Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Webinaria z symulacji branżowych – zachęcamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach

 Dzień dobry Paniom Dyrektor,
Nauczycielom naszych szkół branżowych i technikum Powiatu Wołowskiego.


Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dedykowanych do szkół branżowych, technikum. Rejestracja jest aktywna do 1 listopada 2020.
Szczegóły poniżej.

Z życzeniami zdrowia - Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie.


Webinaria z symulacji branżowych
– zachęcamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach

29.10.2020

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli szkół branżowych i techników do udziału w bezpłatnych, dwuetapowych szkoleniach. Pierwsze z nich jest adresowane do nauczycieli ze szkół o profilu gastronomicznym, a kolejne o profilach: hotelarstwo-turystyka, logistyka i spedycja, marketing, fryzjerstwo i kosmetologia oraz mechanika pojazdów. Podczas szkolenia uczestnicy wcielą się w rolę menedżerów wirtualnych przedsiębiorstw i podejmą decyzje biznesowe dotyczące wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Webinaria z symulacji branżowych 

Symulacje branżowe to cykl szkoleń przygotowany przez Krajowe Biuro eTwinning. W wydarzeniach on-line będą mogli uczestniczyć nauczyciele z techników i szkół branżowych o profilach: gastronomia, hotelarstwo-turystyka, logistyka i spedycja, marketing, fryzjerstwo i kosmetologia oraz mechanika pojazdów. 

Bezpłatne szkolenia będą składać się z dwóch etapów. Podczas pierwszego nauczyciele wezmą udział w kursie on-line, podczas którego w praktyczny sposób poznają narzędzia eTwinning służące do prowadzenia projektów międzyszkolnych. Druga część szkolenia to webinarium „Wirtualny biznes, realne kompetencje”. 

W czasie szkolenia uczestnicy będą wcielać się w rolę menedżerów wirtualnych przedsiębiorstw i podejmować realistyczne decyzje biznesowe dotyczące wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa – od planowania oferty, poprzez HR, inwestycje, marketing i finanse. Ich wirtualne przedsiębiorstwa będą konkurować ze sobą o klientów na rynku, a uczestnicy będą zabiegać o jak najlepszy wynik finansowy firmy, troszcząc się jednocześnie o zadowolenie pracowników i klientów. 

Szkolenia odbędą się na platformach Moodle oraz eTwinning LIVE, w narzędziu Adobe Connect. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych oraz dostęp do symulacji dla 30 użytkowników.

Symulacje branżowe dla szkół o profilu gastronomicznym

Pierwsze symulacje branżowe są skierowane do nauczycieli szkół o profilu gastronomicznym. Kurs odbędzie się od 9 do 15 listopada br. Każdy uczestnik dostosowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb oraz możliwości. Natomiast webinarium odbędzie 17 listopada w godzinach 17:00-20:00.

Więcej informacji o szkoleniu oraz formularz rejestracyjny na wydarzenie dla nauczycieli kierunków związanych z gastronomią znajduje się na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/VET1/index/lang:pl.

Rejestracja jest aktywna do 1 listopada 2020. 

Nauczycieli innych przedmiotów zawodowych zachęcamy do śledzenia zakładki Przedsiębiorczość: https://etwinning.pl/kategoria/przedsiebiorczosc/.  

 


Data dodaniaa: 2020-10-30 Powrót do góry

Zaproszenie do drugiej rundy konsultacji dotyczących zmian na rzecz edukacji włączającej.

 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele.

 
Rozpoczęła druga runda spotkań konsultacyjnych w projekcie pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. Potrwają one do 30 listopada 2020 r. Podczas spotkań i konsultacji będzie omawiany drugi projekt założeń zmian legislacyjnych, które są ukierunkowane na podniesienie jakości kształcenia wszystkich dzieci i uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 
Projekt „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”.
Projekt „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” realizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcie Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Jego celem jest przygotowanie zmian prawnych oraz propozycji działań, które umożliwią wdrożenie w codziennej praktyce przedszkoli i szkół założeń edukacji włączającej rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. 
Edukacja ta daje możliwość nauki w przedszkolach i szkołach najbliższych miejscu zamieszkania, w sposób zapewniający wszystkim uczniom uczestnictwo w procesie kształcenia i w życiu społecznym oraz osiąganie postępów. Tak rozumiana edukacja włączająca jest docelowo ukierunkowana na włączenie społeczne i jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do samodzielności w ich życiu dorosłym. 
 
Spotkania konsultacyjne. 
Efektem poprzedniego etapu projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” było przygotowanie rekomendacji (https://www.gov.pl/web/edukacja/projekt-realizowany-w-ramach-program-wsparcia-reform-strukturalnych), które stanowiły podstawę do opracowania pierwszej wersji projektu założeń. Została ona poddana konsultacjom podczas trzech spotkań, które odbyły się w lutym 2020 r. w Lublinie, Krakowie i Katowicach. 
Na podstawie zebranych wówczas informacji zwrotnych, uwag i propozycji opracowano drugą wersję projektu założeń, która obecnie jest konsultowana. Zmiany legislacyjne w drugim projekcie założeń są ukierunkowane na podniesienie jakości kształcenia wszystkich dzieci i uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Będę one omawiane podczas dziewięciu spotkań regionalnych i konsultacje on-line.
Aby umożliwić udział w konsultacjach szerszej grupie odbiorów, uruchomiliśmy także ankietę on-line. Za jej pośrednictwem można wyrazić swoją opinię i przesłać uwagi do projektu założeń.

Konsultacje potrwają do 30 listopada 2020 r. 
Na podstawie informacji i uwag zebranych podczas spotkań regionalnych i konsultacji on-line zostanie przygotowana finalna wersja projektu założeń, która będzie dostępna w pierwszej
połowie 2021 r..

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!
Krystyna Adaśko 
dyrektor PCE i PPP w Wołowie
 

Data dodaniaa: 2020-10-29 Powrót do góry

Lekcja otwarta w Orzeszkowie

 W SP w Orzeszkowie odbyła się lekcja otwarta. Pani M. Bilecka bardzo ciekawie przedstawiła uczniom kl. 3 problematykę cmentarzy na Kresach i potrzebę ich utrzymania na miarę naszej polskiej godności. Projekt akcji trwa. Teraz będą uczniowie realizować kwestę w obrębie swojej szkoły a następnie przekażą datki na konto Studia Wschód. Dziękuję za miłą atmosferę i wysoki poziom merytoryczny przeprowadzonych zajęć.
 
doradca metodyczny nauczania języka polskiego- Danuta Haller

Foto galeria:

 

Data dodaniaa: 2020-10-28 Powrót do góry

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola
i  placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy – w tym szczegolnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości. 

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

Koleżanki i Koledzy!

Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą]  podnieść nie można”.

My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

                                                 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                      Roman Kowalczyk

                                                                Dolnośląski Kurator Oświaty

Data dodaniaa: 2020-10-27 Powrót do góry

Poradnik dla dyrektorów, nauczycieli nt. Zmiany, innowacje, eksperymenty, w poszukiwaniu inspiracji

 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele!

Polecamy poradnik p.t. Zmiany, innowacje, eksperymenty w poszukiwaniu inspiracji wydany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z Warszawie.  Publikacja skierowana do dyrektorów szkół i nauczycieli poszukujących inspiracji do wdrażania zmian, innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Autorki, doświadczone dyrektorki publicznych szkół i innowatorki, stoją na stanowisku, że w ramach obowiązującego prawa można i trzeba zmieniać i rozwijać szkołę, poszukiwać nowych metod i form pracy, po to aby szkoła sprostała wyzwaniom współczesnego świata. Aby zmiany te były możliwe, potrzebni są ich świadomi liderzy, na czele z dyrektorami szkół, którzy wraz z zespołem nauczycieli, uczniami i rodzicami stworzą społeczność śmiało patrzącą w przyszłość.
Wartościowy materiał, bardzo świeży i aktualny ( luty 2020)- szczególnie od str.13 dot. zmiany, innowacji, eksperymentów w edukacji.

Poradnik pdf- pobierz 


Z serdecznym zaproszeniem do lektury
Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie

Data dodaniaa: 2020-10-22 Powrót do góry

15.10.2020r. Zdalne lekcje - zachęcamy do korzystania!

Szanowni Państwo, polecamy do skorzystania w praktyce szkolnej z materiału przygotowanego dla nauczycieli nt.

Zdalne lekcje - zachęcamy do korzystania!

Już ponad 1700 lekcji i prawie 7000 odnośników do cyfrowych zasobów dostępnych na stronie gov.pl/zdalnelekcje. Sukcesywnie zamieszane są nowe propozycje materiałów dydaktycznych, z których nauczyciele mogą korzystać podczas zajęć z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

lekcje zdalne-pobierz

Pozdrawiam

Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie

Data dodaniaa: 2020-10-16 Powrót do góry

XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny "JESTEM MISTRZEM ORTOGRAFII"

 Regulamin konkursu pobierz 


                       Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Poloniści!  

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego serdecznie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XIV Powiatowym Konkursie Ortograficznym pod nazwą „Jestem MISTRZEM ortografii!”, którego celem jest promowanie poprawnej polszczyzny oraz podnoszenie świadomości ortograficznej dzieci i młodzieży.

Informujemy Państwa, że w związku z decyzjami dyrektorów placówek oświatowych wynikłych z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wspólnie na spotkaniu sieci humanistów  podjęto decyzję  o zorganizowaniu etapu powiatowego tego konkursu w macierzystych szkołach ze względów epidemicznych.

Organizator konkursu dostarczy karty pracy do szkół, które zgłosiły uczestników. Koordynatorzy szkolni przeprowadzą konkurs 09 listopada 2020 r. (o dogodnej dla Państwa godzinie), następnie w zaklejonych kopertach dostarczą wypełnione karty pracy do sekretariatu PCE i PPP w Wołowie lub do doradcy metodycznego – Danuty Haller. Termin doręczenia prac – do dnia 12.11.2020 r.

Powołana komisja konkursowa będzie sprawdzała prace uczniów dnia 25.11.2020r. w  PCE i PPP w Wołowie w godz. od 15.00 do 17.00.

