Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Odwołane konsultacje : Praca z uczniem niedosłyszącym w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Informujemy, że konsultacje na  temat : "Praca z uczniem niedosłyszącym w nauczaniu przedmiotów" przyrodniczych, zaplanowane na dzień 22.02.2018 r., zostały odwołane z powodu choroby doradcy metodycznego. O nowym terminie konsultacji, poinformujemy w późniejszym terminie .

Za zmiany przepraszamy.

Data dodaniaa: 2018-02-19 Powrót do góry

Szkoła dla rodziców i wychowawców w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym

WYCHOWYWAC TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ!

Szkoła dla rodziców i wychowawców
w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
 -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRZEGU DOLNYM


                 
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym trwa rekrutacja do XIX edycji programu edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Tematyka 10-ciu zajęć warsztatowych, które będą realizowane z grupą chętnych rodziców w każde poniedziałkowe popołudnie od 19 lutego  2018r. do 10 maja 2018r. g. 16.30 prowadzić będzie: Krystyna Adaśko - edukator programu, pedagog PPP w Brzegu Dolnym, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Tematyka spotkań z rodzicami dotyczyć będzie relacji  rodzic-dziecko:

 1. Wyznaczanie granic- wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
 2. Rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;
 3. Aktywnego, wspierającego słuchania;
 4. Motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych  i domowych;
 5. Modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
 6. Uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
 7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
 8. Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
 9. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
 10. Konstruktywnej pochwały i zachęty.

Aktualnie w Powiatowym Centrum Edukacji  i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie trwają zapisy na zajęcia szkoły dla rodziców i wychowawców. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym zajęcia będą prowadzone dla rodziców z terenu Gminy Brzeg Dolny, a w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zapraszamy rodziców z terenu Gminy Wołów i Wińsko. Zapraszamy serdecznie także chętnych nauczycieli, wychowawców do grupy przeznaczonej dla pedagogów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie .
Więcej informacji  o programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie www.wolowpce.pl oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  www.ore.edu.pl.                                                                          

 

Data dodaniaa: 2018-02-19 Powrót do góry

XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny Plusik i Omnibus

   Szanowni Państwo

Nauczyciele matematyki

powiatu wołowskiego

 

 Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno  – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny matematyki zapraszają szkoły podstawowe do  udziału w  XIII Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych Plusik i klas gimnazjalnych Omnibus. Szczegółowych informacji udziela doradca metodyczny.

W załączeniu regulamin konkursu, karta zgłoszenia .

Regulamin Powiatowego Konkursu Plusik

Regulamin Powiatowego Konkursu Omnibus


Karta zgłoszenia szkoły do konkursu

 

 

Doradca metodyczny                                                          DYREKTOR

   mgr Beata Gryga                                                       mgr Krystyna Adaśko

 

 

Data dodaniaa: 2018-02-15 Powrót do góry

Konsultacje: Praca z uczniem niedosłyszącym w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele  Szkół Powiatu Wołowskiego

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Brzegu Dolnym oraz doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli szkół powiatu wołowskiego na konsultacje:

 

„Praca z uczniem niedosłyszącym w nauczaniu
przedmiotów przyrodniczych”.


Program konsultacji

 

 1. Uczeń z dysfunkcją słuchu w edukacji włączającej.
 2. Metody pracy z uczniem niedosłyszącym na przedmiotach przyrodniczych.
 3. Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych.
 4. Dobre praktyki, czyli wymiana doświadczeń. 

 

 

Termin spotkania    22.02.2018 (czwartek ) o godzinie 14.30.
 

Miejsce spotkania    Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu Dolnym.

Adresaci spotkania  nauczyciele przedmiotów przyrodniczych , inni zainteresowani nauczyciele

 

Ze względu na kwestie organizacyjne zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do 21.02.2018 r.  telefonicznie: 71 3195106 , mailowo: wpodn@wolowpce.pl   lub  bezpośrednio u doradcy: 604-556-897

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Doradca metodyczny                                                                    Dyrektor

mgr Regina Kmicińska                                                              mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2018-02-15 Powrót do góry

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą zawodowym zapraszają na warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli wychowawców i nauczycieli prowadzących zajęcia doradcze dla uczniów.  Ćwiczenia z warsztatów z powodzeniem można wykorzystać na godzinach wychowawczych wspierając uczniów w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Warsztaty realizowane są zgodnie z priorytetem MEN „Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek”

