Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2019

Data dodaniaa: 2019-10-17 Powrót do góry

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Data dodaniaa: 2019-10-17 Powrót do góry

„Ślady Piastowskie we Wrocławiu” - projekt edukacyjny

 Uczniowie klas 5–8 ze Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie i Szkoły Podstawowej  nr 1 z Brzegu Dolnego wzięli udział w projekcie organizowanym dla śląskich szkół przez Fundację Korony Polskiej. Była to realizacja trzeciej edycji Święta Piastów Śląskich. Organizatorem działań na terenie naszego powiatu było Powiatowe Centrum Edukacji i PPP w Wołowie- doradcy języka polskiego i przedmiotów przyrodniczych. 50 uczniów pracowało przez dwa tygodnie na zajęciach geografii, historii i języka polskiego. Poznali legendy wrocławskie, historię Wrocławia za czasów panowania Bolesława Krzywoustego oraz zabytki znajdujące się na Ostrowie Tumskim. Dziś zetknęli się z żywą historią i cennymi miejscami o których uczyli się na zajęciach prowadzonych w swoich szkołach metodą lekcji odwróconych.
Uczestniczyli w zwiedzaniu części podziemnych Zamku Piastowskiego  w Klasztorze Zgromadzenia Sióstr de  Notre Dame oraz w warsztatach historycznych prowadzonych przez przewodnika Marcina Załuckiego. Również z mapą w ręku , pod przewodnictwem nauczyciela geografii p. T. Petryszak i nauczycieli realizujących projekt docierali do ważnych zabytków Ostrowa Tumskiego . Projekt był okazją poznania śladów piastowskich jak również integracji międzyszkolnego i klasowej jego uczestników. Jego celem było wzmocnienie postaw patriotycznych, praca z mapą oraz kształcenie umiejętności z TI. Cele osiągnięto.
Dziękuję zaangażowanym w projekt radosnym i twórczym dzieciom oraz nauczycielom: M. Bocheńskiej, A.Kopczy, E.Dutkiewicz-Szpak, T. Petryszak, R. Kmicińskiej  - doradcy metodycznemu - za zaangażowanie , miłą ,twórczą atmosferę i uśmiech.
       

doradca metodyczny języka polskiego - Danuta Haller


Foto galeria:Data dodaniaa: 2019-10-16 Powrót do góry

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

Data dodaniaa: 2019-09-10 Powrót do góry

Gala Wręczania Świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji

i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

 

Z A P R A S Z A

na Galę Wręczania Świadectw
ukończenia Studiów Podyplomowych
w roku akademickim 2018/2019

 

Gala odbędzie się dnia 31 sierpnia 2019 r.
(sobota ) o godz. 10.00

w Wołowskim Ośrodku Kultury w Wołowie

ul. Generała Władysława Sikorskiego 61.   Podsumowanie roku akademickiego 2018/2019

       - Krystyna Adaśko Dyrektor PCE i PPP  w Wołowie.
 

2. Wykład n.t. „WYSTĄPIENIE PUBLICZNE W ZGODZIE
Z SAMYM SOBĄ” Piotr Szrajber
– Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przez kilkanaście lat współpracujący z wieloma scenami teatralnymi w Polsce.
Obecnie jako lektor nagrywa dla Polskiego Radia i między innymi
dla Discovery Channel.
     Jest coachem Action Learning certyfikowanym przez Word
Institute for Action Learning,a także coachem personalnym współtworzącym Program Mentoringowy Politechniki Warszawskiej.

 

  

3.   Wręczenie świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych
       Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
       w roku akademickim 2018/2019. 

Data dodaniaa: 2019-08-20 Powrót do góry

Krystyna Adaśko - dyrektor PCEiPPP w Wołowie – członkiem Kapituły ds. Profesorów Oświaty przy MEN

 

Krystyna Adaśko - dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji
 i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
 – członkiem Kapituły ds. Profesorów Oświaty
przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 

        Dnia 24 czerwca 2019r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.  Zarządzeniem Nr 20 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2019r. w sprawie powołania członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty został powołany skład Kapituły na czteroletnią kadencję w latach 2019-2023. Do tego zaszczytnego gremium została powołana Krystyna Adaśko dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie dla Pani Krystyny Adaśko -Dyrektor PCE i PPP  w Wołowie, ale także dla placówki, którą reprezentuje,  jak również dla Powiatu Wołowskiego i Dolnego Śląska. Podczas obrad Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty w nowym składzie obradowano 24.06.2019r. w MEN nad tegorocznymi wnioskami w sprawie Profesorów Oświaty 2019. Wśród złożonych 68 wniosków przez organy do tego upoważnione, wyłoniono 25 kandydatów do tytułu Honorowy Profesor Oświaty 2019. Do dnia 01 lipca 2019r. Minister Edukacji Narodowej ogłosi imienny wykaz osób, którym w 2019 roku zostanie tytuł Honorowego Profesora Oświaty przyznany.
W tym miejscu przypomnieć należy, że Pani Krystyna Adaśko tytuł Honorowego Profesora Oświaty uzyskała w 2017 roku. Serdecznie gratulujemy i życzymy zawodowej  i osobistej satysfakcji z pracy w Kapitule do Spraw Profesorów Oświaty.
Data dodaniaa: 2019-06-26 Powrót do góry

