Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny "JESTEM MISTRZEM ORTOGRAFII"


 Regulamin konkursu pobierz 


                       Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Poloniści!  

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego serdecznie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XIV Powiatowym Konkursie Ortograficznym pod nazwą „Jestem MISTRZEM ortografii!”, którego celem jest promowanie poprawnej polszczyzny oraz podnoszenie świadomości ortograficznej dzieci i młodzieży.

Informujemy Państwa, że w związku z decyzjami dyrektorów placówek oświatowych wynikłych z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wspólnie na spotkaniu sieci humanistów  podjęto decyzję  o zorganizowaniu etapu powiatowego tego konkursu w macierzystych szkołach ze względów epidemicznych.

Organizator konkursu dostarczy karty pracy do szkół, które zgłosiły uczestników. Koordynatorzy szkolni przeprowadzą konkurs 09 listopada 2020 r. (o dogodnej dla Państwa godzinie), następnie w zaklejonych kopertach dostarczą wypełnione karty pracy do sekretariatu PCE i PPP w Wołowie lub do doradcy metodycznego – Danuty Haller. Termin doręczenia prac – do dnia 12.11.2020 r.

Powołana komisja konkursowa będzie sprawdzała prace uczniów dnia 25.11.2020r. w  PCE i PPP w Wołowie w godz. od 15.00 do 17.00.

Konkurs odbędzie się dnia 09 listopada 2020 roku (poniedziałek).

Miejsce konkursu: macierzyste szkoły.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia.
Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 października  2020 roku.       


Wszelkie zapytania prosimy kierować do doradcy Danuty Haller
- tel. 889333946                             

         

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!                                                                                                                                       

                                                     

Doradca metodyczny                          Dyrektor   PCE i PPP w Wołowie           
nauczania języka polskiego                               Krystyna Adaśko

Danuta Haller

                                                                                       

Data dodania: 2020-10-13 Powrót do góry