Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

OFERTA PCEIPPP NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy Placówek Oświatowych Powiatu Wołowskiego

 

OFERTA PCEIPPP NA ROK SZKOLNY 2017/2018 -  POBIERZ
 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie  w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych wychodzi naprzeciw zmianom zachodzącym w systemie oświaty, realizując politykę oświatową państwa, przy uwzględnianiu potrzeby lokalnego środowiska oświatowego. Planując działania, odnosimy się do głównych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018. Jednym z podstawowych celów działalności centrum, jest realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół, wykorzystując zasób kadrowy naszej placówki tj. specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, informacji pedagogicznej oraz doradztwa metodycznego.

Mając na uwadze wymagania jakie przed pracownikami oświaty stawia współczesna szkoła, staramy się wyjść im naprzeciw. Szeroko pojęte reformy w szkolnictwie, przekładają się na konieczność ciągłego kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Dlatego planując działania, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, stara się dopasować dozmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Niezależnie od placówki, czy jest to Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna, czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, misją Centrum jest troska, o jak najwyższą jakość edukacji, którego celem najważniejszym jest dziecko- uczeń.

Dyrektorom  i  nauczycielom  szkół  i  placówek  oświatowych  oferujemy  wspomaganie nastawione na wspieranie rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się jak i doskonalenie umiejętności profesjonalnych indywidulanego nauczyciela. Proponujemy szeroki wachlarz propozycji, podchodzimy indywidualnie do problemów i potrzeb każdej placówki, korzystamy ze wsparcia doświadczonych edukatorów. Wykorzystujemy także wiedzę i umiejętności uczestników biorących udział w organizowanych formach doskonalenia. Tworzymy w ten sposób atmosferę, sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie potwierdził wysoką jakość podejmowanych działań, otrzymując jako pierwsza placówka powiatowa w Polsce akredytację według nowych zasad – prestiżowy tytuł Placówki Akredytowanej nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.

        
Niniejszy informator stanowi punkt wyjścia do naszej współpracy z Państwem. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie oraz propozycje. Pragniemy bowiem w optymalny sposób odpowiadać na Państwa potrzeby. Miarą naszego sukcesu jest Państwa satysfakcja.

Na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzymy całemu środowisku oświatowemu udanych poszukiwań ścieżek własnego rozwoju oraz służymy pomocą
w ich odnajdywaniu.                                                    
                                       
                       Z zaproszeniem do współpracy

                                   Krystyna Adaśko

                           dyrektor PCE i PPP w Wołowie
                               wraz z kadrą centrum

 

Data dodania: 2017-09-06 Powrót do góry