Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Sprawozdanie z XI Powiatowego Konkursu Ortograficznego


 Jedenasta edycja konkursu odbyła się  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich  w Wołowie, co umożliwiło  uczestnikom obu grup wiekowych przystąpienie do niego w jednym czasie.  Tegoroczny konkurs polegał tradycyjnie na napisaniu dyktanda. Wzięło w nim udział 41 uczniów z 15 placówek oświatowych.

Laureatami X Powiatowego Konkursu Ortograficznego w roku szkolnym 2017/2018 zostali:

Grupa I – uczniowie kl. IV-VI:

I miejsce Amelia Czarnecka Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja z Miry
                                                     w Krzelowie
II miejsce Wiktoria Kaczmarek Zespół Szkół Publicznych w Wińsku
                    Wiktoria Golus
Szkoła Podstawowa nr 5  im. M. Skłodowskiej-Curie
                     w  Brzegu Dolnym
III miejsce
Aleksandra Jaśniewska Szkoła Podstawowa nr 2
                                                                im. Orląt Lwowskich w Wołowie
                    Emma Pawłowicz Szkoła Podstawowa im. J. A. de Garnier
                                                        w Głębowicach

Grupa II – uczniowie kl. VII i kl. II, III gimnazjalnych oraz szkół średnich:

I miejsceJulia Żmuda Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie
II miejsceWiktoria Korzeniowska Szkoła Podstawowa  im. K. Makuszyńskiego
                    w Starym Wołowie
III miejsce – Natalia Szechnicka
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie
                      Iwona Szumniak Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
             
         Paulina Twaróg Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
                      Natalia Stępień
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie
                      Maja Wasilewska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich
                                                      w Wołowie      
                                                           

   Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom. Informujemy, że uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom odbędzie się w czerwcu 2018 roku, na Powiatowej Gali Laureata W imieniu pani Krystyny Adaśko – dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – oraz własnym, składam serdeczne podziękowanie pani Małgorzacie Grzeczkowicz-Mandat - dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie - za gościnność i wszelką okazaną pomoc.
         Pani Marcie Szot i pani Elzbiecie Kloc dziękuję za pomoc w opracowaniu tekstów dyktand, paniom:. Joannie Wójcik, Agnieszce Szechnickiej, Wiesławie Chodkowskiej i Teresie Pruban za pomoc w przeprowadzeniu konkursu, a pani Annie Klim i pani Danucie Haller za pracę w komisji.


                                                                                  Doradca metodyczny                                                                                                nauczania języka polskiego

                                                                           Ewa Książczyk 

Data dodania: 2018-01-03 Powrót do góry