Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Studia licencjackie/magisterskie


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU

PRAWO


 
Szkoła Główna Krajowa w Warszawie, będąca jedną  z uczelni współpracujących z Powiatoweym Centrum Edukacji; decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo (decyzja w załączeniu). Przesyłam Państwu dokumenty rekrutacyjne na studia wraz ze szczegółowym opisem oferty uczelni w tym zakresie. 
 
 
Prawo jest kierunkiem jednolitym magisterskim i trwa 5 lat. Prowadzonym w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wspomaganym kształceniem na odległość (e-learning) - zmniejszona liczba obowiązkowych zjazdów w siedzibie Uczelni do 2 w semestrze,  wykłady stricte akademickie są częściowo wspomagane przez platformę zdalnego nauczania; pozostałe kształcenie – ćwiczenia, warsztaty, laboratoria odbywają się już w bezpośrednim kontakcie z dydaktykiem.
 
Zalety studiów niestacjonarnych o profilu praktycznym wspomaganych kształceniem na odległość:
 
studenci uczą się zawodu pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków – którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową, dzięki czemu nabędą niezwykle cenne umiejętności praktyczne (np. pisanie pism procesowych) pożądane obecnie podczas odbywania każdej z aplikacji;
  • studenci odbywają trzy miesiące niezwykle cennych praktyk zawodowych w różnych instytucjach (kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury), podczas których poznają warsztat każdego zawodu prawniczego;
  • najniższe czesne na rynku! Czesne to tylko 2000 zł za I i II semestr, a za kolejne semestry 2200 zł. Możliwość płatności ratalnej ( 5 rat w semestrze);
  • tylko 2 obowiązkowe zjazdy warsztatowe w siedzibie uczelni w semestrze;
  • wykłady akademickie wspomagane e-learningiem;
  • studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (koniec lutego) i letniej (początek lipca). Egzaminy  odbywają się w warszawie.


Dokumenty do pobrania:

Decyzja o nadaniu uprawnień - pobierz
Kwestionariusz osobowy - pobierz
Oferta edukacyjna - pobierzstudia licencjackie i studia magisterskie realizowane są przez Centrum Edukacji od roku akademickiego 2017/2018. Realizacja odbywa się we współpracy z  Instytutem Studiów  Podyplomowych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Studia pierwszego stopnia-licencjackie, trwają sześć semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia,  zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata.

Kolejnym etapem kształcenia są  studiach drugiego stopnia- magisterskie, trwające trzy lub cztery semestry i kończące się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Wszystkie programy studiów w naszej uczelni realizowane są w trybie SWKNO oraz  posiadają profil praktyczny.


STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE 2019/2020


STUDIA LICENCJACKIE / MAGISTERSKIE 2018/2019UWAGA !

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYM SIĘ ZAPOTRZEBOWANIEM
NA INDYWIDUALNE FAKTURY ZA STUDIAW celu usprawnienia przebiegu dokumentów, prosimy o kontakt bezpośredni z księgowością uczelni. Wówczas otrzymają Państwo fakturę bezpośrednio na swój adres e-mail oraz w razie potrzeby w wersji papiereowej pocztą tradycyjną.

Ewa Galas: rozrachunki@wssmia.edu.pl


Data dodania: 2019-09-05 Powrót do góry