Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Protokół XII Powiatowego Konkursu Ortograficznego


 

Wołów, 13.02.2019 r.

 

Protokół XII Powiatowego Konkursu Ortograficznego

Dwunasta edycja konkursu odbyła się  w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie dnia 16 stycznia 2019 roku. Do konkursu przystąpiło łącznie 38 uczniów z następujących placówek oświatowych:


1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym,

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie (szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny) ,

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 w Brzegu Dolnym (szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny)

4. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wołowie

5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie (szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny) ,

6. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie

7. Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym,

8. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Pogalewie Wielkim,

9. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie,

10. Szkoła Podstawowa im. J. Markiewicza w Orzeszkowie,

11. Zespół Szkół Publicznych w Wińsku (szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny),

12. Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie,

13. Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie,

14. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie,

15. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.

 

Laureaci XII Powiatowego Konkursu Ortograficznego w roku szkolnym 2018/2019:

Grupa I – uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych:

 

I miejsce – Kaja Matuszewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

II miejsce – Natalia Przytocka Zespół Szkół Publicznych w Wińsku

                    Amelia Czarnecka Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie

III miejsce – Alicja Wesołowska Zespół Szkół Publicznych w Wińsku

 

 

 

Grupa II – uczniowie kl. III gimnazjalnych  i szkół ponadpodstawowych:

 

I miejsce – Natalia Szechnicka Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

II miejsce – Natalia Stępień Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie

                    Kinga Teodorska Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Wołowie

                    Laura Zdeb Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie

 

III miejsce – Julia Żmuda Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej  w Brzegu Dolnym

   
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich nauczycielom. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom nastąpi w czerwcu 2019 roku, na Powiatowej Gali Laureata.

   W imieniu pani Krystyny Adaśko – dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – oraz własnym, składam podziękowanie:

- pani Małgorzacie Grzeczkowicz-Mandat - dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie - za gościnność i wszelką okazaną pomoc w zorganizowaniu konkursu,

- pani Renacie Markowskiej za opracowanie dyktand konkursowych,

- paniom: Julicie Cedrowskiej-Karnas, Teresie Pruban, Joannie Wójcik i Agnieszce Szechnickiej za pomoc w przeprowadzeniu konkursu,

- paniom: Renacie Markowskiej, Julicie Cedrowskiej-Karnas i Danucie Haller za pracę
w komisji konkursowej.

           

          Wszystkim uczestnikom konkursu: uczniom i ich opiekunom dziękujemy za współpracę

i życzymy sukcesów.

 

 

 

 Doradca metodyczny nauczania języka polskiego
                        mgr Ewa Książczyk

 

Data dodania: 2019-02-14 Powrót do góry