Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

SZKOLENIE: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE WWR w praktyce


 

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na szkolenie:

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w przedszkolu/szkole 
WWR w praktyce

 


Cel
:

Ø  omówienie zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania wczesnego rozwoju dziecka  we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek, w tym przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych  

 

Realizacja szkolenia obejmować będzie zagadnienia:

 

1.      Wczesne wspomaganie rozwoju w przepisach prawa.

2.      Historia, jak się zaczęło?

3.      Dokumentacja niezbędna do prowadzenia WWR.

4.      Wczesne wspomaganie rozwoju w literaturze.

5.      Idea wczesnego wspomagania, podstawy teoretyczne

6.      Organizacja pracy z uwzględnieniem specyfiki miejsca pracy.

7.      Planowanie oddziaływań w ramach WWR.

8.      Jak zacząć by trafnie określić kierunek oddziaływań terapeutycznych?

9.      Aktualizacja wywiadu.

10.  Planowanie terapii.

11.  Przepis na sukces? Przykłady dobrych praktyk.

12.  Wątpliwości w toku realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

13.  Organizacja miejsca pracy – różnice między terapią w przedszkolu a terapią w poradni?

14.  Z doświadczeń organizacyjnych

15.  Metody pracy.

16.  Najczęstsze diagnozy.

17. Baśniowe spotkania jako forma wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

18.  Literatura.

 

 

Prowadzący: Emilia Lisiecka – Malec

Pedagog, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka .Jako pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej. Od 2005r. związana z programem wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzi terapię pedagogiczną z wykorzystaniem elementów różnych metod. „Szczególnie mi bliska jest metoda baśniowych spotkań, wykorzystywana przeze mnie jako forma wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym”.

 

Ewa Lipska- Urbaniak

Pedagog, terapeuta, szkoleniowiec, specjalista w diagnozowaniu specyficznych oraz ogólnych trudności w nauce na każdym etapie edukacyjnym. Dyrektor PPP nr 9 we Wrocławiu z doświadczeniem w organizowaniu WWRD   w aspekcie  formalnym  i merytorycznym. Przewodnicząca ZO.

 

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów przedszkoli i szkół

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi

Termin szkolenia :  31.01.2020 r. godz. 14:00 (piątek)

Liczba godzin :4 godziny lekcyjne          Koszt szkolenia : 55 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 28.01.2020 r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

   

  

  Z poważaniem

Specjalista ds. koordynacji                                                                        DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                                       mgr Krystyna Adaśko

mgr Katarzyna Fęglerska

Data dodania: 2020-01-21 Powrót do góry