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

Data dodaniaa: 2019-06-19 Powrót do góry

Międzynarodowe Sympozjum w Krzyżowej. Relacje polsko-niemieckie na poziomie samorządowym.

30 lat po Mszy Pojednania. Relacje polsko – niemieckie na poziomie samorządowym.

Osiągnięcia i perspektywy. Intensywna praca, wymiana doświadczeń oraz ustalanie planu działań na najbliższe lata, charakteryzowało międzynarodowe sympozjum, które odbyło się w dniach 1 – 3 czerwca w Krzyżowej. Na zaproszenie Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego odpowiedzieli przedstawiciele samorządów: Powiatu Harburg, Gminy Brzeg Dolny, Gminy Barsinghausen, Gminy Wińsko, Gminy Meschede, Gminy Wołów i Gminy Buchholz. O przyszłości międzynarodowej współpracy na poziomie lokalnym rozmawiało 40 samorządowców oraz zaproszonych gości. Istotą seminarium było polsko – niemieckie pojednanie na przestrzeni lat w odniesieniu do społeczności lokalnych dwóch krajów oraz wydarzeń rocznicowych, które przypadają w 2019 roku. Powiat Wołowski, pomysłodawca i realizator projektu, jako cel określił sobie podjęcie szerokiej współpracy na poziomie samorządowym, angażowanie się w inne, nowe kierunki działania, które przyniosą korzyści dla społeczności lokalnych Polski i Niemiec. Gościem honorowym był Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania trzech, interesujących wykładów. Wykład inaugurujący pt. „Relacje polsko – niemieckie po 1945 roku” wygłosił dr Tomasz Skonieczny – Zastępca Kierownika Akademii Europejskiej, koordynator projektów Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Dr Marcin Miodek z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentował „Kartę niemiecką" w polskiej socjotechnice od roku 1945 do współczesności. Cykl wykładów zamknął prof. Stanisław Nicieja, historyk, biografista, kierownik katedry Bibliografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, który odniósł się do zabytków Dolnego Śląska w odniesieniu do historii i współczesności. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego zorganizowała zwiedzanie po miejscu pamięci oraz wystawie „Odwaga i pojednanie”. W ramach bloku poświęconego pespektywom rozwoju relacji polsko – niemieckich na poziomie samorządowym, zorganizowana została praca warsztatowa. Uczestnicy podzieleni zostali na 4 grupy tematyczne. Moduły tematyczne: - gospodarczy – prowadzący Alexander Mazurek – specjalista w zakresie gospodarki przedsiębiorstw. Członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej w powiecie Harburg. - panel społeczny poprowadził: Joachim Schleiff – Stowarzyszenie Miast Partnerskich Buchholz – Wołów oraz Janusz Wieluński – Przewodniczący Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia w Buchholz. - aspekt kulturalno – historyczny moderował wspomniany wcześniej prof. Stanisław Nicieja, - aspekt edukacyjny poprowadził Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty. Wypracowane wnioski zaprezentowane zostały metodą World Caffe, którą poprowadziła Krystyna Adaśko – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Nie zabrakło również dyskusji otwartych na temat perspektyw współpracy polsko – niemieckiej na poziomie samorządowym, zaprezentowania rozwiązań modelowych. Wspólnie zaplanowano tematy spotkań w 2020 roku, które adresowane będą do przedstawicieli instytucji, służb podległych jednostkom samorządowym. Novum bez wątpienia było uruchomienie Chmury Konferencyjnej – chmurowego narzędzia konferencyjnego. Dzięki wsparciu firmy Euroimpex SA i prezesa Krzysztofa Pokornego mogliśmy korzystać z nowoczesnego systemu zarządzania materiałami konferencyjnymi i prowadzić skuteczną komunikację z uczestnikami. W organizacji projektu Powiat Wołowski wspierają: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Euroimpex SA Na realizację projektu Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 34 500 zł z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. 


