Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Awans zawodowy w czasie nauczania zdalnego


W procedurach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli do tej pory nie wprowadzono żadnych zmian w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązują zatem wszystkie terminy i procedury, o których mowa w rozdziale 3a – Awans zawodowy nauczycieli ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.). -POBIERZ CAŁY ARTYKUŁpozdrawiam, Regina Kmicińska
doradca metodyczny 

Data dodania: 2020-05-28 Powrót do góry