Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Polecane strony internetowe oraz ćwiczenia do wykorzystania w pracy z uczniem ze specyficznymi ...


Polecane strony internetowe oraz ćwiczenia do wykorzystania w pracy
z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu


Linki do stron internetowych                                      

 

http://www.ortografka.pl/

http://www.ptd.edu.pl/

http://dyktanda.pl/

http://www.kaligrafowanie.pl/?q=node/2

http://www.kolorowe-obrazki.pl/

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/pomoce-edukacyjne/karty-pracy-wspomagajace-nauke-czytania-pisania-i-liczenia/

https://www.superkid.pl/karty-pracy-klasa-1

http://scholaris.pl/zasob/69615

https://www.printoteka.pl/rl/materials/category/4

 

Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii. Zeszyt 1 (ó–u) – opis wydawcy

Książka zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii - dysortografię.

Gimnazjalisto! Licealisto!

Jeśli chcesz nauczyć się pisać poprawnie pod względem ortograficznym, to rozpocznij pracę od zeszytu 1., ponieważ materiał ortograficzny dotyczący pisowni wyrazów z "ó-u" daje się uporządkować w stosunkowo prostej formie, co ułatwia zrozumienie istoty metody nauki ortografii i wykorzystywanie jej w trakcie pisania. Pracę należy rozpocząć koniecznie od wnikliwej analizy wstępu (s. 1-7), a szczególnie przedstawionej w nim tabelki, która stanowi logiczny układ wiedzy o sposobach zapisu "ó - u". Z tabelki wynika, że literę "ó" pisze się tylko w grupach wyrazów, które opisane są zwięźle po lewej stronie tabelki. Gdy uczeń opanuje pisownię tych wyrazów i sposób korzystania z tabelki, to w innych wyrazach może pisać "u". Wyrazów z "ó" jest znacznie mniej niż wyrazów z "u".

Uczniowie bardzo szybko uczą się korzystania z tabelki, co potwierdza wieloletnia praktyka terapeutyczna. Zeszyt podzielony jest na rozdziały. Każdy rozdział ma wyraźnie wyodrębniony tytuł, a kolejne ćwiczenia poprzedzone są jasno sformułowanymi poleceniami.

Zupełnie inaczej niż w innych podręcznikach ortografii prowadzone są ćwiczenia utrwalające i sprawdzające, które znajdują się na końcu każdego rozdziału. W trakcie pisania należy ściśle przestrzegać podanej instrukcji (np. ze s.15.), gdyż taki sposób postępowania ułatwia tworzenie się obrazów wzrokowych wyrazów, co w dużym stopniu gwarantuje przezwyciężanie trudności w uczeniu się ortografii. Z instrukcji wynika, że ćwiczenia muszą być wykonywane we współpracy z drugą osobą.

Wykonując ćwiczenia uczeń powinien pisać ołówkiem tak, aby można było zetrzeć źle napisany wyraz. Uczeń powinien także prowadzić oddzielny zeszyt do ćwiczeń utrwalających i sprawdzających.

 

Informację przygotowała: Iwona Grabowiecka- pedagog  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

 

 

 

 

Data dodania: 2017-10-10 Powrót do góry