 

Warsztaty odbędą się 27 lutego 2018r o godzinie 15.00

w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie

 

W programie warsztatów:

1.   Wprowadzenie do tematu planowania kariery zawodowej uczniów – czynniki wpływające na wybór zawodu;

2.      Test osobowości- praca indywidualna;

3.      Analiza testu – zawody dla różnych typów osobowości;

4.     Kariera zawodowa Antoniego – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne – praca w grupach;

5.      Zabawa – 40 zawodów – wspólna praca – opisy zawodów;

6.      Profil zainteresowań zawodowych – praca indywidualna – omówienie testu;

7.      Umiejętności a zawód – praca w grupach;

8.      Jaki to zawód – praca z katalogiem zawodów;

9.      Zawód, który mnie interesuje – praca indywidualna – test;

10.  Omówienie testu – zawody w różnych grupach (człowiek – człowiek, człowiek – technika, człowiek – przyroda, człowiek – obraz artystyczny);

11.  Rozwiązywanie testu – „Osobisty planer kariery – czy akceptujesz siebie?”

12. Omówienie testu – czy znasz siebie?, swoje mocne i słabe strony i je akceptujesz? – jak pomóc uczniowie zrozumieć wyniki testu.

13. Przykłady projektów edukacyjnych związanych z planowaniem kariery zawodowej

 

Prowadzący : Izabela Michońska – szkolny doradca zawodowy

Czas trwania: 2 godziny

Koszt szkolenia: 10,00zł (materiały szkoleniowe, zaświadczenie)

Termin zgłoszenia: 23.02.2018r godzina 10.00

Druk zgłoszenia do pobrania ze strony www.wolowpce.pl
 

 

Uwaga: warsztaty dla nauczycieli, którzy wcześniej nie uczestniczyli w takiej formie wsparciaZAPRASZAMY!!!


DORADCA METODYCZNY                                                                DYREKTOR

mgr Izabela Michońska                                                                    mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2018-02-14 Powrót do góry

Szkolenie: Mediacje i i negocjacje w szkole

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą zawodowym zapraszają na szkolenie „Mediacje i negocjacje w szkole”. Szkolenie jest odpowiedzią na prośby nauczycieli w zakresie szkoleń realizujących priorytet MEN na rok szkolny 2017/2108 „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”.

 

Szkolenie odbędzie się  7 marca 2018r (środa) o godzinie 15.00

w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

 

W programie szkolenia:

 1. Model asertywności – uległość, agresja, asertywność
 2. Zachowania asertywne , uległe, agresywne
 3. Możliwe zachowania w sytuacji rozbieżności opinii
 4. Etapy procedury stopniowania reakcji
 5. Prawa asertywności
 6. Asertywne wyrażanie i przyjmowanie odmowy
 7. Granice ustępstw i terytorium
 8. Komunikacja jako narzędzie budowania relacji i dyscyplinowania
 9. Expose nauczyciela
 10. Sytuacje trudne

 

Prowadzący : Iwona Haba

Psycholog, doświadczony trener i asesor z ponad 18-letnią praktyką zawodową. Absolwentka UniwersytetuWrocławskiego, podyplomowego Studium Socjoterapii oraz Szkoły Trenerów „Sieć” przy PTP. Trener w projekcie „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu Wołowskiego” w latach 2013-2014 realizowanego w 37 szkołach naszego powiatu. Zrealizowała szereg szkoleń dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli oraz pracowników bezpośrednio kontaktujących sięz klientem dotyczących m.in. komunikacji i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi konfliktowymi w kontaktach z klientami zewnętrznym i wewnętrznymi. Z dużą skutecznością znajduje rozwiązania problemów w oparciu o ogromną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne

Koszt szkolenia: 35,00zł (materiały szkoleniowe, zaświadczenie)

Termin zgłoszenia: 02.03.2018r do godziny 10.00

Druk zgłoszenia do pobrania ze strony www.wolowpce.pl
 

ZAPRASZAMY!!!

DORADCA METODYCZNY                                                                        DYREKTOR

mgr Izabela Michońska                                                                          mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2018-02-14 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 

Szanowni Państwo !