Konkurs odbędzie się dnia 09 listopada 2020 roku (poniedziałek).

Miejsce konkursu: macierzyste szkoły.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia.
Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 października  2020 roku.       


Wszelkie zapytania prosimy kierować do doradcy Danuty Haller
- tel. 889333946                             

         

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!                                                                                                                                       

                                                     

Doradca metodyczny                          Dyrektor   PCE i PPP w Wołowie           
nauczania języka polskiego                               Krystyna Adaśko

Danuta Haller

                                                                                       

Data dodaniaa: 2020-10-13 Powrót do góry

Spotkanie organizacyjne roku akademickiego 2020/2021

 

Data dodaniaa: 2020-10-13 Powrót do góry

Zbiórka środków na ratowanie kresowych nekropolii - Mogiła Pradziada Ocal od Zapomnienia

 

Data dodaniaa: 2020-10-06 Powrót do góry

I Sieć Humanistów

28 września 2020 r. odbyła się w starostwie powiatowym w Wołowie , w sali sesyjnej I SIEĆ HUMANISTÓW. Omówiono organizację działań w nowym toku szkolnym.Zaszczycili nas swoją obecnością: starosta powiatu wołowskiego Pan Janusz Dziarski, Pani dyrektor PCE i PPP w Wołowie - Krystyna Adaśko oraz Pani kierownik wydziału edukacji w starostwie - Katarzyna Fęglerska. Na spotkanie przybyli nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i sztuki ze szkół gminnych i powiatowych. Dziękujemy wszystkim za spotkanie, na którym zaplanowaliśmy nasze wspólne działania. Był to czas na poznanie nowych doradców metodycznych- E. Buczak i P.Feliszek- doradcy metodyczni nauczania  historii , A.Wróbel- doradca metodyczny nauczania wiedzy o społeczeństwie. Przed nami realizacja działań, szkolenia i dzielenie się cennym  doświadczeniem. Wszyscy uczymy się od siebie i bogacimy swój warsztat pracy, bo przed nami ciągle nowe wyzwania.

Życzymy Państwu sukcesów, zrozumienia i bezpiecznego oraz owocnego realizowania planów zawodowych, i osobistych.
 
 Danuta Haller- doradca metodyczny nauczania języka polskiego

Foto galeria:Data dodaniaa: 2020-10-01 Powrót do góry

Konferencja dn. 22.09.2020 r. nt. „Zintegrowany System Kwalifikacji w doradztwie zawodowym”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Doradcy Zawodowi Szkół Powiatu Wołowskiego.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego seminarium nt. Zintegrowanego systemu kwalifikacji w doradztwie zawodowym. Szczegóły -poniżej .
 
Z serdecznym pozdrowieniem Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie

Data dodaniaa: 2020-09-18 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 
 Dyrektorzy szkół

Nauczyciele bibliotekarze

placówek powiatu wołowskiegoDyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy, które odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno  –  Pedagogicznej w Wołowie– w Bibliotece Pedagogicznej  w dniu  1.10.2020  (czwartek) o godz. 1500.

 

 

Tematyka spotkania:

1.  Spotkanie inauguracyjne - diagnoza potrzeb nauczycieli bibliotekarzy ze szkół powiatu wołowskiego.

 1. Formy pracy bibliotek w roku szkolnym 2020/21.
 2. Sprawy bieżące placówek.                                        


 Z poważaniem


                                              


Kierownik Biblioteki Pedagogicznej                                     Dyrektor
mgr Urszula Bajewicz                                                 mgr Krystyna Adaśko

 

 

                       

                                                             

 

 

Data dodaniaa: 2020-09-16 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zaprasza nauczycieli wychowania Przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na spotkanie organizacyjne
w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

 

Temat: Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021

 

Program spotkania:

·         harmonogram  i regulaminy konkursów przedmiotowych w  roku szkolnym 2020/2021 - oferta szkoleń dla nauczycieli,

·         potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy,

·         propozycje wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

·         Formy realizacji priorytetów MEN na rok szkolny 2020/2021

 

Termin i miejsce spotkania: 28.09.2020 r. (poniedziałek) , godz. 14.00, 
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul. Mickiewicza 2 w Brzegu Dolnym


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 22 września 2020r. e-mail:dagmaragluszczynska@op.pl  lub telefonicznie 71-389-21-00.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

 

          Doradca metodyczny                                                     Dyrektor
                                                                                          mgr Krystyna Adaśko
   mgr Dagmara Głuszczyńska                                                           

Data dodaniaa: 2020-09-10 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

 

Szanowni Państwo
Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na I spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

 

W ramach spotkania:

1.       Zapoznanie z planem pracy na br szkolny.

2.       Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej.

3.       Omówienie wyników egzaminów maturalnych z biologii, geografii, chemii i fizyki.

4.       Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie spotkań sieci i szkoleń.

5.       Realizacja drugiego etapu konkursu przyrodniczego.

6.       Sprawy bieżące.

 

Prowadzący: Regina Kmicińska-doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych

Termin spotkania: 24.09.2020  godz.15.00


Miejsce spotkania:  Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27. 

Potwierdzenie udziału bezpośrednio u doradcy: tel.604-556-897, aniger@autograf.pl

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Z poważaniem 

 

 

      Doradca metodyczny                                                           Dyrektor PCE i PPP
przedmiotów przyrodniczych
    mgr  Regina Kmicińska                                                         mgr Krystyna Adaśko

Data dodaniaa: 2020-09-10 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Humanistów

 

Data dodaniaa: 2020-09-07 Powrót do góry

Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021 - online

Data dodaniaa: 2020-09-02 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych - nauczyciele szkół ponadpodstawowych

 

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Języków Obcych

  

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli pracujących
w szkołach ponadpodstawowych
na spotkanie w ramach: Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

 

Program spotkania:


1. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków  Obcych 
    na platformie edukacyjnej Moodle.  

2. Analiza wyników egzaminu maturalnego  z języka obcego.

3.  Plan pracy na rok szkolny 2020/2021: konkursy – Liga językowa-, warsztaty,
     konsultacje, szkolenia.

 

Termin i miejsce spotkania -    30  września  2020 r. o godzinie 15.00

Miejsce : Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

 

Doradca metodyczny                                                       DYREKTOR

   mgr Ewa Nowak                                                     mgr Krystyna Adaśko

                       

 

Data dodaniaa: 2020-09-02 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych - nauczyciele szkół podstawowych

         

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Języków Obcych

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli języków obcych pracujących w szkołach podstawowych na spotkanie w ramach: Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

 

Program spotkania:

1. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków  Obcych na platformie   edukacyjnej Moodle.  

2. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka obcego.

3. Plan pracy na rok szkolny 2020/2021: konkursy – Liga językowa-, warsztaty, konsultacje, szkolenia.

 

Termin i miejsce spotkania  - 23  września  2020 r., o godzinie 15.00

Miejsce : Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56 -100 Wołów


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

 

Doradca metodyczny                                                          DYREKTOR

   mgr Ewa Nowak                                                       mgr Krystyna Adaśko

                       

 

 


 

Data dodaniaa: 2020-09-02 Powrót do góry

„Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty ..."

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zachęcam do zapoznania się z poradnikiem MEN „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. 

Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. W materiale znajdą Państwo także zestaw dobrych praktyk dotyczących pracy szkolnej biblioteki, przygotowania zajęć wychowania fizycznego, organizacji praktycznej nauki zawodu czy kształcenia na odległość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Poradnik MEN załączam do wiadomości. Mogą go Państwo znaleźć również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja

Proszę o przekazanie tego materiału pracownikom kierowanej przez Państwa placówki.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski 
Minister Edukacji Narodowej


 

Załączniki:
 1. Dobre praktyki edukacji zdalnej - poradnik MEN (plik pdf)
 2. Dobre praktyki edukacji zdalnej - poradnik MEN (plik w wersji word)

Data dodaniaa: 2020-08-27 Powrót do góry

Darmowe szkolenia on-line dla nauczycieli – zapraszamy do udziału!

 Szkolenia on-line dla nauczycieli

https://www.gov.pl/web/edukacja/darmowe-szkolenia-on-line-dla-nauczycieli


Fundacja PGNiG im.Ignacego Łukasiewicza przygotowała cykl darmowych szkoleń on-line dla nauczycieli. Odbędą się one od 25 sierpnia do 3 września i będą miały formę otwartych webinarów. Szkolenia są poświęcone następującym zagadnieniom:

 • filozofia nauczania zdalnego, przygotowanie do zajęć,
 • organizacja pracy nauczyciela,
 • aspekty techniczne nauczania na odległość,
 • możliwość pracy w chmurze,
 • przydatne narzędzia ułatwiające codzienną pracę.

Terminy i szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie wydarzenia.

Projekt Fundacji PGNiG „Być jak Ignacy”

Darmowe szkolenia on-line dla nauczycieli to część projektu Fundacji PGNiG „Być jak Ignacy”. We wrześniu rusza rejestracja do V edycji tego przedsięwzięcia „Nauka to przyszłość”. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz dokonań wybitnych polskich naukowców.

V edycja projektu „Być jak Ignacy – Nauka to przyszłość” została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Terminy i szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie wydarzenia.

Tematyka webinarów:


1. Filozofia nauczania zdalnego. Jak się do tego przygotować?


Termin: 25.08.2020 r. godz. 18:00
Link: https://www.youtube.com/watch?v=o6qDY4f4Wss
- Specyfika kształcenia zdalnego.
- Rola nauczyciela.
- Reguła 3 x JUST.
- Zalety i wady kształcenia zdalnego.
- Rodzaje komunikacji podczas pracy zdalnej (synchroniczna, asynchroniczna) oraz ich wady i zalety.
- Kompetencje nauczyciela w nauczaniu zdalnym.
 

2. Jak organizować, prowadzić zajęcia online? Jak angażować do nauki?


Termin: 27.08.2020 r. godz. 18:00
Link: https://www.youtube.com/watch?v=lhMnD9kP0aw
- Schemat organizacji pracy.
- Praktyczne wskazówki dla nauczycieli.
- Role nauczyciela w nauczaniu zdalnym.
- Różnice w rolach nauczyciela a e-nauczyciela.
- Czego uczniowie oczekują od e-nauczyciela?
- Jakie powinny panować zasady na zajęciach zdalnych?
- Strategie angażowanie zajęć podczas zajęć on-line.


