Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Tak pracowała Komisja Powiatowego Konkursu Historycznego przeprowadzonego online "Powstania śląskie"


Tak pracowała  07.05.2020 r. w PCEI PPP w Wołowie komisja konkursowa. Nauczyciele oceniali prace konkursowe Powiatowego Konkursu Historycznego przeprowadzonego online na temat „Powstania Śląskie”. Wzięło w nim udział 7 szkół i 25 uczniów. Do konkursu przystąpili uczniowie klas7-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu wołowskiego.
Konkurs zorganizowano we współpracy z nauczycielami SP nr 1 w Wołowie. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział : uczestnikom, nauczycielom - szkolnym koordynatorów, dyrekcji i nauczycielom pracującym w komisji.

Doradca metodyczny nauczania języka polskiego -Danuta Haller 

Data dodania: 2020-05-08 Powrót do góry