Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Formularze wymagane przy zapisie czytelnika do Biblioteki Pedagogicznej


Zapisujący się do Biblioteki zobowiązany jest do:
1. Zapoznania się z Regulaminem Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie.
2. Złożenia pisemnego zobowiązania jego przestrzegania
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie czytelnika o znajomości Regulaminu udostępniania zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Wołowie
3. Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Załącznik nr 4 - Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. 

Wymagane dokumenty można pobrać, wypełnić oraz odesłać na adres e-mail Biblioteki Pedagogicznej 
wolow@wolow.dbp.wroc.pl

Data dodania: 2020-06-16 Powrót do góry