Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Sprawozdanie X edycji Powiatowego Konkursu Językowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych


 

W połowie marca 2019 roku  odbyła się dziesiąta edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem było wspieranie talentów w rozwijaniu kompetencji językowych i mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. Konkurs z języka angielskiego  i z języka niemieckiego odbył się w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie i  wzięło w nich udział w sumie  24  uczniów. Nikomu nie udało się wykonać bezbłędnie wszystkich zadań. Najlepiej w tym roku  z języka angielskiego wypadł Paweł Klimczak z Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Drugie i trzecie miejsce przypadło Natalii Szatkowskiej i Kacprowi Boguszewskiemu, z  których dumne jest z Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie . Gratulacje należą się zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom: pani Lidii Lewandowskiej, Małgorzacie Oberg i Katarzynie Łuczak.  

Z języka niemieckiego bezkonkurencyjny został Zespół Szkół Społecznych w Wołowie. Najlepiej  zadania konkursowe wykonał Jakub Tkaczyk.  Na drugim miejscu uplasowała się Barbara Domaradzka, a na trzecim Julia Jastrzębska.  Uczniowie pracują  pod czujnym okiem pani Adrianny Rygałło.

Wszystkim  uczestnikom, laureatom ich nauczycielom gratuluję
i zapraszam  za rok.Ewa Nowak- doradca metodyczny języków obcych

 

Data dodania: 2019-04-02 Powrót do góry