Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Protokół Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „Świat wokół nas”


 

Pierwsza  edycja konkursu na szczeblu powiatowym odbyła się 19 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym.
Do  etapu powiatowego konkursu przystąpiło łącznie 150 uczniów
z następujących placówek oświatowych powiatu wołowskiego:


1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym,

2. Szkoła Podstawowa nr5 im. Marii Skłodowskiej-Currie w Brzegu Dolnym

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 w Brzegu Dolnym– szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny.

4. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

5. Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym

6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie (szkoła podstawowa
i oddział gimnazjalny) ,

7. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie

8. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Pogalewie Wielkim,

9. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie,

10. Szkoła Podstawowa im. J. Markiewicza w Orzeszkowie,

11. Zespół Szkół Publicznych w Wińsku -szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny,

12. Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie,

13. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.

14. Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Krzydlinie Wielkiej

 

Prace uczniowskie oceniała komisja w składzie:

Regina Kmicińska- przewodnicząca komisji, doradca metodyczny

Iwona Kokocińska nauczyciel biologii, przyrody z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr1 w Brzegu Dolnym

Joanna Urbańska nauczyciel biologii, geografii z Zespołu Szkół Zawodowych
w Brzegu Dolnym,

Lucyna Dudek nauczyciel biologii, geografii z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych
w Brzegu Dolnym,

Anna Mazur nauczyciel przyrody, biologii ze Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie

Katarzyna Pułecka nauczyciel fizyki, informatyki ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzegu Dolnym


Aleksandra Krawiec nauczyciel chemii ze Zespołu Szkół Specjalnych w Wołowie

Magdalena Grzelińska nauczyciel fizyki, matematyki w Szkole Podstawowej nr 1
w Brzegu Dolnym

Laureaci I Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „Świat wokół nas”
 w roku szkolnym 2018/2019:


Kategoria I – uczniowie kl. IV szkół podstawowych:

 

I miejsce – Natalia Dziedzic Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym

 

 

Kategoria II – uczniowie kl. V szkół podstawowych:

 

I miejsce – Karolina Musiałowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

 

Kategoria  III – uczniowie kl. VI szkół podstawowych:

 

I miejsce-Adam Miękisiak - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

 

Kategoria IV – uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych:

 

I miejsce- Zuzanna Szpyra – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym

 

Kategoria V – uczniowie oddziałów gimnazjalnych:

 

I miejsce- Julia Kołacz- Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym

 

Kategoria VI- uczniowie szkół ponadpodstawowych:

I miejsce- Julita Nadwodna kl.III aLO . Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich nauczycielom. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom odbędzie się w  czerwcu 2019 roku, na Powiatowej Gali Laureata.

W imieniu pani Krystyny Adaśko – dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – oraz własnym, pragnę podziękować:

- pani Katarzynie Barylak - dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Brzegu Dolnym -za pomoc w zorganizowaniu konkursu w tej placówce

- paniom: Lucynie Dudek, Joannie Urbańskiej, Katarzynie Pułeckiej i Aleksandrze Krawiec  za przygotowanie zadań  dla I i II etapu konkursu,

- paniom: Iwonie Kokocińskiej, Annie Mazur, Aleksandrze Krawiec, Katarzynie Pułeckiej, 
Joannie Urbańskiej, Lucynie Dudek  ,Agnieszce Jarosz i Magdalenie Grzelińskiej za pracę w komisji konkursowej.

           

Wszystkim uczestnikom konkursu- uczniom i ich opiekunom dziękujemy za współpracę 
i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

 

 

 

 Doradca metodyczny nauczania
przedmiotów przyrodniczych
 mgr Regina Kmicińska

 

Data dodania: 2019-04-04 Powrót do góry