Dyrektorzy,

Nauczyciele Matematyki szkół Powiatu Wołowskiego

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie zaprasza nauczycieli matematyki szkół powiatu wołowskiego na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

 

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej


Program spotkania :

 1. Czym jest edukacja włączająca ?
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej – wymiana doświadczeń
 3. Organizacja konkursów matematycznych


Termin spotkania    14.02.2018 r. (środa )  o godzinie 14.00
 

Miejsce spotkania      Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie,ul. T. Kościuszki 27 C.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału e-mailowo: wpodn@wolowpce.pl  lub telefonicznie 71-389-21-00 w. 21

                                                                 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy !

 

 

Doradca metodyczny   matematyki                            Dyrektor
mgr Beata Gryga                                              mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2018-02-09 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych -nauczyciele szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na spotkanie :

 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli 
języka angielskiego  i  języka niemieckiego uczących 
w szkołach podstawowych wołowskiego

 

Celem spotkania jest organizacja IX  Powiatowego Konkursu Językowego - język angielski i niemiecki - dla uczniów klas IV-VI szkół   podstawowych powiatu wołowskiego (skład jury, zestaw konkursowy, kryteria oceniania prac itp.)

 

Termin spotkania:  7  marca  2018 r., godzina 15.30

 

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno
                 – Pedagogicznej w Wołowie

 


Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy, 
a uczniów z Państwa szkoły do udziału w konkursie.

 

Doradca metodyczny                                                          DYREKTOR

   mgr Ewa Nowak                                                        mgr Krystyna Adaśko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodaniaa: 2018-02-09 Powrót do góry

IX Powiatowy Konkurs Językowy kategoria -uczniowie szkół podstawowych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych serdecznie zapraszają do udziału w IX Powiatowym Konkursie Językowym dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. - pobierz regulamin konkursu

Data dodaniaa: 2018-02-09 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego i Historii

Szanowni Państwo! Nauczyciele Języka Polskiego i Historii


Dyrektor i doradcy Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zapraszają nauczycieli języka polskiego i historii oraz wszystkich zainteresowanych na III spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego i Historii:

 

Tematy:

 

 

A.    Podsumowanie pracy za I semestr 2017/2018.
Wnioski do dalszej pracy.

 

B.     Harmonogram działań  w II semestrze 2017/2018

 

 

 

Program spotkania:

 1. Podsumowanie pracy sieci za I semestr 2017/2018
 2.  Zaplanowanie działań  związanych z  V Akcją Bookcrossingową
 3. Opracowanie harmonogramu działań  oraz zadań w ramach  konkurs wiedzy o powiecie wołowskim: Historyczny spacer po powiecie wołowskim -  cykl II.  Znam historię Wińska i jego okolic -konkurs wiedzy o powiecie wołowskim –Wińsku i okolicach.
           II. etap konkursu: Gra miejska Pod urokiem Wińska.

 1. Przygotowanie zadań do konkursu wewnętrznego dla uczniów kl. IV - VII (sponsorowanego przez szkołę) na lekcję otwartą Poznajemy sylwetki Polaków : Jan Paweł II, Orlęta Lwowskie, Kornel Makuszyński, Królowa Jadwiga.
 2. Informacja o konkursie 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Postacie o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej.

 


 

Termin spotkania: 19.02.2018 r. (poniedziałek) , godz. 14.30

Miejsce:  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie, ul. Komuny Paryskiej 18

 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do piątku 16.02.2018r., do godz. 12.00 - e-mail: wpodn@wolowpce.pl  lub telefonicznie 71-389-21-00

 

Do doradców: D. Haller tel. 889333946, E. Książczyk tel. 662109089


                              Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy


Doradca metodyczny nauczania j. polskiego        Dyrektor PCE i PP-P w Wołowie
mgr Ewa Książczyk                                                     mgr Krystyna Adaśko

 

Doradca metodyczny nauczania historii
mgr Danuta Haller

Data dodaniaa: 2018-02-08 Powrót do góry

KONKURS: „W Hołdzie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy placówek oświatowych

powiatu wołowskiego

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie z okazji przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 - Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości - ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie plakatu dla uczniów wszystkich typów szkół nt.:

 

„W Hołdzie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej –


 w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości”

pobierz -regulamin konkursu


 

 

 

 

 

 

Data dodaniaa: 2018-02-08 Powrót do góry

Powiatowy Konkurs Historyczny

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Historii

szkół powiatu wołowskiego

 

100 lat temu, 11 listopada 1918 r., Rada Regencyjna przekazała  pełnię władzy państwowej -  naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu; w 1937 r. Sejm RP ustanowił w dniu 11 listopada państwowe obchody Święta Niepodległości.

