Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

II EDYCJA SZKOLENIA : Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym


 

 

Szanowni Państwo,

            Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców, psychologów, logopedów, pedagogów, na szkolenie:

 

Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym – aspekty praktyczne

 

Tematyka zajęć:

1.  Czynniki determinujące rozwój sensomotoryczny.

2.  Rozwój sensomotoryczny ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania zmysłów.

3.  Somatognozja i jej znaczenie dla rozwoju dziecka.

 

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, przykłady dobrych praktyk

 

Prowadzący:

Izabela Sokołowska-Zatorska - Praktyk w zakresie Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych-wdrożonego do praktyki
w 1998 r. W latach 1994-2007 członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Autorka wielu publikacji oraz inicjatyw dla oświaty.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą metodycznym nauczania edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej: Dagmara Głuszczyńska : dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl

 

Termin szkolenia: 26.03.2019 r  godz. 15:30   Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

 

Liczba osób: grupa do 25 osób/ decyduje kolejność zgłoszeń

 

Koszt szkolenia: 45 zł/osoba

Termin zgłoszen

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania 
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 21.03.2019 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

 ZAPRASZAMY!!!

Koordynator ds. szkoleń                                                 DYREKTOR

 mgr Katarzyna Fęglerska                                      mgr Krystyna Adaśko

 

 

Data dodania: 2019-03-06 Powrót do góry