3. Techniczne aspekty. Narzędzia do pracy online.
Z czego korzystać do różnych celów.


Termin: 31.08.2020 r. godz. 18:00
Link: https://www.youtube.com/watch?v=83wG--sHPS0
- Sprzęt niezbędny (i dodatkowy) do prowadzenia zajęć zdalnych.
- Przegląd aplikacji do prowadzenia zajęć zdalnych (Cisco Webex Meetings, Zoom, Microsoft Teams i inne).


4. Dysk Google - możliwości pracy w chmurze.


Termin: 1.09.2020 r. godz. 18:00
Link: https://www.youtube.com/watch?v=h2oxTRn4AU0
- Dokumenty Google.
- Arkusze Google.
- Formularze Google.
- Prezentacje Google.


5. "Narzędziownik" nauczyciela.


Termin: 3.09.2020 r. godz. 18:00
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jDp_B5p6sAs
- Przegląd darmowych zasobów edukacyjnych, które można wykorzystać w zdalnym nauczaniu.

Projekt Fundacji PGNiG „Być jak Ignacy”


Darmowe szkolenia on-line dla nauczycieli to część projektu Fundacji PGNiG „Być jak Ignacy”. We wrześniu rusza rejestracja do V edycji tego przedsięwzięcia „Nauka to przyszłość”. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz dokonań wybitnych polskich naukowców.

V edycja projektu „Być jak Ignacy – Nauka to przyszłość” została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela Fundacja PGiNG https://bycjakignacy.pl/kontakt

 

Zapraszamy do udziału!
 

Data dodaniaa: 2020-08-20 Powrót do góry

Oferta na rok szkolny 2020/2021 Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Placówek Oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego.

Na Państwa ręce przekazujemy ofertę Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie na rok szkolny 2020/ 2021 z serdecznym zaproszeniem do współpracy. W razie jakichkolwiek pytań, propozycji, sugestii,  jesteśmy do Państwa dyspozycji
z życzeniami zdrowia i satysfakcji zawodowej u progu nowego roku szkolnego.

Z wyrazami szacunku Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie wraz z kadrą centrum.
 

Oferta Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie -pobierz

Data dodaniaa: 2020-08-19 Powrót do góry

Nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynacji i organizacji szkoleń

Data dodaniaa: 2020-07-31 Powrót do góry

Nabór na doradców metodycznych

 Data dodaniaa: 2020-07-16 Powrót do góry

AKREDYTACJA

 AKREDYTACJA  dla Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej - POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI W WOŁOWIE

 

Szanowni Państwo,

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie jako pierwsza placówka powiatowa, a zarazem piąta w województwie dolnośląskim otrzymała Akredytację dnia 9 lutego 2015 roku. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonych wymagań. W tym roku przypadła piąta rocznica. W związku z powyższym, informujemy z dumą, że – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty decyzją z dnia 12 czerwca 2020 roku został przyznany naszej placówce na kolejne 5 lat.  

Akredytacja stanowi potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest przyznawana w drodze decyzji kuratora oświaty. Jest jednym z zewnętrznych sposobów weryfikowania i zapewnienia jakości procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mierzenia jego efektów. Wejście na ścieżkę akredytacji, jest to równoznaczne z najwyższą jakością procesu edukacyjnego, który jest realizowany przez placówkę. Uzyskanie zewnętrznej akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone w systemie oświatowym wymagania i przyjęte kryteria jakości określone w stosownym akcie prawnym.

Po spełnieniu wszelkich wymagań formalnych oraz przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego, w drodze Decyzji Administracyjnej Nr 18/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem placówki akredytacyjnej, które z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dnia 25 czerwca 2020 r. odebrał Starosta Wołowski Pan Janusz Dziarski i Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie  Pani Krystyna Adaśko.

Akredytacja stanowi ukoronowanie procedur ewaluacyjnych, stosowanych w wołowskim ośrodku doskonalenia nauczycieli, mającym poczucie obowiązku rozliczania się ze swoich zobowiązań zawartych zarówno w normach prawa oświatowego oraz w misji placówki.

Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - pobierz  

Wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do tego prestiżowego wyróżnienia dla naszej placówki, składam słowa podziękowania i wyrazy wdzięczności

 Krystyna Adaśko dyrektor
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie. 

Data dodaniaa: 2020-06-29 Powrót do góry

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 342) Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2019, na które składają się:

1)    bilans jednostki budżetowej,

2)    rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),

3)    zestawienie zmian w funduszu jednostki,

4)    informacja dodatkowa,

 

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.  

 

Data dodaniaa: 2020-06-24 Powrót do góry

XIII Powiatowa Gala Laureata, wyjątkowa, uroczysta

XIII Powiatowa Gala Laureata 2020 dla uczniów szkół i placówek Powiatu Wołowskiego, uhonorowanie laureatów jest wzniosłą chwilą, dlatego tegoroczna Gala wyjątkowa, z uwagi na trwającą pandemię odbyła się w sposób bezpieczny - zdalnie. Dnia 04 czerwca 2020 r. została zorganizowana uroczystość online dla uczniów szkół powiatu wołowskiego. Były gratulacje i ciepłe słowa Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, oraz Włodarzy Powiatu Wołowskiego oraz Włodarzy Gmin: Wołów, Brzeg Dolny, Wińsko.
 

Powiatowa Gala Laureata, jest jedną z ważniejszych i największych uroczystości, organizowanych każdego roku przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Wołowie. Tegoroczna uroczystość była nietypowa, gdyż była zorganizowana w czasach pandemii. Uroczystość miała, tym większe, szczególne znaczenie. Galę otworzyła Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie podkreślając, iż jest to święto wszystkich dzieci, młodzieży – uczniów naszego powiatu, a szczególnie tych, którzy w tym roku uzyskali tytuł  Laureata 2020. Nie mogło zabraknąć słów uznania i gestu uhonorowania Laureatów.  Tytuł Miejsca Odkrywania Talentów - nadany placówce przez Ministra Edukacji Narodowej zobowiązuje, dlatego rokrocznie organizowane są konkursy o różnej tematyce, dla wszystkich grup wiekowych, by pielęgnować talent, rozwijać pasję i wspierać dzieci i młodzież. Tym bardziej teraz, w czasie pandemii słowo otuchy, serdeczności, wyróżnienia i gratulacje jest szczególnie ważne dla młodych mieszkańców Powiatu Wołowskiego. Na uroczystości swoją obecnością zaszczycił Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz przedstawicieli władz samorządu terytorialnego: Janusz Dziarski Starosta Wołowski, Artur Michałek Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego, Dariusz Chmura- Burmistrz Gminy Wołów, Jolanta Krysowata - Zielnica -Wójt Gminy Wińsko, Małgorzata Gajos – reprezentująca Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem jako Organ Prowadzący.

Tytułem Laureat 2020 zostało uhonorowanych 83 utalentowanych uczniów szkół Powiatu Wołowskiego, biorących udział w 9 konkursach przedmiotowych, artystycznych, lingwistycznych. Konkursy na poziomie powiatowym, w których wzięły udział dzieci i młodzież z terenu Powiatu Wołowskiego, swoją różnorodnością, dały możliwość wykazania się zarówno wiedzą przedmiotową, umiejętnościami manualnymi i artystycznymi. Podczas uroczystości osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych konkursów tj. doradcy metodyczni PODN w Wołowie oraz nauczyciele Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie, przybliżyli ich realizację.  Jesteśmy zobowiązani do odkrywania, rozwijania i pielęgnowania młodych talentów, dlatego rokrocznie staramy się wspierać uczniów dotkniętych talentem we wszystkich możliwych ścieżkach rozwoju. Podczas tegorocznej gali zostały złożone podziękowania na ręce 16 wyróżnionych nauczycieli ze szkół gminnych i powiatowych za współpracę przy organizacji tegorocznych konkursów. Uroczystość uświetnił występ artystyczny zespołu Rytmy Planety z Brzegu Dolnego.                                    

        
Serdecznie dziękujemy włodarzom za ufundowanie nagród książkowych. Dodatkowo dla laureatów konkursów języka niemieckiego nagrody ufundował Generalny Konsul Niemiec we Wrocławiu
Hans Jőrg Neumann. Nagrody wraz dyplomem Laureat 2020 zostaną przekazane bezpośrednio do szkół celem ich osobistego wręczenia. Laureatom tegorocznej Gali serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów, rozwijania pasji i zdolności. Niech udział w uroczystości będzie dla Was inspiracją do nowych pomysłów i podejmowanych wyzwań.


Wykaz laureatów konkursów w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz 

Wykaz wyróżnionych nauczycieli -pobierz 


                                        
Link do tegorocznej gali: www.gala.wolowpce.pl 

Data dodaniaa: 2020-06-15 Powrót do góry

Nabór na doradców metodycznych

 Szanowni Państwo, Dolnośląski Kurator Oświaty ogłosił nabór kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego z dnia 1 czerwca 2020r. W związku z &25 ust. 1 -6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) Dolnośląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego następujących specjalności- czytaj więcej 
 
Z wyrazami szacunku 
 
mgr Krystyna Adaśko 
Dyrektor PCEiPPP Wołów 

Data dodaniaa: 2020-06-08 Powrót do góry

XIII Powiatowa Gala Laureata 2020 -online

 
Link aktywujący:  www.gala.wolowpce.pl  (link czynny dnia 04.06.2020r. od g. 09.45 )

Data dodaniaa: 2020-06-03 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

 

Data dodaniaa: 2020-06-02 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Data dodaniaa: 2020-06-02 Powrót do góry

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Wołowskiego. 
W załaczeniu przesyłam opracowany materiał dotyczący organizacji roku szkolnego do wakacji
oraz informacje dotyczące wypoczynku letniego 2020 wraz z prezentacją z MEN
z poważaniem Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie
 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek pobierz dokument 


01.06.2020

W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

Podczas konferencji Minister Dariusz Piontkowski podkreślił, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Od dziś uruchomiliśmy konsultacje dla wszystkich dzieci w szkołach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że części zajęć nie można przeprowadzić bez zajęć praktycznych czy spotkań z wychowawcą – mówił szef MEN.

