Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Seminarium polsko-niemieckie w Poczdamie.


 

     W dniach 28-31 marca 2019 r. w Poczdamie odbyło się seminarium polsko-niemieckie w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, a Poradniami Wychowawczymi w Buchholz
i w Winsen. W  tegorocznym projekcie uczestniczyło 20 osób, z Polski
9 specjalistów – z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Brzegu Dolnym i w Wołowie oraz 11  specjalistów z Poradni Wychowawczych w Buchholz i w Winsen. Starostwo Powiatowe w Wołowe reprezentowały Panie: Andżelika Banowicz – Kierownik Wydziału Edukacji oraz Pani Katarzyna Uran główny specjalista  Wydziału Edukacji. Tematem nad którym pracowali pedagodzy i psychologowie dotyczył psychoterapii energetycznej, technik uzdrawiania emocjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem metody ECT”.
   Szkolenie prowadziła Margaret Kruczek-Schumacher-psycholog kliniczny z Kolonii.

Seminarium jest efektem podpisanej umowy o partnerstwie w 2010r. pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, a Poradniami Wychowawczymi w Powiecie Harburg z siedzibą w Buchholz i w Winsen, które owocuje corocznymi spotkaniami merytorycznymi. To czas poświęcony na wspólne uczenie się od siebie, poznawanie nowych metody i form pracy diagnostyczno terapeutycznych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem specjalistów
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Tegoroczny projekt współfinansowany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Honorowy patronat nad seminarium objął Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk oraz Starosta Wołowski Pan Janusz Dziarski.

   Słowa podziękowania kieruję do Instytucji i osób, które wsparły realizację projektu tj. Zarząd Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk , Starosta Wołowski Pan Janusz Dziarski oraz Starosta Powiatu Harburg Pan Rainer Rempe, Pani Gabi Pape - Dyrektor Poradni w Buchholz
i w Winsen oraz wszystkim pracownikom czterech poradni polsko-niemieckich biorących udział w projekcie.

Z podziękowaniem

Krystyna Adaśko

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie

 

 


 Foto galeria: 

Data dodania: 2019-04-04 Powrót do góry