Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA


Uwaga, informujemy, że na prośbę dyrektorów i nauczycieli, został zmieniony termin szkolenia, zaplanowanego na 09.01.2018
Szkolenie odbędzie się w dniu
13.02.2018 r. (wtorek) godz. 14:30


ZAPRASZAMY
Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

 

Cel:

Omówienie zagadnień dotyczących włączania uczniów niepełnosprawnych do kształcenia we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek, w tym przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych  i  integracyjnych.

 

Program szkolenia:

  •  Organizacja nauczania w szkole dla ucznia z orzeczeniem i opinią PPP
  •    Identyfikacja potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Postępowanie diagnostyczne jako podstawa planowania pracy z uczniem
  •    Podstawowe kierunki oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, planowanie oddziaływań wychowawczych wobec uczniów z zaburzonym zachowaniem
  •    Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych podczas różnych przedmiotów nauczania
  •    Kontakt z uczniem-  podstawowe zasady komunikacji z tzw. trudnym i agresywnym uczniem, motywowanie do nauki, budowanie dobrego klimatu w klasie i autorytetu nauczyciela

 

Prowadzący: mgr Joanna Sikora - psycholog

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi - aktywnymi

Termin szkolenia :  13.02.2018 r. godz. 14.30 (wtorek)

Liczba godzin :4 godziny lekcyjne

Koszt szkolenia : 55 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

  

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 08.02.2018 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

   

    Z poważaniem

Specjalista ds. koordynacji                                                                                         DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                                                mgr Krystyna Adaśko
   mgr Katarzyna Fęglerska

Data dodania: 2018-01-04 Powrót do góry