Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Wyniki konkursu „Komik w języku obcym ”


 

  Wiosną   2020 roku  odbyła się jedenasta  edycja Powiatowego Konkursu  Językowego  dla uczniów klas IV-VI szkół  podstawowych,  którego celem było inspirowanie uczniów do działań kreatywnych, rozbudzenie wyobraźni, wspieranie uzdolnień plastycznych i językowych oraz stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie.  Jury wybrało spośród 45 prac te najlepsze. Z języka angielskiego pierwsze  miejsce zajęła praca  Zuzanny Wójcikowskiej , która reprezentuje Szkołę Podstawową nr 5 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Brzegu Dolnym, drugie miejsce dzieło Zuzanny Chabeckej z Zespołu  Szkół Społecznych w Wołowie, natomiast trzecie  komiks w wykonaniu Antoniny Szmydt ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie.  Z języka niemieckiego  komiks Anny Kulik  z Zespołu  Szkół Społecznych w Wołowie zajął pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęła praca  Wiktorii Kamińskiej  ze Szkoły Podstawowej  im. Jana  Markiewicza w Orzeszkowie, natomiast trzecie historia rysunkowa  Filipa Tyrały ze Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach. Wszyscy uczniowie są , którzy wykonali prace konkursowe w języku francuskim, są przedstawicielami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiążu . Zuzanna Raszkiewicz uplasowała się na miejscu pierwszym, Kinga Bronowicka na drugim, natomiast miejsce trzecie przypadło Nataszy Musiewicz.

Gratulacje należą się zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom: pani Magdalenie Szulińskiej- Kowalczyk , Magdalenie Grzelak, Jadwidze Trześniowskiej, Katarzynie Ziałka, Adriannie Rygałło oraz Julii Shcherbak.

Wszystkim  uczestnikom, laureatom ich nauczycielom gratuluję i zapraszam  za rok.

Ewa Nowak- organizator konkursu

 

Data dodania: 2020-05-11 Powrót do góry