Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Laureaci X Powiatowego Konkursu Językowego


 

Na przełomie lutego i marca 2019r. odbył się X Powiatowy Konkurs Językowy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którego celem było między innymi wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. Współzawodnictwo odbyło się dwóch osobnych  kategoriach: język angielski i język niemiecki. Konkurs z języka angielskiego odbył się jak co roku w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie. Najlepszą  z języka angielskiego okazała się Karolina Musiałowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich, która na co dzień pracuje pod czujnym okiem pani Magdaleny Szuflińskiej- Kowalczyk.  Drugie miejsce zajęła uczennica z Zespołu Szkół Społecznych, Weronika Wątorska,  przynosząc tym samym chlubę pani Jadwidze Trześniowskiej. Trzecie miejsce przypadło Antoniemu Sobolewskiemu, uczniowi  ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich,  którego także uczy pani Magdaleny Szuflińska- Kowalczyk.  Konkurs z języka niemieckiego  odbył się w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie. Z języka niemieckiego na pierwszym miejscu uplasowała się Weronika Wątorska  z Zespołu Szkół Społecznych.  Tuż za nią  był Jakub Korzeniowski z Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku. Natomiast trzecie miejsce przypadło  Martynie Kwiek z Zespołu Szkół Społecznych.  Gratulacje należą się również paniom: Agacie Gazdule i Danucie Dębskiej.  

Dziękuję wszystkim  za udział w konkursie, gratuluję laureatom oraz  ich nauczycielom i zapraszam już dziś do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

Ewa Nowak- doradca metodyczny nauczania języków obcych

Data dodania: 2019-03-18 Powrót do góry