Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Artykuły nt. nauczania na odległość


Biblioteka Pedagogiczna zachęca do lektury artykułów dostępnych w Internecie nt. nauczania na odległość:

·        STOKOWSKA Anna. Klasa jako zespół – jak zadbać o relacje z dziećmi pracując zdalnie. [Przeglądany 28 kwietnia 2020].

https://cdt.prowly.com/90803-klasa-jako-zespol-jak-zadbac-o-relacje-z-dziecmipracujac-zdalnienbsp?fbclid=IwAR25YnLagqpsrqYNepQcLs9ALrgrJBEh74OYBXVMLS9o_l2btmM5dnT7qI

 

·        KALISZEWSKA-CZEREMSKA Katarzyna, MATEJCZUK Joanna. E-learning jako nowe środowisko edukacji : spotkanie ucznia i nauczyciela [online]. Studia Edukacyjne2013, nr 27, s. 219-236. [Przeglądany 28 kwietnia 2020].  Format PDF.

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10682/1/219-236.pdf

 

·        LUBINA Ewa. Zmiany funkcji nauczyciela w nauczaniu na odległość . E-mentor [online]. Warszawa: SGH,2004, nr 4 (6). [Przeglądany 28 kwietnia 2020].

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/80

 

·        SYSŁO Maciej M.E-learning w szkole. E-mentor [online]. Warszawa: SGH,2009, nr 1 (28). [Przeglądany 28 kwietnia 2020].

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/611

 

·         STOKOWSKA Anna. Jak wykorzystać gry w edukacji? [online]. edunews.pl [Przeglądany 28 kwietnia 2020].

https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/innowacje-w-edukacji/1962-jakwykorzystac-gry-w-edukacji

 

·         BOŁTUĆ Mikołaj, BOŁTUĆ Piotr. Inne spojrzenie na nauczanie w oparciu o gry [online]. E–mentor. [Przeglądany 28 kwietnia 2020].

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/4/id/43

 

·        POLCYN-MATUSZEWSKA Sylwia. Konstruktywne konteksty wykorzystania gier komputerowych w edukacji –studium przypadku [online]. Kwartalnik nauk o mediach. [Przeglądany 28 kwietnia 2020].

http://knm.uksw.edu.pl/konstruktywne-konteksty-wykorzystania-gier-komputerowychw-edukacji-studium-przypadku/

 

·        Meritum. [Przeglądany 28 kwietnia 2020].

http://meritum.edu.pl/numery/index?page=1

 

 

 

 

Data dodania: 2020-04-28 Powrót do góry