Minister edukacji zaznaczył jednocześnie, że od 1 czerwca możliwe jest organizowanie:

 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów,
 • zajęć praktycznych dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,
 • zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum,
 • praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.

Minister Dariusz Piontkowski przypomniał także o zbliżających się egzaminach,
które dla maturzystów rozpoczynają się już 8 czerwca, a dla uczniów klas VIII
– 16 czerwca. Szef MEN zapowiedział ponadto, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca. Przypomnijmy, że o sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców.

Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne z podstawa programową materiały dydaktyczne do kształcenia on-line.  


Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Podczas konferencji minister Dariusz Piontkowski przedstawił liczbę zgłoszeń wypoczynku, jaka napłynęła do bazy wypoczynek.men.gov.pl. Podkreślił, że liczby te znacznie odbiegają od danych za ubiegły rok.


Zgłoszenia organizatorów wypoczynku w bazie wypoczynek.men.gov.pl:

 • 1 154 – liczba zgłoszeń w bazie,
 • 617 – liczba zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów oświaty.


Prawie 25 tys. uczniów (24 476) planuje wyjechać w tym roku na zorganizowany wypoczynek:

 • krajowy – 17 063,
 • półkolonie – 5 339,
 • wyjazdy zagraniczne – 2 074.


Minister edukacji zaznaczył, że z budżetu państwa prawie 28 mln zł zostanie przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty.

W pierwszej kolejności z takiego wypoczynku skorzystają m.in. dzieci objęte pieczą zastępczą, pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.


Bezpieczny wypoczynek – wytyczne GIS, MZ i MEN

Minister Dariusz Piontkowski przypomniał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

– Opublikowaliśmy informacje o tym, jak wypoczynek w okresie epidemii powinien być zarządzany. Musi być on przede wszystkim bezpieczny. Mamy wytyczne, które powinny spełnić organizacje, które będą organizowały wyjazdy – mówił minister edukacji.

 

Wytyczne te regulują m.in. liczbę uczestników wypoczynku, organizację odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.

Dokument zawiera także porady i wskazówki dla rodziców wysyłających dzieci na letni wypoczynek. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać przede wszystkim o to, aby dzieci udające się wypoczynek były zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźne.

Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku znajdują się na stronie MEN:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały w załączeniu:

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek
Organizacja​_roku​_szkolnego​_i​_wypoczynek.pdf 6.33MB

 

                 Opracowanie; Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie

Data dodaniaa: 2020-06-02 Powrót do góry

Egzamin maturalny 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych 
w załączeniu przesyłam informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzonym w czerwcu 2020r. z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z życzeniami powodzenia dla tegorocznych maturzystów oraz dla Państwa Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Wołowskiego
- Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie 

Egzamin maturalny 2020 - pobierz 

Data dodaniaa: 2020-06-02 Powrót do góry

Zapraszamy na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych


Spotkanie odbędzie się dnia 9 czerwca 2020 r. godz. 13:00 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym 

Data dodaniaa: 2020-06-01 Powrót do góry

Rola motywacji w nauczaniu zdalnym

Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.

Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.

Nie żądaj, lecz przekonuj.

Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć.

 

                                                                                                                Janusz Korczak

 

Motywacja to siła napędowa do rozwoju i poznawania świata. To zachęcanie ucznia.

 

 

  Czynniki wpływające na motywację

 

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

 

          czyli

Co myślę o sobie?

Jak się czuję, z tym co robię ?

Czy jestem wzmacniany pozytywnie?

Czy osiągam sukces?

 

 

REALIZACJA POTRZEB UCZNIA

              czyli

To, że z własnej woli się angażuję.

Potrzebuję wzoru dorosłego.

Uczniowie widza zaangażowanie nauczyciela, jego pasję, iskrę w oku i to ich motywuje – budzi w nich chęć uczenia się.

 

OCENIANIE

          czyli

To wydawanie opinii zachęcającej typu „to już umiesz, a nad tym popracuj”.

To podanie informacji zwrotnej, wspierającej uczenie się – ocenianie kształtujące.

To postawienie oceny.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCES UCZENIA SIĘ

                             czyli

Uczeń powinien czuć, że ma wpływ na pewne treści edukacyjne.

Uczeń powinien mieć poczucie sprawstwa tzn. że to co się będzie działo na zajęciach, wpływa na treść lekcji a on też o tym decyduje.

 

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO EDUKACYJNE = RELACJE UCZNIA Z NAUCZYCIELEM

               czyli

Tworzy je nauczyciel, wrażliwy opiekun, mądry inspirator, który dostrzega mocne strony ucznia               
i pokazuje mu je oraz innym uczniom, bo udostępnia jego prace, mówi o tym na zewnątrz.

Tworzy je nauczyciel, który daje uczniowi prawo do błędu. Uczeń ma prawo mylić się, a nauczyciel mu ten błąd wskazuje, dając informację zwrotną, by uczeń wiedział, co robi dobrze i był za to pochwalony.

Tworzy je nauczyciel, który docenia wysiłek ucznia – wtedy uczniowi chce się chcieć. Wtedy wie, że idzie w dobrym kierunku i to pcha go do rozwoju swoich zainteresowań.

Dobre relacje oparte na zaufaniu – uczeń przychodzi do nauczyciela z problemem, a ten stara się pomóc i zachowuje wszystko w tajemnicy.

To poprawne komunikowanie się , przepraszanie, proszenie – budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu, wspieraniu i angażowaniu.

To środowisko, w którym nauczyciel zadaje pytania,  które angażują ucznia w tematykę zajęć.

To środowisko,w którym grupa/klasa angażuje się i współpracuje, wspiera ,  a nie czeka na potknięcia innych i cieszy się z niepowodzeń.

 

 

W nauczaniu online należy ustalić jeden  stały kanał komunikacji z uczniami i rodzicami.

 

 

ROLA NAUCZYCIELA W NAUCZANIU, SZCZEGÓLNIE W NAUCZANIU ZDALNYM

 

    Nauczyciel

Wspiera aktywność dziecka.

Daje dostęp do wartościowych rozwojowo źródeł, udostępnia je , bo są one bodźcem do uczenia się.

Udostępnia wartościowe materiały podczas zdalnego nauczania oraz w warunkach nauczania w szkole, poprzez sprawdzone platformy ich zasoby.

 

Wdraża ucznia do samodzielności poznawczej i samodzielnego procesu uczenia się – to przyzwyczai dziecko do odpowiedzialności za swoje uczenie się – kształcenie wyprzedzające.

Jest tutorem – przewodnikiem a nie osobą wszechwiedzącą.

 

 

JAK MOTYWOWAĆ?

Zachęcać pozytywnie.

Stawiać realistyczne cele.

Oceniać osiągniecia.

Chwalić, a nie porównywać.

Zachęcać do bicia rekordów, np. bądź lepszy niż dwa dni temu/niż tydzień temu.

Informować rodziców o pozytywnych efektach pracy ucznia.

Utrzymywać stały kontakt z rodzicami.

Zawrzeć kontrakt z uczniem. Uczeń zna wtedy kryteria oceniania, a jasno określone zasady ułatwiają mu prawidłowe funkcjonowanie i rozwój.

 

   W ONLINE BARDZO WAŻNE JEST GDY UCZNIOWIE

Wiedzą,  gdzie wysłać odrobioną lekcję i  gdzie otrzymują kartę pracy.

Znają plan lekcji, czyli którego dnia i o której godzinie odbędzie się dana lekcja.

 

Mają wcześniej wysłaną kartę pracy z zawartym w niej materiałem dydaktycznym, linkiem, ćwiczeniem, filmem (kształcenie wyprzedzające).

Mają kontakt z nauczycielem za pomocą stałego jednego komunikatora (skype, Messenger, poczta klasowa. Documastrer Campus, Teams…).

Znają termin oddania pracy.

Mogą liczyć na wsparcie nauczyciela w razie niezrozumienia tematu. Znają kryteria sukcesu –n co zrobić, by otrzymać dobrą oceną.


JAK ZDALNIE UCZYĆ?

 1. Rób to samo, co sprawdzało się w realu.
 2. Wprowadzaj nowe formy małymi krokami.
 3. Oceniać za nietypowe zadania, prace projektowe, prezentacje, mini projekt i ciekawe zadania.
 4. Chwal i doceniaj wkład pracy (wysiłek).
 5. Dawaj realną informacje zwrotną, która wspiera proces, a nie dołuje ucznia.

 

Bądźmy cierpliwi, kreatywni w swoich działaniach i…

 

 Pamiętaj Nauczycielu, że to co najprostsze jest najlepsze. Lepsze jest wrogiem dobrego, dlatego to co sprawdziło się podczas Twoich lekcji w szkole, na co dzień; sprawdza się też w nauczaniu online.

 

 

           Doradca metodyczny nauczania języka polskiego – Danuta Haller

Data dodaniaa: 2020-06-01 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego i Historii


Data dodaniaa: 2020-06-01 Powrót do góry

Propozycja podręczników oraz artykuły do Wirtualnego laboratorium Empiriusz z Nowej Ery

Data dodaniaa: 2020-05-29 Powrót do góry

XIII Powiatowa Gala Laureata - 4 czerwca 2020r.

 
XIII Powiatowa Gala Laureata - online odbędzie się 4 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 


Program gali: 
 
1. Powitanie gości – Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie.
2. Występ artystyczny zespołu „Rytmy planety” z  Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.
3. Złożenie gratulacji i życzeń laureatom:

 • Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty
 • Pan Janusz Dziarski –Starosta Wołowski
 • Pan Dariusz Chmura – Burmistrz Gminy Wołów
 • Pan Paweł Pirek – Burmistrz Brzegu Dolnego
 • Pani Jolanta Krysowata –Zielnica – Wójt Gminy Wińsko
 • Pani Anna Wysocka- Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa „Razem”
 

4. Wyróżnienie laureatów powiatowych konkursów wiedzy i umiejętności 2020.
5. Podziękowania dla nauczycieli za współpracę w roku szkolnym 2019/2020 .

6.Występ artystyczny zespołu „Rytmy planety”z Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.  
 


