Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców na Dolnym Śląsku.


Dnia 20 listopada 2017 r. w Wołowie, miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Gościnnie na Ziemi Wołowskiej prelegentem podczas spotkania była Pani Joanna Sakowska- autorka programu.

 

Konferencja podsumowująca grant odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie. Wśród uczestników znalazło się 75 nauczycieli biorących udział w projekcie w tym 45 nauczycieli z powiatu wołowskiego, a także przedstawiciele władz lokalnych oraz dyrektorzy placówek oświatowych z Powiatu wołowskiego.


Przybyłych gości powitała Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor PCE i PPP w Wołowie, będąca jednocześnie Trenerem warsztatów realizowanych w projekcie. Następnie Pan Władysław Boczar – Wicestarosta wołowski dokonał uroczystego otwarcia konferencji.

Swoją obecnością przybyłych gości zaszczyciła Pani Joanna Sakowska – autorka ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, przybliżając swoim wystąpieniem "Nauczyciel - rodzic – nastolatek” kolejną część programu. W programie znalazł się także wykład „Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców" w systemie wychowawczym szkoły” Pani Ewy Węgrzyn -Jonek- koordynatora wojewódzkiego, trener, edukator programu.

           
Projekt dotyczył przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu dotyczącego współpracy nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W szkoleniu wzięło udział 75 nauczycieli placówek dolnośląskich w poszczególnych terminach:
 26-27 czerwca 20017 r., 14-15 września 2017 r., 24 października 2017 r. Spotkanie podsumowujące – 20.11.2017 r.

 

Zaświadczenia uczestnikom osobiście wręczyła Pani Joanna Sakowska – autorka programu Szkoła dla rodziców i wychowawców wraz z Panią Krystyną Adaśko – trenerem.

Pani Krystyna Adaśko
dokonała także podsumowania projektu na Dolnym Śląsku. Na zakończenie Pani Katarzyna Fęglerska – koordynator projektu, zaprezentowała zebranym Raport dolnośląski wraz z krótką prezentacją fotograficzną z realizacji projektu.

 

Realizacja projektu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców”  została przeprowadzona
na najwyższym poziomie. Zarówno merytorycznie, jak również organizacyjnie otrzymała najwyższe noty od uczestników. Odbiorcami programu stało się w sumie 1164 nauczycieli z dolnośląskich placówek oświatowych. Nauczyciele zabrali ze sobą nie tylko wiedzę i nowe doświadczenie. Każdy z uczestników miał możliwość uczestniczyć w zajęciach, które w sposób szczególny pobudzają do refleksji i niewątpliwie stanowią niezmierny wachlarz umiejętności, niezwykle przydatnych do dalszej pracy zawodowej. Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest także doskonałym motorem do działania w kontekście budowania relacji międzyludzkich. Zarówno w życiu zawodowym, jak również prywatnie.

 

Katarzyna Fęglerska – koordynator projektu

PCE i PPP w Wołowie


Foto galeria:


 

Data dodania: 2017-11-27 Powrót do góry