Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Rola motywacji w nauczaniu zdalnym


Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.

Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.

Nie żądaj, lecz przekonuj.

Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć.

 

                                                                                                                Janusz Korczak

 

Motywacja to siła napędowa do rozwoju i poznawania świata. To zachęcanie ucznia.

 

 

  Czynniki wpływające na motywację

 

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

 

          czyli

Co myślę o sobie?

Jak się czuję, z tym co robię ?

Czy jestem wzmacniany pozytywnie?

Czy osiągam sukces?

 

 

REALIZACJA POTRZEB UCZNIA

              czyli

To, że z własnej woli się angażuję.

Potrzebuję wzoru dorosłego.

Uczniowie widza zaangażowanie nauczyciela, jego pasję, iskrę w oku i to ich motywuje – budzi w nich chęć uczenia się.

 

OCENIANIE

          czyli

To wydawanie opinii zachęcającej typu „to już umiesz, a nad tym popracuj”.

To podanie informacji zwrotnej, wspierającej uczenie się – ocenianie kształtujące.

To postawienie oceny.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCES UCZENIA SIĘ

                             czyli

Uczeń powinien czuć, że ma wpływ na pewne treści edukacyjne.

Uczeń powinien mieć poczucie sprawstwa tzn. że to co się będzie działo na zajęciach, wpływa na treść lekcji a on też o tym decyduje.

 

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO EDUKACYJNE = RELACJE UCZNIA Z NAUCZYCIELEM

               czyli

Tworzy je nauczyciel, wrażliwy opiekun, mądry inspirator, który dostrzega mocne strony ucznia               
i pokazuje mu je oraz innym uczniom, bo udostępnia jego prace, mówi o tym na zewnątrz.

Tworzy je nauczyciel, który daje uczniowi prawo do błędu. Uczeń ma prawo mylić się, a nauczyciel mu ten błąd wskazuje, dając informację zwrotną, by uczeń wiedział, co robi dobrze i był za to pochwalony.

Tworzy je nauczyciel, który docenia wysiłek ucznia – wtedy uczniowi chce się chcieć. Wtedy wie, że idzie w dobrym kierunku i to pcha go do rozwoju swoich zainteresowań.

Dobre relacje oparte na zaufaniu – uczeń przychodzi do nauczyciela z problemem, a ten stara się pomóc i zachowuje wszystko w tajemnicy.

To poprawne komunikowanie się , przepraszanie, proszenie – budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu, wspieraniu i angażowaniu.

To środowisko, w którym nauczyciel zadaje pytania,  które angażują ucznia w tematykę zajęć.

To środowisko,w którym grupa/klasa angażuje się i współpracuje, wspiera ,  a nie czeka na potknięcia innych i cieszy się z niepowodzeń.

 

 

W nauczaniu online należy ustalić jeden  stały kanał komunikacji z uczniami i rodzicami.

 

 

ROLA NAUCZYCIELA W NAUCZANIU, SZCZEGÓLNIE W NAUCZANIU ZDALNYM

 

    Nauczyciel

Wspiera aktywność dziecka.

Daje dostęp do wartościowych rozwojowo źródeł, udostępnia je , bo są one bodźcem do uczenia się.

Udostępnia wartościowe materiały podczas zdalnego nauczania oraz w warunkach nauczania w szkole, poprzez sprawdzone platformy ich zasoby.

 

Wdraża ucznia do samodzielności poznawczej i samodzielnego procesu uczenia się – to przyzwyczai dziecko do odpowiedzialności za swoje uczenie się – kształcenie wyprzedzające.

Jest tutorem – przewodnikiem a nie osobą wszechwiedzącą.

 

 

JAK MOTYWOWAĆ?

Zachęcać pozytywnie.

Stawiać realistyczne cele.

Oceniać osiągniecia.

Chwalić, a nie porównywać.

Zachęcać do bicia rekordów, np. bądź lepszy niż dwa dni temu/niż tydzień temu.

Informować rodziców o pozytywnych efektach pracy ucznia.

Utrzymywać stały kontakt z rodzicami.

Zawrzeć kontrakt z uczniem. Uczeń zna wtedy kryteria oceniania, a jasno określone zasady ułatwiają mu prawidłowe funkcjonowanie i rozwój.

 

   W ONLINE BARDZO WAŻNE JEST GDY UCZNIOWIE

Wiedzą,  gdzie wysłać odrobioną lekcję i  gdzie otrzymują kartę pracy.

Znają plan lekcji, czyli którego dnia i o której godzinie odbędzie się dana lekcja.

 

Mają wcześniej wysłaną kartę pracy z zawartym w niej materiałem dydaktycznym, linkiem, ćwiczeniem, filmem (kształcenie wyprzedzające).

Mają kontakt z nauczycielem za pomocą stałego jednego komunikatora (skype, Messenger, poczta klasowa. Documastrer Campus, Teams…).

Znają termin oddania pracy.

Mogą liczyć na wsparcie nauczyciela w razie niezrozumienia tematu. Znają kryteria sukcesu –n co zrobić, by otrzymać dobrą oceną.


JAK ZDALNIE UCZYĆ?

  1. Rób to samo, co sprawdzało się w realu.
  2. Wprowadzaj nowe formy małymi krokami.
  3. Oceniać za nietypowe zadania, prace projektowe, prezentacje, mini projekt i ciekawe zadania.
  4. Chwal i doceniaj wkład pracy (wysiłek).
  5. Dawaj realną informacje zwrotną, która wspiera proces, a nie dołuje ucznia.

 

Bądźmy cierpliwi, kreatywni w swoich działaniach i…

 

 Pamiętaj Nauczycielu, że to co najprostsze jest najlepsze. Lepsze jest wrogiem dobrego, dlatego to co sprawdziło się podczas Twoich lekcji w szkole, na co dzień; sprawdza się też w nauczaniu online.

 

 

           Doradca metodyczny nauczania języka polskiego – Danuta Haller

Data dodania: 2020-06-01 Powrót do góry