 


W związku z faktem, że w  roku 2018 obchodzimy Jubileusz Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięć o ważnych dla Polski wydarzeniach Dyrektor  Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania historii, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej zapraszają uczniów szkół podstawowych klas IV - VII, klas II- III oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych powiatu wołowskiego do udziału w konkursie historycznym:

 

100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Postacie o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej

tożsamości narodowej.

                                                                                                            

 

Serdecznie zapraszamy do udziału. W załączeniu przesyłamy Państwu regulamin konkursu.    

                                                                                      

doradca metodyczny                                                       Dyrektor PCE i PPP

nauczania historii                                                          mgr Krystyna Adaśko

mgr Danuta Haller 

 

pracownicy Biblioteki Pedagogicznej

Urszula Bajewicz i  Justyna Drozd 

tel. (71) 389 140                                        

 

Regulamin Konkursu-pobierz   
    

załącznik do konkursu str.1      

załącznik do konkursu str. 2


załącznik do konkursu str. 3

Data dodaniaa: 2018-02-05 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

 

Szanowni Państwo

 

       Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie  wraz z  doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na  spotkania w ramach:

 

 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

W programie :

1. Podsumowanie działań zrealizowanych w  I semestr  roku 2017/2018.

2. Przedstawienie zadań do realizacji w II semestrze.

3. Powołanie komisji konkursowej do oceny prac konkursowych „Zima w obiektywie”.

4. Potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy.

 

Prowadzący: Regina Kmicińska – doradca metodyczny nauczycieli
                                                           przedmiotów przyrodniczych 

Termin i miejsce spotkania: 08.02.2018. – czwartek, godz. 15.00


Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie,
ul. T. Kościuszki 27 C.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do środy 07.02.2018  e-mailowo: wpodn@wolowpce.pl  lub telefonicznie 71-389-21-00 w. 21

Kontakt bezpośredni do doradcy: 604-556-897

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy !

 

Doradca metodyczny nauczycieli                                              Dyrektor
 przedmiotów przyrodniczych

 

 mgr Regina Kmicińska                                                    mgr Krystyna Adaśko

 

 

Data dodaniaa: 2018-02-02 Powrót do góry

IX Powiatowy Konkurs Językowy kategoria -uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych serdecznie zapraszają do udziału w IX Powiatowym Konkursie Językowym dla uczniów szkół podstawowych   i gimnazjalnych .

Założenia ogólne konkursu:

 • Adresatami konkursu są uczniowie klas siódmych szkół podstawowych oraz  klas drugich i trzecich gimnazjalnych powiatu wołowskiego uczący się języka angielskiego lub niemieckiego w szkole bądź poza szkołą.
 • W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie mieszkający od urodzenia w Polsce.
 • Organizatorem konkursu jest PCP i PPP w Wołowie, za stronę merytoryczną odpowiada Ewa Nowak, doradca metodyczny języków obcych.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają do dnia 19 lutego  2018r. (Fax: 71/389-21-00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl ).
 • Warunkiem zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie jest wysłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego  2018 r. na adres mailowy: ewunianowak@interia.pl  minimum trzech  zadań konkursowych- każde zadanie z minimum 10 podpunktami -  wraz z rozwiązaniami i ewentualnie ze ścieżką dźwiękową.
 • Zakres programowy: Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego powiatu wołowskiego. Zadania konkursowe obejmować będą materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego w szkole podstawowej  i gimnazjalnej . Test składać się będzie z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstów: słuchanego i czytanego.

 

Cele konkursu:

·         wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych,

·         pogłębianie zainteresowań filologicznych,

·         mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy,

·         pogłębienie współpracy między szkołami powiatu wołowskiego,

·      wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy,

·         nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.


