Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

III SIEĆ HUMANISTÓW - WARSZTATY WYJAZDOWE W IZBIE PAMIĘCI


Pierwsi osadnicy w gminie Brzeg Dolny  i ich wspomnienia

  

27 marca 2019 r. odbyła się  III Sieć Współpracy i Samokształcenia Humanistów działająca przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Było to spotkanie merytoryczne na terenie naszej Małej Ojczyzny w ramach edukacji regionalnej i patriotycznej (1. priorytet MEN - 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów ).  Warsztat historyczny skierowany był do nauczycieli: historyków, polonistów oraz innych zainteresowanych. Celem spotkania była prezentacja wybitnych walorów historycznych i zapoznanie się z historią rodzin pierwszych osadników na terenie Brzegu Dolnego i gminy Brzeg Dolny. Uczestniczyły w nim 23 osoby. Było to wzruszające spotkanie z przedstawicielami  Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Wśród nich byli tacy, których dziś możemy nazywać  strażnikami pamięci, bowiem przybyli na Dolny Śląsk z Syberii oraz z Francji po II wojnie światowej Miejscem barwnych, pełnych wzruszeń opowieści była  Izba Pamięci w Brzegu Dolnym prowadzona przez Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej, którego prezesem jest pan Janusz Malik.  

 

W izbie członkowie stowarzyszenia gromadzą pamiątki np. mundury wojskowe, kufry, maszyny do szycia, przedmioty gospodarstwa domowego, dokumenty, zdjęcia, wspomnienia i różnego rodzaju przedmioty mające wartość historyczną i sentymentalną związaną z przedwojennymi, wojennymi   i powojennymi losami ludzi, których wiatr historii rzucił po II wojnie światowej na tzw. ziemie odzyskane, w tym przypadku na Ziemię Dolnośląską.

Jest tu także miejsce poświęcone Sybirakom, gdzie zobaczyliśmy  symboliczny grób oraz tablicę z nazwiskami tych, co nie wrócili, różaniec z chleba oraz oryginalne dokumenty i zdjęcia. Można więc uznać, że to już nie tyle Izba Pamięci, a prawdziwe muzeum pierwszych osadników i ich dokonań. Jest to jedna z placówek tego typu na Dolnym Śląsku.

Nauczyciele szkół  z powiatu wołowskiego mieli możliwość poznania tego historycznego miejsca oraz spotkania się z żywymi świadkami naszej historii, a są to:  p. Haliną Żak – były prezesem stowarzyszenia, Sybiraczka, p. Anna Szkoła, p. Ludwiką Kała, p. Kazimiera Kołodziej. Zaszczycili nas swoją obecnością  również prezes Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej – p. Janusz Malik, wiceprezes -p. Edward Sterchaluk, członkowie -  p. Iwona Cukrowska i p.Jan Głowacki. To niezwykłe miejsce łączy ludzi, jest mostem pomiędzy pokoleniami. Panie: H. Żak, Anna Szkoła, Ludwiką Kała i  Kazimiera Kołodziej opowiedziały nam pełna wzruszeń, niełatwą historię swojego osadnictwa na terenie gminy  Brzeg Dolny. Chcielibyśmy wraz z nauczycielami  szkół z naszego powiatu, zwłaszcza tymi spoza gminy Brzeg Dolny, rozpropagować to miejsce i zapoznać  z nim uczniów szkół z naszego regionu.

Dlatego w pierwszej fazie zaprosiliśmy tu nauczycieli, którzy mogliby następnie ze swoimi wychowankami odwiedzić Izbę Pamięci i spotkać się z życzliwymi ludźmi, którzy opowiedzą  o trudnych wojennych i powojennych losach ich rodzin. Warsztat merytoryczny  w muzeum poprowadzili Ci, którzy do Brzegu Dolnego przyjechali już  jesienią 1946 roku.

Cenną ideą tej ekspozycji jest pokazanie historii konkretnych rodzin, które po wojennej tułaczce osiedliły się w naszym regionie – naszej Małej Ojczyźnie. Poszczególne działy wystawy poświecone są losom tych rodzin, które przybyły z różnych stron świata:
z Kresów, Syberii i Francji.


Po żywej  lekcji historii zaglądaliśmy we wszystkie zakamarki Izby Pamięci. Spacerowi towarzyszyła wymiana zdań, wspomnienia, wspomnienia i jeszcze raz wspomnienia. Nietrudno było dostrzec, że  w oku każdego lśniła niejedna łza.

 
Dziękując za wspólnie spędzony czas, wszystkim uczestnikom warsztatów życzę w imieniu swoim oraz  organizatorów – Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie -  refleksji i siły w tworzeniu mostów międzypokoleniowych.

 

                                                                                                                                                                                            

                                                              doradca metodyczny  historii 

                                                                 w PCE i PPP w Wołowie                                                                                                                                            

                                                                        Danuta Haller 

           

 

Foto galeria: Data dodania: 2019-04-03 Powrót do góry