Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Dotyczy rekrutacji do udziału w szkoleniu specjalistycznym Współpraca nauczyciela z rodzicami ...


Dotyczy rekrutacji do udziału w szkoleniu specjalistycznym

Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program 
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

w terminie 23-24 października 2017 Willa Zameczek – Polanica Zdrój 


 W związku z rekrutacją do udziału w szkoleniu specjalistycznym w formie warsztatu dotyczącego współpracy nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program :„Szkoła dla rodziców  i wychowawców” realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; informujemy, rekrutacja na termin 23-24.10.2017 została zamknięta.

 

Wykaz zakwalifikowanych nauczycieli:

 

1.      Izabela Michońska-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wołowie 

2.      Justyna Drozd - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wołowie 

3.      Maria Buśko-Rola – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

4.      Anna Derejczyk – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

5.      Agnieszka Bednarek- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9
we Wrocławiu

6.      Izabela Gryszan - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9
we Wrocławiu

7.      Dorota Urbańczyk -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9
we Wrocławiu

8.      Małgorzata Brumirska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Żmigrodzie

9.      Regina Stępień - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żmigrodzie

10.  Alicja Grochowska- Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

11.  Milena Dąbrowska-Mol-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym

12.  Ewa Maćkowska-  Przedszkole Chatka Puchatka  w Wołowie

13.  Anita Dudek - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym

14.  Halina Łosiewicz- Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

15.  Katarzyna Łuczak -Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

16.  Julianna Kołtun -Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

17.  Alina Grejner – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

18.  Marta Przyślewicz – Chruszcz -Zespół Szkół Publicznych w Wałbrzychu

19.  Mariola Rząsowska-Zespół Szkół Publicznych w Wałbrzychu

20.  Agnieszka Chrabąszcz-Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym

21.  Monika Klijewska -Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym

22.  Józefa Kubasik -Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym

23.  Eleonora Zalewska -Szkoła Podstawowa w Węgrach

24.  Anna Szczepkowska-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żmigrodzie

25.  Mateusz Błażków -Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu ocenia powołana przez Organizatora komisja rekrutacyjna. Głównym kryterium oceny jest kolejność wpływu zgłoszeń do Organizatora. Komisja ocenia także poprawność zgłoszeń pod względem formalnym, ich kompletność i merytorykę. Wzięcie udziału w rekrutacji jest równoznaczne z podjęciem zobowiązania uczestnictwa w szkoleniu w przypadku zakwalifikowania. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału  w szkoleniu, składają stosowne oświadczenie o przystąpieniu do projektu. W przypadku rezygnacji, kwalifikacja przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej. 

Data dodania: 2017-09-30 Powrót do góry