Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Zasoby do edukacji i pracy zdalnej z podziałem na etapy edukacyjne i bloki przedmiotowe


Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam do wykorzystania bardzo wartościowe materiały -zasoby do edukacji i pracy zdalnej z podziałem na etapy edukacyjne oraz na bloki przedmiotowe do wykorzystania w pracy z nauczycielami i z uczniami, narzędzia do nauczania, instrukcje i opisy narzędzi do zdalnego nauczania, Microsoft OneNote ClassRoom – instrukcje Microsoft Teams .

Z pozdrowieniem Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie

 

Wdrożenie narzędzi do zdalnego nauczania

Edukacja przedszkolna

Szkoła podstawowa

Materiały dla nauczycieli

Szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Szkoła ponadpodstawowa

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

  • Mądre emocje – trening inteligencji emocjonalnej – webinar WSB

Materiały do wykorzystania w pracy z uczniami: 

Materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym: 

Adaptacje podręczników dla, uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją; uczniów niewidomych w systemie Braille'a; uczniów słabowidzących w druku powiększonym. 

Nauczanie zintegrowane, matematyka, podręczniki, piktogramy, wersje multimedialne, poradniki dla nauczyciela, generatory kart pracy: 

Materiały dla nauczycieli pomocne w procesie samokształceniowym: 

Publikacje, materiały, poradniki, przykłady dobrych praktyk 

Kącik dla rodziców: 

Prawo oświatowe w praktyce

Inne

  • informacje dla nauczycieli, uczniów, rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;

Informacje dla rodziców

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci


 

Data dodania: 2020-03-20 Powrót do góry