Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Informacje dotyczące funkcjonowania placówek PCE i PPP z dnia 24.04.2020r.


Szanowni Państwo

 

Działając na podstawie: § 18 ust.2 pkt.2 Rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003r. Nr.6 poz.69 z późn.zm.), ogłoszonego stanu pandemii przez Światową Organizację Zdrowia z dnia 11 marca 2020r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia § 1 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. poz. 443 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 poz. 410 z późn.zm.) a także w odpowiedzi na Apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.03.2020r.  oraz § 14 pkt.1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ( Dz. U. poz. 493 ) decyzją Dyrektora PCE i PPP w Wołowie za zgodą Starosty Wołowskiego z dnia 24 kwietnia 2020r. kontynuowane jest zawieszenie zajęć dydaktyczno – terapeutycznych i diagnostycznych w placówkach Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie okresie do 27 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2020r. W czasie zawieszenia zajęć pracownicy pedagogiczni Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie będą wykonywali pracę zdalną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 

Informujemy Państwa, że w tym czasie sekretariaty naszych placówek funkcjonują w trybie stacjonarnym w PCE i PPP w Wołowie, w tym sekretariat:

 

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie codziennie w godzinach

od 8.00- 16.00 – tel. 71/389 25 46.

 

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brzegu Dolnym codziennie w godzinach

od 8.00-12.00- tel. 71/319 91 68.

 

 

Kontakt tylko i wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

 

W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu mailowego z poszczególnymi placówkami centrum:

·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie:
email:
sekretariat.pppwolow@gmail.com

 

 

·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym;
email:
sekretariat.pppbrzegdolny@gmail.com

 

 

·         Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie

- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie;
email:
wpodn@wolowpce.pl

·         Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie; email:

wolow@dbp.wroc.pl

 

 

        Wychodząc naprzeciw potrzebom osób objętych wsparciem psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznym przez PCE i PPP w Wołowie, informujemy, że nasi specjaliści będą kontaktować się indywidualnie z osobami objętymi terapią z wykorzystaniem form pracy na odległość.
W sytuacjach trudnych wymagających pilnego kontaktu z psychologiem, pedagogiem- specjaliści będą udzielać pomocy zdalnie (z wyjątkiem diagnozy). W tym celu należy wysłać swoje dane do kontaktu na adres mailowy poradni z krótkim opisem problemu w celu skierowania do właściwego specjalisty. Na pomoc mogą liczyć też osoby, u których wystąpił nasilony lęk wynikający z zagrożenia zarażeniem koronawirusem.  Składanie wniosków o przyjęcia do poradni odbywać się będzie drogą mailową. 

     Prosimy też o śledzenie strony centrum http://www.wolowpce.pl gdzie są zamieszczane zasoby do pracy zdalnej dla nauczycieli, materiały merytoryczne dla nauczycieli, wskazówki, ćwiczenia oraz artykuły do pracy z dziećmi w domu.

  

  

W zakresie kontaktu telefonicznego dotyczącym pracy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wołowie
 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym
proszę kontaktować się z wicedyrektorem ds. PPP Barbarą Rajter-Tybińską
tel. 668 808 109
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00

  

W sprawach dotyczących PCE i PPP w Wołowie
proszę kontaktować się z dyrektorem Krystyną Adaśko tel. 662 103 042
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00

Kontakt telefoniczny;  Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie; 71/3892100

 

Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko

Data dodania: 2020-04-24 Powrót do góry