Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

„Bezpieczeństwo w sieci ”


 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI - SPOTKANIE WARSZTATOWE

W Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w dniu 30.11.2017r. odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Bezpieczeństwo w sieci” będące odpowiedzią na zapotrzebowanie szkół w zakresie szkoleń związanych z realizacją jednego z tegorocznych priorytetów realizacji polityki oświatowej państwa o bezpieczeństwie w Internecie i odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznych.
Prelegentami spotkania byli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołowie – p.Krystyna Fesz-Chlebowska - Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Wołowie i p.Maria Lechocka -  samodzielne stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Wołowie – starszy sierżant Marzena Pawlik i młodszy aspirant Piotr Andrusyna.

 

Prelegenci podzielili się z nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem, przekazując aktualne, dotyczące naszego powiatu dane związane z przestępczością wynikającą z nieodpowiedzialnego korzystania z sieci, a także poruszyli bardzo ważne w praktyce szkolnej kwestie związane z pracą służb społecznych wobec zagrożeń cyberprzestrzeni, zadaniami policji i szkoły wobec cyberzagrożeń, opowiedzieli o negatywnych skutkach zdrowotnych związanych z używaniem komputera i Internetu, a także o tym, w jaki sposób zapobiegać cyberprzemocy i chronić uczniów przed niebezpieczeństwami czyhającymi w Internecie. Przemawiają jednogłośnie stwierdzili, że konieczne jest prowadzenie w szkołach działań profilaktycznych zarówno z uczniami, jak i rodzicami.

Odpowiedzią na działania profilaktyczne szkoły jest Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Pomysłodawcy wymyślili go po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.. Na stronie projektu www.cyfrowobezpieczni.pl można znaleźć mnóstwo ciekawych materiałów w postaci filmów, scenariuszy lekcji i ćwiczeń dla ucznia. Na stronie znajdują się trzy strefy z materiałami dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Świetnym rozwiązaniem jest również bezpłatny e-learningowy kurs na poziomie podstawowym "Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci". Uczestnik kursu może się dowiedzieć, jakie najczęściej zagrożenia są spotykanie w Internecie i jak skutecznie im przeciwdziałać. Kurs składa się z 8 modułów:

  1. Zagrożenia społeczne i fizyczne związane z użytkowaniem komputera i Internetu
  2. Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
  3. Kontakt i relacje z innymi użytkownikami Internetu
  4. Dbanie o własny wizerunek w sieci
  5. Wiarygodność informacji w Internecie
  6. Prawa autorskie
  7. Cyberprzemoc
  8. Bezpieczeństwo finansów

Szkoły, które chcą wziąć udział w projekcje Cyfrobezpieczni mogą również na stronie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji opisującym szczegółowo zakres działań, którymi zostaną objęte szkoły i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

 

Dyrektor PCE i PPP - p. Krystyna Adaśko  i doradca metodyczny – organizator spotkania bardzo dziękują prelegentom za poświęcony czas i podzielenie się fachową wiedzą i doświadczeniem, a nauczycielom za udział w spotkaniu.  

 

Izabela Michońska

Data dodania: 2018-01-04 Powrót do góry