Link aktywujący Powiatową Galę Laureata zostanie przesłany
na adres mailowy 3 czerwca 2020 r. do dyrektorów szkół
 


 

Data dodaniaa: 2020-05-28 Powrót do góry

Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii

MEN wprowadził przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.   
W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania, a o   wybranym sposobie musi poinformować kuratora oświaty. -POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ 
 

pozdrawiam, Regina Kmicińska
doradca metodyczny 

Data dodaniaa: 2020-05-28 Powrót do góry

Awans zawodowy w czasie nauczania zdalnego

W procedurach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli do tej pory nie wprowadzono żadnych zmian w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązują zatem wszystkie terminy i procedury, o których mowa w rozdziale 3a – Awans zawodowy nauczycieli ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.). -POBIERZ CAŁY ARTYKUŁpozdrawiam, Regina Kmicińska
doradca metodyczny 

Data dodaniaa: 2020-05-28 Powrót do góry

Wydawnictwo WSiP - propozycje

 Szanowni Państwo! W związku z tym, że zaistniała sytuacja nie pozwala na spotkania z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych przedstawiam najnowsze propozycje jakie oferuje WSiP aby uprzyjemnić oraz ułatwić pracę nauczyciela i ucznia w osiągnięciu najwyższych wyników. Zapraszam do zapoznania się z nowymi materiałami na stronie: -POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ 

Data dodaniaa: 2020-05-22 Powrót do góry

Oferta Wydawnictwa MAC EDUKACJA

Szanowni Państwo!

Proponuję zapoznać się z ofertą wydawnictwa MAC Edukacja. Zaplanowaliśmy w kwietniu wspólne spotkanie z przedstawicielem tego wydawnictwa, jednak ze względu na pandemię i zawieszenie zajęć w szkole, nie doszło ono do skutku.

W związku z nadzwyczajną sytuacją, chcąc usprawnić pracę zdalną z uczniami, wydawnictwo dało nam  do dyspozycji cyfrową wersję swoich podręczników i zeszytów ćwiczeń.

Poniżej umieszczam link do flibooków wszystkich przedmiotów nauczania na poziomie szkoły podsyawowej:

https://www.mac.pl/flipbooki

Szukając potrzebnej publikacji możecie Państwo skorzystać z podziału na cykle i klasy.
Jeden link prowadzi bezpośrednio do jednego materiału.

Niezbędny fragment możecie udostępnić bezpośrednio swoim uczniom, np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mailem lub komunikatorem w jednym z serwisów społecznościowych.

Aby ułatwić zdobywanie wiedzy i sprawić, aby była ona atrakcyjna, angażująca również  w warunkach domowych, podjęto w wydawnictwie MAC Edukacja decyzję o udostępnieniu bezpłatnie bogatej biblioteki zasobów interaktywnych Mozabook – nauczycielom, rodzicom, uczniom.


Dlaczego warto się zarejstrować i korzystać z Mozabooka?


1.Mozabook to m.in. ponad aż 1800 animowanych modeli 3D, wiele scen pozwala uczniom  na wirtualny spacer.

2. Nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć swe prezentacje i wzbogacać je dostępnymi w mediatece interaktywnymi plikami 3D, filmami edukacyjnymi, zdjęciami, gotowymi zadaniami lub własnymi plikami.

3. MozaBook to bogactwo zasobów nauczania, takich jak: aplikacje tematyczne, gry i modele 3D, obejmujących wszystkie przedmioty – od zerówki po klasy maturalne, przykuwających uwagę uczniów i ułatwiających zrozumienie treści nauczania. Z oprogramowania można korzystać również na tabletach z systemem IOS i Android oraz laptopach z systemem Windows.

3. Udostępnione bezpłatnie bogate zasoby sprawią, że nauka sprawi wiele radości, a poprzez zabawę wprowadzi uczniów w świat edukacji, bez względu na to, gdzie obecnie się znajdują.

3. Aby otrzymać kod aktywacyjny na bezpłatny dostęp do 30.06.2020 prosimy wypełnić  formularz.

Dołącz do licznej grupy @ktywni na Facebooku –zespół MAC  publikuje tam porady, jak korzystać z interaktywnych zasobów https://www.facebook.com/groups/MacAktywni/

 

                     Pozdrawiam i zachęcam do skorzystania z ciekawej oferty

             doradca metodyczny  nauczania języka polskiego – Danuta Haller

 

Data dodaniaa: 2020-05-13 Powrót do góry

Podręczniki na nowy rok szkolny 2020/2021 do przedmiotów przyrodniczych wydawnictwa Mac

 

Szanowni Państwo!

Zbliżamy się do końca roku szkolnego, wielu nauczycieli stanie przed wyborem nowych podręczników. Wśród ofert różnych wydawnictw edukacyjnych staramy się znaleźć  te najlepsze.  Dlatego dzisiaj zapraszam do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez wydawnictwo Mac.

Wydawnictwo to od początku nauczania zdalnego wspiera nauczycieli i uczniów w ich codziennej pracy.

Zachęcam do  korzystania z materiałów, a także do zapoznania się z podręcznikami
(w wersji elektronicznej). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=szvIJwBCaqg&feature=youtu.be

 

Zachęcam do korzystania z materiałów:

 

 

Grup tematycznych, webinarów, spotkań pomocnch w obecnej sytuacji:

 

 • materiały wideo "Szybki pomysł na..." prezentujące możliwości, zasoby oprogramowania Mozabook w korelacji z podręcznikami do klas 4 i 6 wydawnictwa MAC Edukacja (dostępne w grupie @ktywni na Facebook) link: https://www.facebook.com/groups/MacAktywni/ - w grupie tej znajdą Państwo również cykl webinarów poświęconych nauczaniu zdalnemu, praktycznemu wykorzystaniu TIK w edukacji
 • oprogramowanie EClass- darmowe oprogramowanie pozwalające na tworzenie własnych prezentacji, narzędziownik, mini gry matematyczne. Aplikacja umożliwia również nagranie ekranu, nagranie filmu video i udostępnienie go uczniom na maila za pomocą aplikacji, link: http://old.mac.pl/UserFiles/mac_tablica/MACv1.1.15.exe

 

Materiałów on-line, które ułatwią zdobywanie wiedzy poprzez dostęp do różnorodnych treści:

 

•   MAC Akademia - https://www.mac.pl/akademia   - zawiera programy nauczania, plany wynikowe, rozkłady materiału, scenariusze lekcji, testy i sprawdziany, karty pracy, publikacje on-line, prezentacje cyklowe, pliki muzyczne, programy komputerowe i e-podręczniki. Akademia MAC to nie tylko materiały wspierające warsztat pracy nauczyciela, ale też źródło inspiracji oraz miejsce zdobywania dodatkowej wiedzy o świecie.

 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/szkola-podstawowa/przyroda-cwi/

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/szkola-podstawowa/klasa-5/geografia-cwi/  

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/szkola-podstawowa/klasa-5/geografia-podr/

http://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-6/geografia-podr/

 http://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-7/geografia-podr/

 https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/pdf/geografia-kl5-cwi.pdf

https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/pdf/geografia-kl6-cwi.pdf

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/szkola-podstawowa/przyroda-podr/

 https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/pdf/przyroda-kl4-cwi.pdf

 http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/szkola-podstawowa/klasa-5/biologia-atlas/

 http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/szkola-podstawowa/klasa-5/biologia-cwi/

 http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/szkola-podstawowa/klasa-5/biologia-podr/

 http://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-6/biologia-atlas/  

 http://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-6/biologia-cwi/ 

 http://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-6/biologia-podr/ 

 http://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-7/biologia-podr/

 https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/pdf/biologia-kl5-cwi.pdf

 https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/pdf/biologia-kl6-cwi.pdf

             

Regina Kmicińska   -  doradca metodyczny

 

 

 

Data dodaniaa: 2020-05-11 Powrót do góry

Materiały nie tylko dla maturzystów - Biologia

 

ZLEWKA NA MATURĘ  Materiały nie tylko dla maturzystów

 

Kanał [ZLEWKA NA MATURĘ] MATURA Z BIOLOGII to nie tylko powtórka dla maturzystów, lecz także doskonały materiał na lekcje biologii na odległość.  Materiał  przekazywany jest bardzo przystępnie i bez zbędnych komentarzy, zwięźle i na temat.  Warto tu zajrzeć, pomimo, że filmy zostały dodane już jakiś czas temu.


Poniżej zamieszczam linki do poszczególnych części.


https://www.youtube.com/watch?v=6fja1_vdYlg

https://www.youtube.com/watch?v=MZ7O3y6_o1w

https://www.youtube.com/watch?v=TWXpBvsEt6w

https://www.youtube.com/watch?v=b-hbjDYGEXI

https://www.youtube.com/watch?v=CwlCGl1ueOc

https://www.youtube.com/watch?v=bSqUrdjDRHc

https://www.youtube.com/watch?v=zO--Z32OHwQ

https://www.youtube.com/watch?v=pvXyM-_ZbXk

Zachęcam; sama z uwagą wysłuchałam każdego ze spotkań.

 

 

 Regina Kmicińska - doradca metodyczny

Data dodaniaa: 2020-05-11 Powrót do góry

Wyniki konkursu : „Mój ilustrowany słowniczek obrazkowy ”

 W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Plastyczno – Językowego dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych, którego celem było propagowanie twórczości plastycznej, wzbudzanie zainteresowania nauką języka obcego oraz utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu języka obcego wśród uczniów.


Do Centrum napłynęło ponad 60 słowników. Jury, jak każdego roku miało problem, wyłonić najlepsze prace, kierując się samodzielnością i estetyką wykonania, poprawnością językową oraz doborem technik artystycznych. Z języka angielskiego praca Matyldy Szymczyk ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie zajęła pierwsze miejsce. Tuż za nią uplasowała się praca Hanny Dyk ze Szkoły Podstawowej  w Wińsku, natomiast na trzecim miejscu praca wykonana przez Michalinę Chojnacką ze Szkoły Podstawowej im. M. J. Kusocińskiego w Pogalewie Wielkim . Z języka niemieckiego pierwsze miejsce przypadło Szymonowi Góreckiemu ze  Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie,  drugie Paulinie Rzeszowskiej ze  Szkoły Podstawowej im Jana Markiewicza w Orzeszkowie. Na trzecim miejscu znalazła się praca Macieja Sławka ze  Szkoły Podstawowej  w Wińsku. Język francuski reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiążu . Najlepszą pracę wykonała Lidia Riwoń, kolejne miejsca zajęły Marysia Borowska i  Julia Wanias.

