Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

SPOTKANIE SZKOLENIOWE: „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”


Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie
zaprasza przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na spotkanie szkoleniowe na temat:

 

„Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

 

W programie:

1.      Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole i placówce. Zmiany dotyczące wychowania i profilaktyki w szkole wynikające z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

2.      Istota programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki – cele wychowawcze i działania profilaktyczne

3.      Diagnoza potrzeb rozwojowych i zagrożeń. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

4.      Metody przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce oświatowo-wychowawczej.

5.      Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły  i placówki  – działania.

6.      Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na podstawie oceny skuteczności dotychczasowych działań.

7.      Ewaluacja osiągnięcia celów i procesu realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.

8.      Przykłady praktycznych rozwiązań dla szkół i placówek – dyskusja

 

Prowadzący : Izabela Michońska – doradca metodyczny nauczania przedmiotów zawodowych

 

Termin: 12.09.2017r godzina 15.00 Czas trwania: 2 godziny

Koszt szkolenia: 10,00zł (materiały szkoleniowe, zaświadczenie)

 

 

Druku zgłoszenia do pobrania ze strony www.wolowpce.pl

 

 

ZAPRASZAMY!!!

 

            DORADCA METODYCZNY                                                                                DYREKTOR

           mgr Izabela Michońska                                                                           mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodania: 2017-09-04 Powrót do góry