Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - trwa rekrutacja do XXI edycji programu


WYCHOWYWAC TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ!

Szkoła dla rodziców i wychowawców
w Powiatowym Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

 -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRZEGU DOLNYM

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym trwa rekrutacja do XXI edycji programu edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców według część I. Tematyka 10-ciu zajęć warsztatowych, które będą realizowane z grupą chętnych rodziców w każde poniedziałkowe popołudnie, po zebraniu grupy, prowadzić będzie Krystyna Adaśko – trener programu, pedagog PPP w Brzegu Dolnym, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

Tematyka spotkań z rodzicami dotyczyć będzie relacji  rodzic-dziecko:

 1. Wyznaczanie granic- wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
 2. Rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;
 3. Aktywnego, wspierającego słuchania;
 4. Motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków
  szkolnych i domowych;
 5. Modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
 6. Uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
 7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
 8. Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
 9. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
 10. Konstruktywnej pochwały i zachęty.

 

Aktualnie w Powiatowym Centrum Edukacji  i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie –Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym trwają zapisy na zajęcia szkoły dla rodziców i wychowawców według części II Rodzeństwo bez rywalizacji oraz części III szkoła dla rodziców nastolatków. Zarówno do części II jak i w części III mogą uczestniczyć rodzice którzy brali udział w zajęciach według programu  części I.

W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzegu Dolnym zajęcia będą prowadzone dla rodziców z terenu Gminy Brzeg Dolny, a w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zapraszamy rodziców z terenu Gminy Wołów i Wińsko. Zapraszamy serdecznie także chętnych nauczycieli, wychowawców do grupy przeznaczonej dla pedagogów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie .

Więcej informacji  o programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 
www.ore.edu.pl 
      

Serdecznie zapraszamy!

Data dodania: 2019-02-12 Powrót do góry