Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

WYNIKI II ETAPU POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-EKOLOGICZNEGO


 

PROTOKÓŁ II ETAPU
POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-EKOLOGICZNEGO
„CZTERY PORY ROKU W POWIECIE WOŁOWSKIM”


Konkurs „Cztery Pory Roku w powiecie wołowskim” część 2 „Zima” odbył się w okresie styczeń-marzec 2019r.  Chociaż zima nie dopisała nam w tym roku to jednak do organizatora konkursu napłynęło 48 prac.
Komisja, w skład której wchodzili nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz nauczyciele innych przedmiotów oceniała nadesłane prace w dwóch kategoriach wiekowych. Swoją radą służył nam  również nasz ekspert p. Jacek Palat.

W skład komisji wchodzili:

Regina Kmicińska- przewodniczący,

Jacek Palat- ekspert, fotograf,


Członkowie:

Katarzyna Pułecka- nauczyciel fizyki,

Anna Mazur- nauczyciel przyrody, biologii

Iwona Kokocińska- nauczyciel biologii, przyrody

Anna Cocińska- nauczyciel matematyki,

Lucyna Dudek- nauczyciel biologii, geografii

Magdalena Grzelińska- nauczyciel matematyki, fizyki

 

LAUREACI W KATEGORII -SZKOŁA PODSTAWOWA


I miejsce:

Ludmiła Varonik- Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym „Świerk”

II miejsce:

 Małgorzata Korzeniowska kl.VIII SP im. Kornela Makuszyńskiego w Stary Wołowie, „Kropeleczko, panienieczko”


Piotr Watral
kl.VII SP im. Kornela Makuszyńskiego w Stary Wołowie,
   „Zimowy pejzaż”,

    III miejsce:

 Emilia Krężel kl.Vb SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym
 „ Zimowa droga”


Stanisław Sieklicki
kl.VIa SP nr2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

 

LAUREACI W KATEGORII ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


I miejsce:

Kacper Gawda kl.IIb LO, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
„ Zimowy samotnik
Bartosz Czyżowicz kl. III gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr1 w Wołowie

    II miejsce:

Jakub Trzusło kl.IIb LO, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
 „W okowach mrozu”

 

Dziękuję wszystkim  za udział w konkursie, gratuluję laureatom oraz  ich nauczycielom i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych etapach naszego konkursu.


 

Regina Kmicińska
Doradca metodyczny nauczania
przedmiotów przyrodniczych


 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2019-03-22 Powrót do góry