  Relacje polsko-niemieckie na poziomie samorządow
ym - 

Data dodaniaa: 2019-06-17 Powrót do góry

POWIATOWE ŚWIĘTO EDUKACJI XII Powiatowa Gala Laureata

 

„Talent, to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych.”

                                                                                  

 

                                                                                                                  Henri-Frédéric Amiel

    Każdego roku w czerwcu odbywa się Powiatowa Gala Laureata, będąca uwieńczeniem realizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Tegoroczna uroczystość miała miejsce 12 czerwca 2019 r. w Sali Książęcej Klasztoru Pocysterskiego w Lubiążu.  

Niezwykła uroczystość, niezwykłe miejsce, szczególni ludzie… takimi słowami przywitała gości Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor PCEiPPP w Wołowie, organizator uroczystości.

     Placówka przyczynia się do odkrywania i wspierana uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wołowskiego. W tym roku po raz XII młodzi, utalentowani i zdolni uczniowie zostali nagrodzeni oraz wyróżnieni w konkursach wojewódzkich i powiatowych. Celem ich organizowania jest wyłonienie uczniów z pasją, wydobycie drzemiącego nierzadko potencjału oraz wspieranie ich twórczego myślenia. W roku szkolnym 2018/2019 PCE i PPP w Wołowie zorganizowało 17 konkursów przedmiotowych i artystycznych. W etapie powiatowym wzięło udział niemal 1000 uczniów szkół powiatu wołowskiego, spośród których wyłoniono 144 laureatów.

     Powiatową Galę Laureata 2019 rozpoczął piękny występ chóru Zespołu Szkół Publicznych
w Lubiążu pod kierunkiem Pani Małgorzaty Szumniak.

     Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Urzędu Województwa Dolnośląskiego –Doradca Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka Pan Damian Mrozek, Dolnośląski Kurator Oświaty – Pan Roman Kowalczyk, Powiat Wołowski – Janusz Dziarski – Starosta Wołowski, Pan Michał Gołąb – Wicestarosta Wołowski, Gmin: Wołów – Pan Burmistrz Wołowa Dariusz Chmura, Brzeg Dolny – Skarbnik Pani Anna Gawarecka Siewruk i Wińsko – Pani Bogusława Folkman – Zastępca Wójta. Każdy z przedstawicieli władz, osobiście pogratulował Laureatom.

      Szczególne słowa podziękowania należą się sponsorom, którzy po raz kolejny wsparli to doniosłe wydarzenie tj. włodarzom Powiatu Wołowskiego na ręce Starosty Wołowskiego Pana Janusza Dziarskiego, Gminie Brzeg Dolny na ręce Burmistrza Pana Pawła Pirka, Gminie Wołów na ręce Burmistrza Pana Dariusza Chmury, Gminie Wińsko na ręce Pani Wójt Jolanty Krysowatej-Zielnicy, Stowarzyszeniu Inicjatywa Samorządowa „Razem” na ręce Pani Małgorzaty Gajos; Firmie Euroimpex na ręce Pani Dyrektor Barbary Pokorny. Dziękujemy za ufundowanie nagród książkowych oraz osobiste uhonorowanie laureatów.

    Słowa podziękowania kierujemy do Dyrektorów i Nauczycieli placówek oświatowych za współpracę przy realizacji konkursów wieńczących XII edycję Powiatowej Gali Laureata. W tym roku szkolnym wyróżnionych zostało przez PCE i PPP w Wołowie 34 nauczycieli, którzy w sposób szczególny zaangażowali się przy organizacji konkursów.

      Serdecznie dziękujemy także wszystkim osobom zaangażowanym przy organizacji tegorocznej Gali. Realizacja przedsięwzięcia miała miejsce dzięki wsparciu Wołowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie, Fundacji Lubiąż, Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu, Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu. Dzięki Państwa pomocy możemy przyczynić się do rozwoju pasji, zdolności oraz pielęgnowania talentu dzieci i młodzieży powiatu wołowskiego. Jako placówka, posiadająca tytuł Miejsca odkrywania talentów czujemy się zobowiązani, by stać na straży drzemiącego w uczniach naszej lokalnej społeczności potencjału.

                                                                       Z wyrazami szacunku

Krystyna Adaśko

Dyrektor

PCE i PPP w Wołowie


Foto galeria: 


Data dodaniaa: 2019-06-14 Powrót do góry

II Powiatowa Gala Laureata 2019

 

   

  XII Powiatowa Gala Laureata 2019 

 

 odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r.

o godz. 10.00 w Klasztorze Cysterskim w Lubiążu 
– Sala Książęca  
Plac Klasztorny 1Data dodaniaa: 2019-06-11 Powrót do góry

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

Data dodaniaa: 2019-05-31 Powrót do góry

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych