Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

„Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole”


„Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole” to nowa publikacja ORE autorstwa
Anny Dąbrowskiej i Ewy Szumilas.

Rodziny migracyjne są nowym typem środowiska rodzinnego, dlatego należy propagować wiedzę na temat zjawiska oraz jego konsekwencji rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci.
 

Szkoły powinny więc przede wszystkim umożliwiać – po dokładnej diagnozie sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów – prowadzenie odpowiednich działań dydaktycznych, wychowawczo-profilaktycznych czy opiekuńczych.
 

Polecamy Państwa uwadze nową publikację, która ukazuje temat w kontekście skali zjawiska oraz zawiera rekomendacje dla działań podejmowanych przez szkoły i placówki.
 

Wkrótce ukaże się również publikacja, która jest materiałem edukacyjno-informacyjnym dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych i zwraca uwagę na aspekty prawno-społeczne uczniów z rodzin, w których rodzic/rodzice wyjechali do pracy za granicę.
 

Pozdrawiam  Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie


ZAŁĄCZNIK POBIERZ

Data dodania: 2018-01-31 Powrót do góry