Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Budowa i funkcje mózgu


Drodzy rodzice.

Może zainteresują Was informacje na temat funkcjonowania mózgu człowieka, w odniesieniu do rozwoju Waszych dzieci. Jest to na pewno duży skrót, ale jeżeli zainteresuje Was ta tematyka, to zachęcam do pogłębienia wiadomości.

 

Mózg składa się z dwóch półkuli połączonych ciałem modzelowatym, czyli wiązką aksonów zapewniająca przepływ informacji pomiędzy nimi. Półkule współpracują ze sobą i uzupełniają się w praktycznie wszystkich procesach i są zdolne do przejmowania funkcji, które pełnią.


Mózg działa ,,na krzyż”

Działanie mózgu jest asymetryczne, co oznacza, że u człowieka kształtuje się przewaga jednej strony ciała nad drugą podczas czynności ruchowych, natomiast za określoną stronność ciała odpowiada przeciwległa półkula mózgowa. Za przykład może tu posłużyć bycie praworęcznym lub leworęcznym. Istnieją jednak przypadki osób, które np. piszą prawą ręką, ale grając w piłkę używają lewej nogi. Wtedy mamy do czynienia z lateralizacją niejednorodną (skrzyżowaną). Brak przewagi czynnościowej jednej strony nad drugą - posługiwanie się prawą i lewą ręką w jednakowym stopniu charakteryzuje lateralizację nieustaloną. Mimo, że do wykonywania codziennych czynności jest potrzebne wzajemne uzupełnianie się czynności obu półkul, przyjęło się, że mają one przypisane konkretne obszary działania, za które odpowiadają.


Przyjęło się, że funkcjonalnie lewa półkula odpowiedzialna jest za:

·         mowę i rozumienie mowy

·         obliczenia matematyczne

·         pisanie

·         logikę

·         myślenie analityczne

·         prawe pole widzenia

·         stereognozję, czyli zdolność rozpoznania przedmiotów za pomocą dotyku

Prawa półkula odpowiedzialna jest natomiast, za:

·         kreatywność

·         wyobraźnię

·         myślenie abstrakcyjne

·         zdolności muzyczne

·         intuicję

·         wyobraźnię przestrzenną

·         zdolności artystyczne

 

 

 

 


Prawo- czy leworęczność?

Procesy wzrokowe, słuchowe i umiejętności matematyczne podzielone są pomiędzy obie półkule. Praworęczność zwykle ustala się około 2-3 roku życia dziecka, natomiast leworęczność w wieku ok. 3-4 lat. Ostatecznie dominacja czynności ruchowych ustala się do 6. roku, a proces lateralizacji zostaje zakończony w wieku szkolnym. Niekiedy istnieją pewne opóźnienia w tym procesie i dominacja ręki nie jest do końca ustalona. W takiej sytuacji mogą wystąpić liczne trudności w nauce u dziecka.


 

Synchronizacja półkul

Są czynności, które wymagają od nas większego zaangażowania prawej półkuli, a przy wykonywaniu innych korzystamy bardziej z lewej części mózgu. Czasem nie możemy wpłynąć na to, jak funkcjonuje nasz centralny ośrodek organizmu i które połączenia nerwowe wykorzystuje do działania, jednak w niektórych przypadkach można mu tę drogę skrzyżować, wymuszając na nim ćwiczenia pozytywnie wpływające na jego pracę. Jeśli zwykle myjemy zęby trzymając szczoteczkę w prawej dłoni, spróbujmy zmienić ja na lewą – wymusi to na mózgu pobudzenie do pracy jego innych obszarów. Podobnie możemy postąpić na odwrót: to, co robiliśmy do tej pory lewą ręką, zróbmy prawą. Podczas jedzenia spróbujmy na chwilę zamknąć oczy – mózg wtedy większą pracę (zamiast zmysłem wzroku) wykona, pobudzając zmysł węchu i smaku. Podobnie można postąpić, dotykając różnych przedmiotów z zamkniętymi oczami, najlepiej inną ręką niż tą, którą piszemy – wtedy aktywujemy zmysł dotyku.  Zawsze polecanym i pożytecznym ćwiczeniem dla mózgu jest rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, łamigłówek i sudoku.

 

Opracowała: Małgorzata Klemens, pedagog, PPP Wołów

Data dodania: 2020-04-27 Powrót do góry