Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ dla dzieci klas I-III, starszych klas szkoły podstawowejĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ  do wykorzystania w domu dla dzieci klas I-III oraz dla uczniów starszych  klas szkoły podstawowej

Opanowanie umiejętności czytania i pisania zależy nie tylko od prawidłowego funkcjonowania analizatora wzrokowego, ale również słuchowego. Ważne jest więc zarówno to, jak nasze dziecko widzi, ale również to, jak słyszy. Uczeń z zaburzoną percepcją słuchową ma trudności ze zrozumieniem długich i skomplikowanych poleceń słownych oraz z zapamiętywaniem trudnych wyrazów. Dziecko często nieprawidłowo dokonuje syntezy wyrazu, to znaczy składania wyrazu z głosek jak i analizy, czyli głoskowania (wymienienie głosek, z których składa się wyraz).  

Powyższe trudności przekładają się w efekcie na problemy w czytaniu całych wyrazów, a w dalszej kolejności zdań. Nieprawidłowości w obszarze percepcji słuchowej obejmują ponadto:

 • kłopoty z zapamiętywaniem dni tygodnia, pór roku,

 • przekręcanie słów (na przykład „kordła” zamiast „kołdra”),

• wolne pamięciowe opanowywanie wierszyków i rymów.

 

Celem ćwiczeń słuchowych, inaczej zwanych ćwiczeniami słuchu fonematycznego, jest zdolność różnicowania głosek oraz umiejętność ich wyodrębniania i scalania w wyrazy. Ogromną rolę odgrywa tu również słuch fizyczny, który porządkuje świat dźwięków: pozwala nam słyszeć, odbierać określone fale dźwiękowe oraz muzyczny, który pozwala określić natężenie dźwięków, różnice w wysokości tonów, odpowiada też za płynność mowy, jej akcent, intonację, rytm. Ćwiczenia słuchowe rozpoczynamy od zabaw, których podstawą jest słych fizyczny i muzyczny, dopiero później przechodzimy do ćwiczeń słuchu fonetycznego, odpowiednio stopniując trudności.

            Przy zaburzonym słuchu fonematycznym najczęściej obserwuje się następujące trudności uogólnione oraz także  niepowodzenia szkolne :

1. W wypowiadaniu się:

 - mały zasób słów, niegramatyczne wypowiadanie się;

- trudności w budowaniu zdań,

 - częste wady wymowy;

 - skracanie długości wyrazów.


 2. W pisaniu:

 - zniekształcenia pisowni, niekiedy "zlepki liter";

 - mylenie liter np.: b-p, d-t, g-k, z-s, dz-c, sz-s;

 - trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, z głoskami tracącymi dźwięczność;

- nieprawidłowe różnicowanie głosek: i-j, samogłosek ą,ę w zestawieniu z dźwiękami on, om, en, em;

 - trudności w analizie zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski;

 - łączenie przyimków z rzeczownikami ("wklasie");

- opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów;

- "gubienie" liter, zwłaszcza samogłosek, przestawianie ich kolejności;

- przestawianie szyku dyktowanych wyrazów, skreślenia i poprawki;

- brak znaków interpunkcyjnych lub ich niewłaściwe stosowanie;

- niski poziom prac pisemnych w porównaniu z wypowiedziami ustnymi;

- trudności we wszystkich rodzajach pisania: ze słuchu, z pamięci i w przepisywaniu;

- wolne tempo pisania.

 

 3. W czytaniu:

-długo utrzymujące się literowanie utrudniające syntezę sylabową i wyrazową; s niewłaściwa intonacja czytanych treści;

-błędy w czytaniu: przekręcenia wyrazów, pomijanie lub dodawanie innych podobnie brzmiących i zgadywanie; s trudności w zrozumieniu przeczytanej treści wynikające z błędów w czytaniu,

- mylenie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu;

- bardzo wolne tempo czytania.

 

 4. Inne trudności:

 - trudności w nauce języków obcych;

- kłopoty w uczeniu się pamięciowym: wiersze, ciągi słowne: dni tygodnia, miesiące, tabliczka mnożenia;

 - trudności w nauce gramatyki;

- nie rozumienie dłuższych wypowiedzi słownych i poleceń nauczyciela, instrukcji;

- gorsza pamięć słuchowa

 

                                                                                                        Opracowała

                                                                                            M. Tokarczyk- pedagog

Przykłady ćwiczeń doskonalących funkcje słuchowe dla uczniów klas młodszych i starszych szkoły podstawowejData dodania: 2020-04-20 Powrót do góry