Organizacja konkursu:

·         Konkurs z języka niemieckiego odbędzie się 5 marca  o godzinie 15.00
w PCE i PPP w Wołowie
i będzie trwał 60 minut.

·         Konkurs z języka angielskiego odbędzie się 1 marca o godzinie 15.00  
w Zespole Szkół Społecznych, ul. Zaułek Zielony   w Wołowie
i będzie trwał 60 minut.

·         Organizator nie zapewnia transportu.

·         Laureaci konkursu otrzymają na Gali Laureata w czerwcu nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

·         Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie
minimum 2 nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz doradcy metodycznego.

·         Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.

·         Szkoła typuje maksymalnie trzech swoich reprezentantów z każdego języka.

·         Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności w tym telefonów komórkowych).

·         Postanowienia końcowe: informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.wolowpce.pl. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Ewa Nowak, tel. 696018736 w każdą środę i   czwartek od godziny 15.30-17.00

·        Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku przez PCEiPPP w Wołowie do celów informacyjnych i promocyjnych.

 

 

                  Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie

 

Z poważaniem

 

     Doradca metodyczny                                                     Dyrektor

      mgr Ewa Nowak                                               mgr Krystyna Adaśko                    


       zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie   

     

                                                                                               
Data dodaniaa: 2018-02-01 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków obcych-szkoły podstawowe i gimnazjalne

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na spotkanie :

  

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli 
języka angielskiego  i  języka niemieckiego uczących 
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu wołowskiego

  

Celem spotkania jest organizacja IX  Powiatowego Konkursu Językowego - język angielski i niemiecki - dla uczniów szkół   podstawowych i gimnazjalnych powiatu wołowskiego  (skład jury, zestaw konkursowy, kryteria oceniania prac itp.)

 

Termin spotkania:  21 lutego  2018 r., godzina 15.30

 

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno
                 – Pedagogicznej w Wołowie

 


Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy, 
a uczniów z Państwa szkoły do udziału w konkursie.

 Doradca metodyczny                                                                    DYREKTOR

   mgr Ewa Nowak                                                                  mgr Krystyna Adaśko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data dodaniaa: 2018-02-01 Powrót do góry

Szkoła dla rodziców i wychowawców w Powiatowym Centrum Edukacji i PPP

WYCHOWYWAC TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ!

Szkoła dla rodziców i wychowawców
w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
 -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRZEGU DOLNYM


                 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym trwa rekrutacja do XIX edycji programu edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Tematyka 10-ciu zajęć warsztatowych, które będą realizowane z grupą chętnych rodziców w każde poniedziałkowe popołudnie od 19 lutego  2018r. do 10 maja 2018r. g. 16.30 prowadzić będzie: Krystyna Adaśko - edukator programu, pedagog PPP w Brzegu Dolnym, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Tematyka spotkań z rodzicami dotyczyć będzie relacji  rodzic-dziecko:

 1. Wyznaczanie granic- wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
 2. Rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;
 3. Aktywnego, wspierającego słuchania;
 4. Motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych
  i domowych;
 5. Modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
 6. Uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
 7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
 8. Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
 9. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
 10. Konstruktywnej pochwały i zachęty.

Aktualnie w Powiatowym Centrum Edukacji  i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie trwają zapisy na zajęcia szkoły dla rodziców i wychowawców. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym zajęcia będą prowadzone dla rodziców z terenu Gminy Brzeg Dolny, a w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zapraszamy rodziców z terenu Gminy Wołów i Wińsko. Zapraszamy serdecznie także chętnych nauczycieli, wychowawców do grupy przeznaczonej dla pedagogów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie .
Więcej informacji  o programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie www.wolowpce.pl oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  www.ore.edu.pl.                                                                          

   

Data dodaniaa: 2018-01-24 Powrót do góry

Szkolenie: Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej


Data dodaniaa: 2017-12-20 Powrót do góry

IX Powiatowy Konkurs Językowy kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych serdecznie zapraszają do udziału w IX Powiatowym Konkursie Językowym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych .


