecność na tych zajęciach stanowi dla Państwa zaliczenie przedmiotów i jednocześnie zwolnienie z sesji egzaminacyjnej z tych przedmiotów, tak więc napewno warto być na zajęciach w Warszawie.
Na zajęciach z Państwem będę osobiście w dniach 17-18.11.2018r. w Warszawie. 
Proszę o informacje zwrotną do Pani Kasi Fęglerskiej odnośnie Państwa obecności na zajęciach.
Poniżej email od Pana dyrektora Kosmulskiego z WSNP w Warszawie.
Pozdrawiam Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Warszawie
 
 
Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o poinformowanie studentów pedagogiki studiów I i II stopnia o zjeździe dydaktycznym w dniach 17 i 18 listopada 2018 r. Zjazd odbędzie się w salach wykładowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 81, piętro XV i XXV (budynek Comarch). W załączeniu przesyłam plany zjazdu. Zajęcia będą się odbywać w sobotę od 9.45 do 16.30 i w niedzielę od 9.45 do 14.45.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci otrzymają na zjeździe zaliczenia z przedmiotów na podstawie obecności i aktywności, a co ważne nie będą musieli zdawać egzaminów z tych przedmiotów na sesji egzaminacyjnej.
Zależy nam na przyjeździe studentów z Waszych ośrodków chociaż w jeden dzień zjazdu: sobotę lub niedzielę. Nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej proszę o podanie ilości studentów, którzy będą obecni na zjeździe, w rozbiciu na poszczególne lata. Będę do państwa dzwonił w tej sprawie.
Z pozdrowieniami
Rafał Kosmulski
Dyrektor


WARUNKI REKRUTACJI!


Szanowni Państwo, rekrutacja trwa do 31 października 2018

Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście)-
Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Powiatowe  Centrum  Edukacji
i  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie; 56-100 Wołów
ul. T. Kościuszki 27 budynek „C”

Poniżej niezbędne dokumenty do pobrania:
Szanowni Państwo,

Od roku akademickiego 2017/2018 realizujemyna studia licencjackie i studia magisterskie. Oferowane studia I i II stopnia  prowadzone  przez Instytut Studiów  Podyplomowych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach:


Specjalności rok ak 2018/19

Studia I-go stopnia

1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Resocjalizacja z socjoterapią
3. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
4. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
5. Zarządzanie personelem i psychologia pracy

Studia II-go stopnia
1. Resocjalizacja z socjoterapią
2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
4. Doradztwo zawodowe i personalne
5. Opieka i wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
6. Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczneForma studiów:

 • studia niestacjonarne - wspomagane metodami i technikami kształcenia
  na odległość (e-learningiem) –  1 weekend sesja egzaminacyjna w Warszawieplatforma e-learningowa – Moodle – zajęcia asynchroniczne i synchroniczne
 • rozliczenie semestralne (istnieje możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie rocznym)
 • Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do platformy internetowej
 •  Studenci są rejestrowani na modułotrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych, biorą udział w warsztatach (synchronicznie lub asynchronicznie).
 • studenci mogą otrzymać pomoc w czasie konsultacji poprzez e-mail, czat, skype i inne formy komunikacji. mają także możliwość odbycia konsultacji w sposób tradycyjny w  punkcie rekrutacyjno konsultacyjnym w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27; 56-100 Wołów

Ø  studenci przygotowują pracę zaliczeniową (sprawdzian). różnią się one
w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.

Ø  studenci mogą brać udział w repetytoriach (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami.

Ø  Egzaminy odbywają się w Warszawie.
 

 

 

Koszt studiów:

 •  Studia I stopnia1500 zł . za I i II semestr,  
                                            1600 zł.  za pozostałe semestry                                                                            
 • Studia  II stopnia  – 1700 zł.za I i II semestr,
                                   1850 zł . za pozostałe semestry

              * płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim.


Wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego należy dokonać przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy
nr 50 1090 2590 0000 0001 3524 8525 w Banku Zachodnim WBK.
Tytuł wpłaty musi zawierać imię i nazwisko, PESEL oraz numer albumu Studenta.Po dokonaniu płatności za czesne, prosimy o przesłanie potwierdzenia na maila: studia@wolowpce
.pl

Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście)- Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Powiatowe  Centrum  Edukacji  i  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie; 56-100 Wołów ul. T. Kościuszki 27 budynek „C”. Szczegółowe  informacje oraz podanie  na  studia  można  uzyskać na stronie internetowej PCEiPPP w Wołowie www.wolowpce.pl w zakładce: Studia I i II stopnia. Wszelkich  informacji udzielamy także telefonicznie. tel. 71/389-21-00 Osoba do kontaktu: Katarzyna Fęglerska elektronicznie:  
e-mail:
studia@wolowpce.pl.     

Data dodania: 2017-08-20 Powrót do góry