Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

AKREDYTACJA


 AKREDYTACJA  dla Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej - POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI W WOŁOWIE

 

Szanowni Państwo,

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie jako pierwsza placówka powiatowa, a zarazem piąta w województwie dolnośląskim otrzymała Akredytację dnia 9 lutego 2015 roku. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonych wymagań. W tym roku przypadła piąta rocznica. W związku z powyższym, informujemy z dumą, że – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty decyzją z dnia 12 czerwca 2020 roku został przyznany naszej placówce na kolejne 5 lat.  

Akredytacja stanowi potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest przyznawana w drodze decyzji kuratora oświaty. Jest jednym z zewnętrznych sposobów weryfikowania i zapewnienia jakości procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mierzenia jego efektów. Wejście na ścieżkę akredytacji, jest to równoznaczne z najwyższą jakością procesu edukacyjnego, który jest realizowany przez placówkę. Uzyskanie zewnętrznej akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone w systemie oświatowym wymagania i przyjęte kryteria jakości określone w stosownym akcie prawnym.

Po spełnieniu wszelkich wymagań formalnych oraz przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego, w drodze Decyzji Administracyjnej Nr 18/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem placówki akredytacyjnej, które z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dnia 25 czerwca 2020 r. odebrał Starosta Wołowski Pan Janusz Dziarski i Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie  Pani Krystyna Adaśko.

Akredytacja stanowi ukoronowanie procedur ewaluacyjnych, stosowanych w wołowskim ośrodku doskonalenia nauczycieli, mającym poczucie obowiązku rozliczania się ze swoich zobowiązań zawartych zarówno w normach prawa oświatowego oraz w misji placówki.

Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - pobierz  

Wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do tego prestiżowego wyróżnienia dla naszej placówki, składam słowa podziękowania i wyrazy wdzięczności

 Krystyna Adaśko dyrektor
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie. 

Data dodania: 2020-06-29 Powrót do góry