Założenia ogólne konkursu:

 • Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołowskiego uczący się języka angielskiego lub niemieckiego w szkole bądź poza szkołą.
 • W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie mieszkający od urodzenia w Polsce.
 • Organizatorem konkursu jest PCP i PPP w Wołowie, za stronę merytoryczną odpowiada Ewa Nowak, doradca metodyczny języków obcych.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają do dnia 12 stycznia  2018r. (Fax: 71/389-21-00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl
 • Warunkiem zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie jest wysłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. na adres mailowy: ewunianowak@interia.pl  minimum trzech  zadań konkursowych wraz z rozwiązaniami i ewentualnie ze ścieżką dźwiękową.
 • Zakres programowy: Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego powiatu wołowskiego. Zadania konkursowe obejmować będą materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej . Test składać się będzie z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstów: słuchanego i czytanego.

 

Cele konkursu:

·         wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych,

·         pogłębianie zainteresowań filologicznych,

·         mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy,

·         pogłębienie współpracy między szkołami powiatu wołowskiego,

·         wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy,

·         nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.


Organizacja konkursu:

·         Konkurs z języka niemieckiego odbędzie się 15 lutego o godzinie 14.30
w PCE i PPP w Wołowie
i będzie trwał 60 minut.

·         Konkurs z języka angielskiego odbędzie się    22 lutego o godzinie 14.30  
w PCEiPPP   w Wołowie
i będzie trwał 60 minut.

·         Organizator nie zapewnia transportu.

·         Laureaci konkursu otrzymają na Gali Laureata w czerwcu nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

·         Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie
minimum 2 nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz doradcy metodycznego.

·         Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.

·    Szkoła typuje maksymalnie trzech swoich reprezentantów z każdego języka.

·         Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności w tym telefonów komórkowych).

·         Postanowienia końcowe: informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.wolowpce.pl. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Ewa Nowak, tel. 696018736 w każdy  czwartek od godziny 14.00

·       Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku przez PCEiPPP w Wołowie do celów informacyjnych i promocyjnych.

 

 

                  Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie

 

Z poważaniem

 

     Doradca metodyczny                                                                                  Dyrektor

      mgr Ewa Nowak                                                                 mgr Krystyna Adaśko                                   

 

zgłoszenie szkoły do konkursu:

                                                              

Data dodaniaa: 2017-12-18 Powrót do góry

KONSULTACJE: Prawa i obowiązki nauczyciela

 

 

Szanowni Państwo

  

Dyrektorzy, 

Nauczyciele Szkół Powiatu Wołowskiego

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

w Wołowie zaprasza nauczycieli szkół powiatu wołowskiego na konsultacje

Prawa i obowiązki  nauczyciela


Program konsultacji

1.      Prawa i obowiązki nauczyciela

2.      Rada Pedagogiczna i jej kompetencje

 

Adresaci: nauczyciele stażyści i kontraktowi

Termin spotkania    13.12.2017 (środa )  o godzinie 14.30- 16.00
 

 Miejsce spotkania      Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27 C

Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach  jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania 
ze strony 
www.wolowpce.pl) najpóźniej do 11.12.2017 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Doradca metodyczny                                                               Dyrektor

mgr Ewa Nowak                                                              mgr Krystyna Adaśko

mgr Beata Gryga

Data dodaniaa: 2017-12-05 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 

 

Szanowni Państwo !

 

Dyrektorzy,

 

Nauczyciele Matematyki szkół Powiatu Wołowskiego

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie zaprasza nauczycieli matematyki szkół powiatu wołowskiego na warsztaty w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

„Rozumowanie matematyczne w szkole”


Program warsztatów:

 1. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki.
 2. Poziom wykonania zadań w zakresie wymagań podstawy programowej.
 3. Przygotowanie uczniów do egzaminu w klasie VIII- przykładowe zadania.
 4. Wskazówki do pracy z uczniami podczas edukacji matematycznej.


Termin spotkania    14.12.2017 (czwartek )  o godzinie 14.00 
Miejsce spotkania
      Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie ul. T.Kościuszki 27 C

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

 

 

Doradca metodyczny                                                                   Dyrektor

mgr Beata Gryga                                                             mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2017-12-04 Powrót do góry

Warsztaty: „Bezpieczeństwo w sieci ”

Szanowni Państwo!

