Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

II dolnośląska grupa warsztatowa n.t. Współpraca nauczyciela z rodzicami ...II dolnośląska grupa warsztatowa
n.t. Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu
o ogólnopolski program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” .

      

W dniach 14-15 września 2017r. w Polanicy Zdroju odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”  Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie na zlecenie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Uczestnikami warsztatów było 25 nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów placówek oświatowych Dolnego Śląska. Warsztaty prowadzone były przez trenera Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatora i realizatora programu  Krystynę Adaśko dyrektora PCE i PPP w Wołowie, która przez 2 dni intensywnego treningu zapoznała pedagogów Dolnego Śląska z programem „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

W warsztacie wzięło udział trzech pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: Pani Małgorzata Sandecka, Pani Danuta Pierzynka ora Pani Renata Hodyl.

Uczestnicy szkolenia dokonali oceny w najwyższych notach, podkreślając profesjonalizm zarówno merytoryczny jak i organizacyjny. Zwrócili także uwagę na praktyczne wykorzystanie treści programu w pracy nauczyciela- pedagoga (wartościowe materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej) wskazując w ankietach ewaluacyjnych, że takie szkolenie powinno być obowiązkowe dla każdego nauczyciela, pedagoga, rodzica. Szkolenie przebiegało w sprzyjającej, przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło uśmiechu, ale także łez oraz wzruszeń.

Jak pokazała ewaluacja szkolenia, uczestnicy zgodnie wskazali potrzebę realizacji kolejnych części programu. części II - Rodzeństwo bez rywalizacji oraz części III-nastolatka.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem poświadczeń uczestnictwa w szkoleniu oraz książek Joanny Sakowskiej „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, które osobiście każdemu uczestnikowi wręczyli: Małgorzata Sandecka – Dyrektor Wydziału Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Władysław Boczar- wicestarosta wołowski i Krystyna Adaśko – trener, dyrektor PCE i PPP w Wołowie.

Kolejna edycja warsztatów odbędzie się w terminie 23-24 października 2017 r. w Polanicy Zdroju. Wszyscy uczestnicy trzech grup warsztatowych -75 pedagogów Dolnego Śląska wraz z przedstawicielami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu spotkają się na podsumowaniu w dniu 20 listopada 2017r. w Wołowie z autorką programu Joanną Sakowską i otrzymają uprawnienia do wdrożenia w/w programu edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczego w placówkach oświatowych Dolnego Śląska.


Foto galeria:

Data dodania: 2017-09-25 Powrót do góry