Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

ANKIETA


Szanowni Państwo! 

Dyrektorzy, Nauczyciele Placówek Oświatowych Powiatu Wołowskiego

 

W oparciu o załączone narzędzia diagnozy, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zbiera informacje na temat działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie, Biblioteki Pedagogicznej
w Wołowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie i w Brzegu Dolnym.
Celem badania jest podsumowanie działań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz diagnoza potrzeb niezbędna do opracowania nowej oferty edukacyjnej dostosowanej do Państwa potrzeb na rok szkolny 2018/2019.

W trosce o zapewnienie właściwej jakości świadczonych przez nas usług, przekazujemy Państwu ankietę skierowaną do dyrektora szkoły/placówki  oraz ankietę do nauczycieli szkoły/placówki. Badania prowadzone nieprzerwanie od 15 stycznia do 16 marca 2018r.

Pragniemy poznać Państwa opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy
w zakresie wypracowanej przez pracowników merytorycznych oferty edukacyjnej oraz zbadać potrzeby edukacyjne pracowników Państwa placówki.

W  związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą
o wypełnienie załączonego kwestionariusza ankiety oraz o przekazanie go do naszej placówki do dnia 16 marca 2018r.  Za dotychczasową współpracę oraz wszystkie przekazane informacje, uwagi i sugestie - serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                   

        Z poważaniem

  

Dyrektor PCEiPPP w Wołowie

Krystyna AdaśkoData dodania: 2018-01-08 Powrót do góry