Nauczyciele szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają  na spotkanie:

 

„Bezpieczeństwo w sieci


Prelegentami będą:

Sierżant Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie

Maria Lechocka -  inspektor ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE
w Wołowie

 

Podczas warsztatów zostaną omówione następujące kwestie:


 1. Praca służb społecznych wobec zagrożeń cyberprzestrzeni
 2. Zadania policji, szkoły, pomocy społecznej wobec cyberzagrożeń
 3. Podstawowe zagrożenia zdrowotne związane z używaniem komputera i Internetu
 4. Cyfrowa demencja
 5. Samobójstwa z inspiracji  w sieci
 6. Zapobieganie cyberprzemocy
 7. Program „Cyfrobezpieczni”

 

Termin warsztatów:  30.11.2017 (czwartek)  godzina 14.15

Miejsce warsztatów: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-       Pedagogicznej w Wołowie  ul. T. Kościuszki 27

 

Udział w warsztatach: koszt 10,00 zł (poczęstunek, zaświadczenie,
                                     materiały szkoleniowe)

Ze względów organizacyjnych prosimy zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach do dnia 29.11.2017r. do godziny 10.00 przesyłając na adres e-mail wpodn@wolowpce.pl lub na adres e-mail : izami33@op.pl formularz zgłoszenia udziału w formie doskonalenia

 

Zapraszamy serdecznie!


doradca metodyczny naucza przedmiotów zawodowych      DYREKTOR PCEiPPP

             mgr Izabela Michońska                                             mgr Krystyna Adaśko

Data dodaniaa: 2017-11-27 Powrót do góry

Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców na Dolnym Śląsku.

Dnia 20 listopada 2017 r. w Wołowie, miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Gościnnie na Ziemi Wołowskiej prelegentem podczas spotkania była Pani Joanna Sakowska- autorka programu.

 

Konferencja podsumowująca grant odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie. Wśród uczestników znalazło się 75 nauczycieli biorących udział w projekcie w tym 45 nauczycieli z powiatu wołowskiego, a także przedstawiciele władz lokalnych oraz dyrektorzy placówek oświatowych z Powiatu wołowskiego.


Przybyłych gości powitała Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor PCE i PPP w Wołowie, będąca jednocześnie Trenerem warsztatów realizowanych w projekcie. Następnie Pan Władysław Boczar – Wicestarosta wołowski dokonał uroczystego otwarcia konferencji.

Swoją obecnością przybyłych gości zaszczyciła Pani Joanna Sakowska – autorka ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, przybliżając swoim wystąpieniem "Nauczyciel - rodzic – nastolatek” kolejną część programu. W programie znalazł się także wykład „Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców" w systemie wychowawczym szkoły” Pani Ewy Węgrzyn -Jonek- koordynatora wojewódzkiego, trener, edukator programu.

           
Projekt dotyczył przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu dotyczącego współpracy nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W szkoleniu wzięło udział 75 nauczycieli placówek dolnośląskich w poszczególnych terminach:
 26-27 czerwca 20017 r., 14-15 września 2017 r., 24 października 2017 r. Spotkanie podsumowujące – 20.11.2017 r.

 

Zaświadczenia uczestnikom osobiście wręczyła Pani Joanna Sakowska – autorka programu Szkoła dla rodziców i wychowawców wraz z Panią Krystyną Adaśko – trenerem.

Pani Krystyna Adaśko
dokonała także podsumowania projektu na Dolnym Śląsku. Na zakończenie Pani Katarzyna Fęglerska – koordynator projektu, zaprezentowała zebranym Raport dolnośląski wraz z krótką prezentacją fotograficzną z realizacji projektu.

 

Realizacja projektu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców”  została przeprowadzona
na najwyższym poziomie. Zarówno merytorycznie, jak również organizacyjnie otrzymała najwyższe noty od uczestników. Odbiorcami programu stało się w sumie 1164 nauczycieli z dolnośląskich placówek oświatowych. Nauczyciele zabrali ze sobą nie tylko wiedzę i nowe doświadczenie. Każdy z uczestników miał możliwość uczestniczyć w zajęciach, które w sposób szczególny pobudzają do refleksji i niewątpliwie stanowią niezmierny wachlarz umiejętności, niezwykle przydatnych do dalszej pracy zawodowej. Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest także doskonałym motorem do działania w kontekście budowania relacji międzyludzkich. Zarówno w życiu zawodowym, jak również prywatnie.

 

Katarzyna Fęglerska – koordynator projektu

PCE i PPP w Wołowie


Foto galeria: