Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii


MEN wprowadził przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.   
W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania, a o   wybranym sposobie musi poinformować kuratora oświaty. -POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ 
 

pozdrawiam, Regina Kmicińska
doradca metodyczny 

Data dodania: 2020-05-28 Powrót do góry