 

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom w szczególności laureatom. Pani Agnieszka Konieczna, Joanna Bochenek, Ewelina Skoczyńska , Maja Warchoł, Patrycja Serdyńska, Mirella Bronowicka, Katarzyna Ziajka także niech przyjmą słowa uznania.

 

Zapraszam wszystkich do udziału w kolejnym konkursie już za rok.


Ewa Nowak – organizator konkursu

Data dodaniaa: 2020-05-11 Powrót do góry

Wyniki konkursu „Komik w języku obcym ”

 

  Wiosną   2020 roku  odbyła się jedenasta  edycja Powiatowego Konkursu  Językowego  dla uczniów klas IV-VI szkół  podstawowych,  którego celem było inspirowanie uczniów do działań kreatywnych, rozbudzenie wyobraźni, wspieranie uzdolnień plastycznych i językowych oraz stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie.  Jury wybrało spośród 45 prac te najlepsze. Z języka angielskiego pierwsze  miejsce zajęła praca  Zuzanny Wójcikowskiej , która reprezentuje Szkołę Podstawową nr 5 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Brzegu Dolnym, drugie miejsce dzieło Zuzanny Chabeckej z Zespołu  Szkół Społecznych w Wołowie, natomiast trzecie  komiks w wykonaniu Antoniny Szmydt ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie.  Z języka niemieckiego  komiks Anny Kulik  z Zespołu  Szkół Społecznych w Wołowie zajął pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęła praca  Wiktorii Kamińskiej  ze Szkoły Podstawowej  im. Jana  Markiewicza w Orzeszkowie, natomiast trzecie historia rysunkowa  Filipa Tyrały ze Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach. Wszyscy uczniowie są , którzy wykonali prace konkursowe w języku francuskim, są przedstawicielami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiążu . Zuzanna Raszkiewicz uplasowała się na miejscu pierwszym, Kinga Bronowicka na drugim, natomiast miejsce trzecie przypadło Nataszy Musiewicz.

Gratulacje należą się zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom: pani Magdalenie Szulińskiej- Kowalczyk , Magdalenie Grzelak, Jadwidze Trześniowskiej, Katarzynie Ziałka, Adriannie Rygałło oraz Julii Shcherbak.

Wszystkim  uczestnikom, laureatom ich nauczycielom gratuluję i zapraszam  za rok.

Ewa Nowak- organizator konkursu

 

Data dodaniaa: 2020-05-11 Powrót do góry

Tak pracowała Komisja Powiatowego Konkursu Historycznego przeprowadzonego online "Powstania śląskie"

Tak pracowała  07.05.2020 r. w PCEI PPP w Wołowie komisja konkursowa. Nauczyciele oceniali prace konkursowe Powiatowego Konkursu Historycznego przeprowadzonego online na temat „Powstania Śląskie”. Wzięło w nim udział 7 szkół i 25 uczniów. Do konkursu przystąpili uczniowie klas7-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu wołowskiego.
Konkurs zorganizowano we współpracy z nauczycielami SP nr 1 w Wołowie. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział : uczestnikom, nauczycielom - szkolnym koordynatorów, dyrekcji i nauczycielom pracującym w komisji.

Doradca metodyczny nauczania języka polskiego -Danuta Haller 

Data dodaniaa: 2020-05-08 Powrót do góry

Nauczanie zdalne a ochrona danych osobowych

 

Czas kształcenia zdalnego to okres, w którym nauczyciele wykorzystują prywatny  sprzęt do pracy zdalnej, korzystają z różnych aplikacji
i programów, „przetwarzają” wytwory pracy uczniów, dokonują oceny.
Czy to wszystko jest zgodne z literaturą prawa?
Jak chronić dane osobowe swoje i uczniów w czasie nauczania zdalnego?
Czy uczeń może nagrywać lekcje prowadzone przez nauczyciela?
Jak chronić swój wizerunek, przed wykorzystaniem nagrania prowadzonych przez nas zajęć w celach ośmieszenia nas?

 

Zapraszam do przeczytania artykułu

”Kształcenie na odległość a ochrona danych osobowych” oraz obejrzenia spotkania z p. Romanem Lorensem -

https://www.youtube.com/embed/ho1bkHRsPJ4?fbclid=IwAR3SY4NejC4Z7ia4Wn3kXHNI5Yz-FvmK10FyQ4NFQ5XDZhSCpVC_OUfMMD0 "Kształcenie na odległość a ochrona danych osobowych” -POBIERZ

 

Regina Kmicińska

doradca metodyczny

Data dodaniaa: 2020-05-06 Powrót do góry

WARSZTATY: Jak przeprowadzić efektywną lekcję zdalną ?

Data dodaniaa: 2020-05-06 Powrót do góry

Zapraszamy na warsztat "SIO2 na platformie ZOOM" - dnia 12.05.2020r.

Data dodaniaa: 2020-05-05 Powrót do góry

Propozycje scenariuszy zajęć dydaktycznych dla nauczycieli

Szanowni Państwo,
 
w załączeniu przekazujemy ciekawe scenariusze lekcji do wykorzystania
w Państwa pracy dydaktycznej.

pozdrawiam Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie

 


Data dodaniaa: 2020-05-05 Powrót do góry

Problemy z awansem zawodowym nauczycieli 2020

Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego jest dla każdego nauczyciela sytuacją szczególnie ważną i wyjątkowo stresującą. Wynika to z faktu, iż „wartość” określonego stopnia awansu zawodowego praktycznie dla każdego nauczyciela należy rozważać aż w trzech płaszczyznach -  pobierz plik 

Poznaj 10 zasad ustalania terminu zakończenia stażu nauczyciela i sprawdź, czy zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, okres pracy zdalnej, gotowość do pracy oraz korzystanie z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z koronawirusem wpłyną na termin zakończenia stażu   -  pobierz plikDoradca metodyczny
Dagmara Głuszczyńska


Data dodaniaa: 2020-05-04 Powrót do góry

Warsztaty online "Modelowanie matematyczne"

 Dyrektor Powiastowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie z doradcą nauczania matematyki i informatyki zapraszają nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty online : MODELOWANIE MATEMATYCZNE 


Program warsztatów: 

1. Co to jest model matematyczny ?
2. Przegląd narzędzi wspomagających modelowanie matematyczne .
3. Przykłady modelowania obiektów, związków, procesów.

Termin spotkania: 30 kwietnia 2020 r. o godz. 15.30 
Prowadzący: mgr Zenon Pędziwiatr 
Liczba godzin: 1 godz. lekcyjna 
Miejsce spotkania: Platforma e-learningowa zespołu
(  http://sieci.wolowpce.pl  ) 


                              
                               Serdecznie zapraszamy 
 

Doradca metodyczny                                    Dyrektor 
mgr Zenono Pędziwiatr                           mgr Krystyna Adaśko 

Data dodaniaa: 2020-04-30 Powrót do góry

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Czy realizacja podstawy programowej podczas nauczania zdalnego jest fikcyjne? Czy i na ile kształcenie zdalne wpływa na sposób monitorowania podstawy programowej? Jak i czy nauczanie zdalne wpływa na nas nauczycieli i naszą pracę?
Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w artykule "Monitorowanie podstawy programowej".
Zachęcam do przeczytania artykułu i obejrzenis webinarium.

Data dodaniaa: 2020-04-30 Powrót do góry

Lekcja ciekawej lektury

 

Szanowni Państwo,

wydawnictwo    MAC w obecnej chwili bardzo wspiera nauczycieli  w prowadzeniu zajęć, dlatego w ramach działań  Kompleksowe rozwiązania dla edukacji przygotowuje na zajęcia lekcyjne pomoce w formie filmów .

Zachęcam do obejrzenia filmu - materiału na lekcję języka polskiego w klasie 5 na temat:W świecie marzeń i wynalazków  przygotowaną przez pana Dariusza Martynowicza.  Jest to lekcja z wykorzystaniem treści mitu O Dedalu i Ikarze.


Oto link:

https://www.youtube.com/watch?v=P-CYUkdH3vE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1I8RaSIxsvY3pcgiYP1Nsv-9qCZiGB2SGllgGnAtNdZkt4H3Iytx0Vaek

 

Jeśli uznacie Państwo, że jest to ciekawy sposób przekazania wiedzy uczniom, możecie wykorzystać ten film na swojej lekcji online. 

 

Chcę również zaproponować Państwu jeszcze jeden film, promujacy książkę Jordana Shapiro - Nowe cyfrowe dzieciństwo. Jest w niej wiele sugestii na temat,  jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym świecie.

Prowadzi transmisje na żywo Pan Belfer - nauczyciel z Internetów. Bardzo spodobało mi się jego stwierdzenie: Gry to interaktywna książka. Myślę, że cyfrowa rozrywka wpływa na nasze płaszczyzny życiowe.

Zachęcam zarówno Nauczycieli jak i Rodziców do  posłuchania:

 https://www.facebook.com/PanBelfer/videos/237209884020913


Dla zainteresowanych dodam, że książkę można zakupić

tutaj (teraz w promocyjnej cenie startowej):

https://bit.ly/NoweCyfroweDziecinstwo

 

                     Serdecznie Państwa zachęcam. Ja już ten materiał wykorzystałam .

 

 Pozdrawiam -   doradca metodyczny nauczania języka polskiego – Danuta Haller

Data dodaniaa: 2020-04-30 Powrót do góry

Koło informatyczne w szkole podstawowej

 

Zachęcam nauczycieli informatyki szkół podstawowych prowadzących koło informatyczne do lektury nowego dwumiesięcznika „Programista Junior
-pobierz artykuł 


Data dodaniaa: 2020-04-30 Powrót do góry

Konkurs wiedzy dla uczniów szkół powiatu wołowskiego Powstania Śląskie w obronie polskości

Data dodaniaa: 2020-04-29 Powrót do góry

Program edukacyjny

„Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

z zaburzoną sprawnością manualną i koordynacją wzrokowo-ruchową”

Nadrzędnym celem programu jest wspomaganie aktywności ruchowej, doskonalenie sprawności manualnej oraz rozwijanie umiejętności grafomotorycznych.

