Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Rekrutacja na warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców


 


                                               

WYCHOWYWAC TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ!

Szkoła dla rodziców i wychowawców
w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym trwa rekrutacja do XXIII edycji programu edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczego pn. Szkoła dla Rodzicówi Wychowawców według część I. Tematyka 10-ciu zajęć warsztatowych, które będą realizowane z grupą chętnych rodziców w każde poniedziałkowe popołudnie, po zebraniu grupy, prowadzić będzie Krystyna Adaśko – trener programu, pedagog PPP w Brzegu Dolnym, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

Tematyka spotkań z rodzicami dotyczyć będzie relacji  rodzic-dziecko:

  1. Wyznaczanie granic- wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
  2. Rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. Trudnych;
  3. Aktywnego, wspierającego słuchania;
  4. Motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków;
  5. Modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
  6. Uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
  7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
  8. Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
  9. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
  10. Konstruktywnej pochwały i zachęty.


Aktualnie w Powiatowym Centrum Edukacji  i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu Dolnym i w Wołowie trwają zapisy na zajęcia szkoły dla rodziców i wychowawców
według części II Rodzeństwo bez rywalizacji oraz części III szkoła dla rodziców nastolatków.

W zajęciach części II jak i części III mogą uczestniczyć rodzice, którzy brali udział w zajęciach według programu części I.
W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzegu Dolnym zajęcia będą prowadzone dla rodziców z terenu Gminy Brzeg Dolny, a w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zapraszamy rodziców z terenu Gminy Wołów i Wińsko. Zapraszamy serdecznie także chętnych nauczycieli, wychowawców do grupy przeznaczonej dla pedagogów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie. Więcej informacji o programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  www.ore.edu.pl.        

                                                                                                        Serdecznie zapraszamy!

Data dodania: 2020-02-20 Powrót do góry