Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Autyzm i co dalej ?


Drogi rodzicu jeśli zauważyłeś u swojego dziecka niepokojące objawy
w rozwoju:

Drogi nauczycielu jeśli zauważyłeś u swojego ucznia niepokojące objawy:

Poproś rodzica o zgłoszenie się do poradni z Twoją informacją o dziecku. Jest to bardzo istotny element w procesie diagnozy (druki do pobrania na stronie poradni).


Jeśli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka szczególnie gdy dziecko: 

·         Ma problemy z kontaktem z najbliższymi.

·         Bawi się samo.

·         Nie rozwija mowy.

 Skontaktuj się z lekarzem pediatrą

 

Zgłosić się do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania i ustal termin konsultacji ze specjalistami : 

Wołów ul. Kościuszki 27 telefon:71 389 21 00. Możesz też skorzystać z kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej gdzie możesz umówić się na indywidualna konsultację za pomocą dostępnych komunikatorów.

Link do adresów e-mail pracowników PPP Wołów: http://www.wolowpce.pl/index1.php?a=view&artid=2415&url=artykul.php

Link do adresów e-mail pracowników PPP Brzeg Dolny: http://www.wolowpce.pl/index1.php?a=view&artid=2419&url=artykul.php

Po konsultacji z lekarzem oraz z specjalistą w PPP umów się na wizytę  w wielospecjalistycznym ośrodku diagnostycznym (nie jest wymagane skierowanie).

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży-Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia dla osób z Autyzmem Dziecięcym 51-116 Wrocław ul. Wołowska 9, tel. 071 352 84 12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, ul. Białowieska 74 a, tel. 355 35 94, 54-235 Wrocław

Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „CELESTYN” NZOZ, Mikoszów 27, tel. 071 395 81 01, 57-100 Strzelin

Jeżeli otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju (spektrum autyzmu) autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera zgłoś się do ;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie, ul.Kościuszki 27, telefon (71) 389 21 00 która dokonuje poszerzonej diagnozy i prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem z powiatu Wołowskiego.

Zespoły orzekające powoływane przez dyrektora Poradni wydają orzeczenia:

·        potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach specjalnych i ogólnodostępnych),

·    potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

·     potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, oraz potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności/nieprawidłowości rozwojowych do podjęcia nauki w szkole.

Jeżeli Twoje dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, to:

Złóż podanie o zorganizowanie wczesnego wspomagania do dyrektora poradni, która ją wydała lub do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza na zajęcia lub do wydziału/organu odpowiadającego za edukację w miejscu zamieszkania. Dołącz otrzymaną opinię.


Jeżeli Twoje dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to:

Złóż podanie do wydziału/organu odpowiadającego za edukację w miejscu zamieszkania, dołącz 2 egzemplarze orzeczenia celem uzyskania skierowania do placówki oświatowej: integracyjnej, masowej, specjalnej - zgodnie z zaleceniami Zespołu Orzekającego.

 

Opracowała: Alina Grejner, psycholog PPP w Wołowie

Data dodania: 2020-04-29 Powrót do góry