 

Cele szczegółowe:

- rozwijanie elastyczności i precyzji ruchów dłoni i palców
- zwiększenie lub zmniejszenie napięcia mięśniowego
- wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała
- wyrabianie płynności i harmonii ruchów ręki ( ruchy okrężne, pionowe, poziome, faliste, od strony lewej do prawej i z góry do dołu)
-doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu i posługiwania się narzędziami pisarskimi,
- wzmacnianie poczucia sprawstwa i wiary w swoje możliwości.

 

Metody pracy:

- elementy „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz
- różnorodne techniki plastyczne
- zabawy paluszkowe i wierszyki- masażyki

 

Formy pracy:

-  indywidualna
- w małych grupach

 

Środki dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć:

 

- przybory i materiały do zajęć plastycznych( blok rysunkowy, blok techniczny,  papier kolorowy- wycinanka, farby plakatowe, akwarele, mazaki, kredki ołówkowe, pastele, plastelina, masa solna, kolorowa kreda, materiał przyrodniczy), patyczki, klocki drewniane, plastikowe oraz w kształcie figur geometrycznych, wełna, sznurek, stemple, różnej wielkości korale, guziki, różne szablony, plansze z wzorami szlaczków -pobierz plik 

Data dodaniaa: 2020-04-27 Powrót do góry

Narzędzie do badania gotowości szkolnej dla nauczycieli kl. "0"

Data dodaniaa: 2020-04-24 Powrót do góry

Informacje dotyczące funkcjonowania placówek PCE i PPP z dnia 24.04.2020r.

Szanowni Państwo

 

Działając na podstawie: § 18 ust.2 pkt.2 Rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003r. Nr.6 poz.69 z późn.zm.), ogłoszonego stanu pandemii przez Światową Organizację Zdrowia z dnia 11 marca 2020r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia § 1 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. poz. 443 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 poz. 410 z późn.zm.) a także w odpowiedzi na Apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.03.2020r.  oraz § 14 pkt.1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ( Dz. U. poz. 493 ) decyzją Dyrektora PCE i PPP w Wołowie za zgodą Starosty Wołowskiego z dnia 24 kwietnia 2020r. kontynuowane jest zawieszenie zajęć dydaktyczno – terapeutycznych i diagnostycznych w placówkach Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie okresie do 27 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2020r. W czasie zawieszenia zajęć pracownicy pedagogiczni Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie będą wykonywali pracę zdalną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 

Informujemy Państwa, że w tym czasie sekretariaty naszych placówek funkcjonują w trybie stacjonarnym w PCE i PPP w Wołowie, w tym sekretariat:

 

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie codziennie w godzinach

od 8.00- 16.00 – tel. 71/389 25 46.

 

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brzegu Dolnym codziennie w godzinach

od 8.00-12.00- tel. 71/319 91 68.

 

 

Kontakt tylko i wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

 

W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu mailowego z poszczególnymi placówkami centrum:

·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie:
email:
sekretariat.pppwolow@gmail.com

 

 

·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym;
email:
sekretariat.pppbrzegdolny@gmail.com

 

 

·         Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie

- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie;
email:
wpodn@wolowpce.pl

·         Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie; email:

wolow@dbp.wroc.pl

 

 

        Wychodząc naprzeciw potrzebom osób objętych wsparciem psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznym przez PCE i PPP w Wołowie, informujemy, że nasi specjaliści będą kontaktować się indywidualnie z osobami objętymi terapią z wykorzystaniem form pracy na odległość.
W sytuacjach trudnych wymagających pilnego kontaktu z psychologiem, pedagogiem- specjaliści będą udzielać pomocy zdalnie (z wyjątkiem diagnozy). W tym celu należy wysłać swoje dane do kontaktu na adres mailowy poradni z krótkim opisem problemu w celu skierowania do właściwego specjalisty. Na pomoc mogą liczyć też osoby, u których wystąpił nasilony lęk wynikający z zagrożenia zarażeniem koronawirusem.  Składanie wniosków o przyjęcia do poradni odbywać się będzie drogą mailową. 

     Prosimy też o śledzenie strony centrum http://www.wolowpce.pl gdzie są zamieszczane zasoby do pracy zdalnej dla nauczycieli, materiały merytoryczne dla nauczycieli, wskazówki, ćwiczenia oraz artykuły do pracy z dziećmi w domu.

  

  

W zakresie kontaktu telefonicznego dotyczącym pracy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wołowie
 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym
proszę kontaktować się z wicedyrektorem ds. PPP Barbarą Rajter-Tybińską
tel. 668 808 109
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00

  

W sprawach dotyczących PCE i PPP w Wołowie
proszę kontaktować się z dyrektorem Krystyną Adaśko tel. 662 103 042
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00

Kontakt telefoniczny;  Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie; 71/3892100

 

Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko

Data dodaniaa: 2020-04-24 Powrót do góry

Rok szkolny 2019/2020 laureaci konkursów ortograficznego, historycznego


LAUREACI XIII POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

 

Kategoria 4-6

I miejsce Tymon Pietrzykowski- Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

II miejsce Wiktoria Łucka Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym

III miejsce Maryla Dancewicz Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie

 

Kategoria 7-8

I miejsce Emma Pawłowicz Szkoła Podstawowa w Głębowicach

II miejsce Katarzyna Jarkiewicz Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu

III miejsce  Nadia Siewruk Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu Dolnym

 

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce Aleksandra Harwas Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

II miejsce Kinga Mosur Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie

III miejsce Natasza Charłampowicz Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

 

LAUREACI   POWIATOWEGO  KONKURSU HISTORYCZNEGO   

              PLASTYCZNEGO      POWSTANIA ŚLĄSKIE

 

Kategoria I-III

I miejsce Antoni Czapluk Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

II miejsce Adam Bocheński Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

III miejsce Julian Piątek Szkoła Podstawowa w Warzęgowie

                    Karolina Kuczma Szkoła Podstawowa w Warzęgowie

 

Kategoria IV -VI

I miejsce Wiktoria Półtorak  Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

                 Zuzanna Wójcikowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu Dolnym

II miejsce Jakub Kamiński Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

                  Maja Słupska Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

III miejsce Klaudia Bartosiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

                    Kacper Gitler Szkoła Podstawowa w Krzelowie

 

Kategoria VII – VIII

I miejsce Antoni Stachowiak Szkoła Podstawowa w Wińsku

                Adrian  Łysuniec Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

II miejsce Milena Pietryszyn Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

III miejsce Małgorzata Korzeniowska Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

                  Wiktoria Komar szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie

 
 

POWIATOWY HISTORYCZNY KONKURS WIEDZY O POWSTANIACH  ŚLĄSKICH

przeprowadzimy go online w pierwszym tygodniu maja 2020

przewidujemy 6-8 nagród, bo w 2 kategoriach : kl. VII-VIII,  szkoła ponadpodstawowa


CZYLI ŁĄCZNIE 32 NAGRODY.


Data dodaniaa: 2020-04-23 Powrót do góry

PROTOKÓŁ Powiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych POWSTANIA ŚLĄSKIE

Data dodaniaa: 2020-04-23 Powrót do góry

Kształcenie na odległość z wydawnictwem MAC EDUKACJA

 

Szanowni Nauczyciele!

Zostało przedłużone kształcenie na odległość, w związku z czym zachęcam Państwa do korzystania z materiałów, które przygotowało wydawnictwo MAC EDUKACJA, a także do zapoznania się z podręcznikami (w wersji elektronicznej). 

 https://www.youtube.com/watch?v=szvIJwBCaqg&feature=youtu.be

 

Zachęcam do korzystania z materiałów:

 

- Bogatych zasobów oprogramowania Mozabook: to ponad 1800 animowanych modeli 3D, filmy edukacyjne, zdjęcia, gotowe zadania i ćwiczenia interaktywne 

https://www.mac.pl/flipbooki#mozabook

- Stale uzupełnianej biblioteki podręczników i ćwiczeń (klasy 1-3 i 4-8), kart pracy 

www.mac.pl/publikacje

- Zasobów blisko 35 programów z serii Didakta (wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna) – dostępnych poprzez grupę @ktywni na Facebooku https://www.facebook.com/groups/MacAktywni/

 

Wydawnictwo MAC Przygotowało  dla Państwa grupy tematyczne, webinary, niezwykle pomocne w obecnej sytuacji:

 

- materiały wideo "Szybki pomysł na..." prezentujące możliwości, zasoby oprogramowania Mozabook w korelacji z podręcznikami do klas 4 i 6 wydawnictwa MAC Edukacja (dostępne
w grupie @ktywni na Facebook) link: 
https://www.facebook.com/groups/MacAktywni/ -
w grupie tej znajdą Państwo również cykl webinarów poświęconych nauczaniu zdalnemu, praktycznemu wykorzystaniu TIK w edukacji

 

- oprogramowanie EClass- darmowe oprogramowanie pozwalające na tworzenie własnych prezentacji, narzędziownik, mini gry matematyczne. Aplikacja umożliwia również nagranie ekranu, nagranie filmu video i udostępnienie go uczniom na maila za pomocą aplikacji, link http://old.mac.pl/UserFiles/mac_tablica/MACv1.1.15.exe

 

Do Państwa dyspozycji oddają również  materiały on-line, które ułatwią zdobywanie wiedzy poprzez dostęp do różnorodnych treści:

 

• MAC Akademia - https://www.mac.pl/akademia- zawiera programy nauczania, plany wynikowe, rozkłady materiału, scenariusze lekcji, testy i sprawdziany, karty pracy, publikacje on-line, prezentacje cyklowe, pliki muzyczne, programy komputerowe i e-podręczniki. Akademia MAC to nie tylko materiały wspierające warsztat pracy nauczyciela, ale też źródło inspiracji oraz miejsce zdobywania dodatkowej wiedzy o świecie.

