Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli języków obcych szkół podstawowych


Szanowni Państwo,

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na spotkanie :

 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli 
języka angielskiego  i  języka niemieckiego uczących 
w szkołach  podstawowych powiatu wołowskiego

  

Celem spotkania jest organizacja X Powiatowego Konkursu Językowego - język angielski  i niemiecki - dla uczniów szkół  podstawowych klas IV-VI  powiatu wołowskiego (skład jury, zestaw konkursowy, kryteria oceniania prac itp.)

 

Termin spotkania: 12  lutego 2019 r., godzina 15.00

 

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno
                 – Pedagogicznej w Wołowie


Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy, 
a uczniów z Państwa szkoły do udziału w konkursie.

 

Doradca metodyczny                                                               DYREKTOR

   mgr Ewa Nowak                                                        mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodania: 2019-01-07 Powrót do góry