 

 

Życzę wiele zdrowia , doradca metodyczny -  Danuta Haller

 

 

Data dodaniaa: 2020-04-17 Powrót do góry

Nauczanie zdalne z Nową Erą

 

Drodzy Nauczyciele!

Rozpoczynamy kolejny okres nauczania zdalnego. Jest on wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale również dla nas , nauczycieli. Wydawnictwa, z których korzystacie w codziennej swojej pracy również starają się pomóc  nauczycielom, a  przede wszystkim uczniom w tym trudnym czasie.

Dzisiaj proponuję i zachęcam do korzystania z zasobów NOWEJ ERY, która do Państwa dyspozycji oddaje również  materiały, które ułatwią uczniom zdobywanie wiedzy poprzez dostęp do różnorodnych informacji, a nam nauczycielom będą pomocne w zaistniałej sytuacji.

 

Poniżej zamieszczam linki do poszczególnych grup :

Dla ucznia:

https://ebooki.nowaera.pl/

 

https://www.dlaucznia.pl

 

https://www.terazmatura.pl

 

Dla nauczyciela

https://www.nowaera.pl/naukazdalna

 

https://www.nowaera.pl/naukazdalna/edukacjawczesnoszkolna

 

https://www.dlanauczyciela.pl

 

 

Wydawnictwo przygotowało również bogatą ofertę Webinarium oraz licznych artykułów, materiałów i wytycznych.

https://www.nowaera.pl/nauka-zdalna/edukacja-na-czasie-nauka-i-relacje/relacja-wychowawca-uczniowie-w-czasie-pandemii-i-zdalnej-nauki

 

https://www.nowaera.pl/nauka-zdalna/edukacja-na-czasie-nauka-i-relacje/jak-w-czasie-pandemii-przetrwac-w-domu-z-dziecmi-i-praca

 

https://www.nowaera.pl/nauka-zdalna/edukacja-na-czasie-nauka-i-relacje/nauczanie-zdalne-przedszkolakow-i-uczniow-klas-1-3

 

https://www.nowaera.pl/nauka-zdalna/edukacja-na-czasie-nauka-i-relacje/stresu-nie-da-sie-zdezynfekowac

 

https://www.vulcan.edu.pl/strona/edukacja-zdalna-759

 

https://www.nowaera.pl/naukazdalna#blok-artykulow-materialy-i-wytyczne-men

 

 

 Regina Kmicińska
doradca metodyczny

Data dodaniaa: 2020-04-17 Powrót do góry

Kurs "Zdalne nauczanie"

 

 Szanowni Państwo, 

Drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice i opiekunowie

 

oddajemy w Wasze ręce opracowane przez nas materiały edukacyjne, które mamy nadzieję, że pomogą Wam nie tylko rozpocząć zdalną naukę, ale przede wszystkim zwiększą efektywność kształcenia na odległość.

Praca i nauka zdalna z dnia na dzień stała się naszą nową rzeczywistością. Jesteśmy świadomi ogromu problemów, które nam wszystkim towarzyszą. Traktujemy je jako kolejne wyzwania. Wyzwania, którymi możemy sprostać tylko działając razem!


z serdecznym pozdrowieniem Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie


Udostępniamy naszą pracę bezpłatnie licząc jednocześnie na Wasze opinie, które mają dla nas największą wartość.

W celu uzyskania dostępu do multimedialnych materiałów szkoleniowych prosimy dokonać rejestracji konta

UWAGA: Po zalogowaniu należy przejść do STRONY GŁÓWNEJ (odnośnik będzie umieszczony w menu z lewej strony) a następnie wybrać kurs: ZDALNE NAUCZANIE. 

Ewentualne pytania i uwagi związane z obsługą kursu lub problemami technicznymi prosimy kierować na adres: serwis@eccc.com.pl.

Dostępne kursy

Dzięki kursowi nauczysz się, jak korzystać z Google Classroom – bezpłatnej usługi internetowej dla szkół, organizacji pozarządowych nie działających dla zysku oraz osób chcących realizować zdalnie zadania o charakterze edukacyjnym.
 

Data dodaniaa: 2020-04-17 Powrót do góry

Nowe regulacje prawne w sprawie kształcenia na odległość i egzaminów – podpisane rozporządzenia

Szanowni Państwo Dyrektorzy,


uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś podpisałem rozporządzenie w tej sprawie.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie, które załączam do wiadomości mailowej. Są one także opublikowane na stronie www.gov.pl/edukacja.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej 


Załączniki:

 1. Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie.
 5. Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania_komunikat MEN z 10.04.2020.
 6. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia_komunikat MEN z 9.04.2020.

Data dodaniaa: 2020-04-14 Powrót do góry

Informacje dotyczące funkcjonowania placówek PCEIPPP z dnia 10.04.2020r.Data dodaniaa: 2020-04-10 Powrót do góry

Zasady oceniania – próbny egzamin ósmoklasisty

Zasady oceniania – próbny egzamin ósmoklasisty


08.04.2020

Od 30 marca do 1 kwietnia udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności. Dziś publikujemy zasady oceniania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

 

Dzień 1 – język polskiDzień 2. – matematykaDzień 3. – języki nowożytneWięcej informacji

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są również na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.


Dziękujemy wszystkim tym, którzy chcieli spróbować swoich sił rozwiązując przykładowe arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty. Gratulujemy wiedzy i umiejętności!


Z poważaniem Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie

Data dodaniaa: 2020-04-09 Powrót do góry

DZIAŁANIA EDUKACYJNE INSTYTUCJI


Szanowni Państwo,

przekazujemy w załączniku  informację o DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH  INSTYTUCJI – do wykorzystania w pracy zdalnej z uczniami -  ciekawe strony:

 

 

Wrocławski Teatr Lalek,

 

Sieć Muzeów Techniki Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska,

 

Centrum Kultury w Polkowicach,

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu,

 

Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie,

 

Instytut Pamięci Narodowej,

 

Centrum Historii Zajezdnia,

 

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

 

Centrum Kultury Agora

 

Zeszyty edukacyjne do spektakli TLiA/ strona internetowa Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu,

 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

 

Wirtualne zwiedzanie wystaw.

 

Galerii Sztuki w Legnicy

 

Fanpage Otwarta Pracownia Sztuki

 

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach

 

…….i wiele innych ciekawych do zobaczenia wystaw, miejsc i wirtualnych wycieczek dla Waszych uczniów.

 

 
POBIERZ PLIK


doradca metodyczny Danuta Haller

Data dodaniaa: 2020-04-09 Powrót do góry

Lektury zawsze pod ręką

 

Szanowni Nauczyciele Rodzice Uczniowie!

Informuję że  jeszcze do najbliższego wtorku (14 kwietnia) można aktywować kod

gwarantujący 60-dniowy darmowy dostęp do 13 tysięcy ebooków i audiobooków

w Empik Go. Wśród nich w tej wirtualnej bibliotece znajdą Państwo
większość

lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klas szkoły podstawowej w formie

książek elektronicznych oraz w formie książek do słuchania 


Aby uzyskać dostęp do tej bazy i lektur, wystarczy wygenerować kod aktywujący

usługę Empik Premium. O szczegółach poczytajcie Państwo w załączniku.


                                                                         

doradca metodyczny Danuta HallerDrodzy Państwo,


Przypominamy, że jeszcze do najbliższego wtorku (14 kwietnia) można aktywować kod gwarantujący 60-dniowy darmowy dostęp do 13 tysięcy ebooków i audiobooków w Empik Go. Wśród nich w tej wirtualnej bibliotece znajdą Państwo
większość lekturobowiązkowych i uzupełniających dla klas szkoły podstawowej w formie książek elektronicznych oraz w formie książek do słuchania a także dodatkowe opracowania jako podcasty z cyklu "Ale co chodzi?", które ułatwią zrozumienie wątpliwych kwestii i będą nieocenioną pomocą przy nauce do egzaminów.

Lektury zawsze pod ręką

Aby uzyskać dostęp do tej bazy i lektur, wystarczy wygenerować kod aktywujący usługę Empik Premium na stronie:

https://www.empik.com/czas-w-domu, a następnie postępować według instrukcji. Kolejny krok to pobranie na smartfon, tablet bądź czytnik ebooków Inkbook aplikacji Empik Go. Dzięki niej będzie można przeglądać całą ofertę (sekcja „dostępne w Empik Premium”) i czytać ebooki oraz słuchać audiobooki w dowolnym momencie. To bardzo proste.

Zachęcamy Państwa do przekazania nauczycielom i rodzicom informacji o bezpłatnym dostępie do szerokiej bazy książek elektronicznych – na przykład za pośrednictwem systemu Librus. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z ich dużym zainteresowaniem jako ta, która wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom i potrzebom w całym procesie edukacji. To ważne, by w okresie zamknięcia szkół każdy uczeń mógł korzystać z biblioteki bez ograniczeń, brać udział w edukacyjnych warsztatach, a nauczyciele mogli kontynuować przerabianie zaplanowanego materiału. Dziękujemy za pomoc.

Pozdrawiamy, życząc dużo zdrowia
Zespół Empik

 

 

 

 

Data dodaniaa: 2020-04-09 Powrót do góry

Drodzy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego


Od kilku tygodni realizujemy swoje zawodowe obowiązki w nowej, trudnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. To sytuacja,
z którą dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Towarzyszą nam różne emocje,
niejednokrotnie będące efektem osobistych doświadczeń.
W tej sytuacji są też nasze dzieci i uczniowie.

W tych trudnych czasach chcę żebyście wiedzieli że jestem, wspieram i pomagam.

Z większością z Was mam  kontakt telefoniczny lub mailowy. Dziękuję.

Jeśli mogę pomóc to podaje sprawdzone linki do stron
– tam znajdziecie inspiracje i pomysły.

    - muzylekmoni.pl

- gamazbik. Pl

           -kreatywniwdomu.pl

 - dziubdziak.pl

oraz załączam prezentację dla Państwa do wykorzystania

 

n.t. Rozwijanie zdolności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

Odwiedzajcie stronę wolowpce.pl  – gorąco polecam i zachęcam.

Niektórzy z Was już ją znają i  wiedzą ale może nie wszyscy.

Dajcie znać jeśli potrzebujecie mojej pomocy.