Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Konkursy ZDOLNY ŚLĄZAK - etap powiatowy

 

Data dodaniaa: 2019-11-18 Powrót do góry

Odwołane szkolenie „Jak zostać nauczycielem kontraktowym?”

Z przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn niezależnych od Powiatowego Centrum Edukacji jesteśmy zmuszeni odwołać szkolenie  „Jak zostać nauczycielem kontraktowym?” zaplanowane na 12 listopada 2019 r. W/w szkolenie odbędzie się w późniejszym terminie,
o czym wcześniej powiadomimy.


Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Data dodaniaa: 2019-11-08 Powrót do góry

Lekcja otwarta w SP w Krzydlinie Wielkiej - Ratowanie polskich cmentarzy na Ukrainie

 

Uczniowie klasy 7 i nauczyciele byli uczestnikami zajęć otwartych w dn. 06 listopada 2019 r.  w SP im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej. Podczas lekcji można było się wiele dowiedzieć o Kresach, dolnośląskiej akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” oraz o Orlętach Lwowskich. Zajęcia przeprowadziła pani Renata Kawińska we współpracy z doradcą metodycznym języka polskiego z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie  - p. Danutą Haller . Prowadzące wspominały wizytę we Lwowie odbytą w ramach grantu dolnośląskiego Kuratora Oświaty w 2018 r. Została zaprezentowana publikacja będąca wspomnieniem wizyty dolnośląskich nauczycieli na Kresach. Podsumowaniem lekcji był konkurs, dzieci rozwiązywały krzyżówki kresowe. Fundatorem nagród jest PCE i PPP w Wołowie.

Dziękujemy za ciekawą lekcję patriotyzmu.
 

Doradca metodyczny języka polskiego Danuta Haller

Foto galeria:Data dodaniaa: 2019-11-07 Powrót do góry

STUDIUJ W WOŁOWIE STUDIA LICENCJACKIE/ MAGISTERSKIE/ PODYPLOMOWE

Data dodaniaa: 2019-10-29 Powrót do góry

V Ogólnopolski Konkurs "Wielka Liga Czytelników"

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego serdecznie zaqpraczają nauczycieli i rodziców uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników". Celem konkursu jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin - pobierz informacje o konkursie 

Data dodaniaa: 2019-10-29 Powrót do góry

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Data dodaniaa: 2019-10-28 Powrót do góry

Wyniki konkursu przyrodniczego "LATO"
Data dodaniaa: 2019-10-28 Powrót do góry

I edycja konkursu matematycznego „Liga Matematyczna”.

Data dodaniaa: 2019-10-28 Powrót do góry

„Chcę zostać nauczycielem mianowanym” awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

            Wołów, dnia 23.10.2019.r

PCEIPPP.407.30.2019

 

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na warsztaty:

 

 

Chcę zostać nauczycielem mianowanym


praktyczne aspekty awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

 

Cele zajęć:

Uczestnik po zajęciach:

  1.     Posługuje się przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.

  2.     Realizuje zadania określone w planie rozwoju zawodowego.

  3.     Potrafi przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

  4.     Wie, jak przygotować się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Tematyka zajęć:

1.      Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

2.      Plan rozwoju zawodowego i realizacja zadań w okresie stażu.

3.      Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

4.      Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

5.      Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne/grupowe


Bibliografia:

1.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.)

2.      Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574 ze zm.)

3.      Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

4.      Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnych

5   .Forum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli - http://moodle.koweziu.edu.pl

6.      https://www.wroclaw.pl/awans-zawodowy

7.    E. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela stażysty”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, styczeń 2019

8.      E. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, kwiecień 2019

9.      E. Norkowska, "Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2018 r.", FORUM Oświata, wrzesień 2018

10.  Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014

 

Prowadzący:  wieloletni ekspert w dziedzinie prawa oświatowego

 

Adresaci: Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi

Termin szkolenia :  06 listopada 2019r. (środa) godz. 15:30

Liczba godzin:  5 godzin dydaktycznych        Koszt szkolenia : 55 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 31.10.2019 r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

     

    Z poważaniem

 

Specjalista ds. koordynacji                                                                                  DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                                             mgr Krystyna Adaśko       

Katarzyna Fęglerska

Data dodaniaa: 2019-10-23 Powrót do góry

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Szanowni Państwo, najbliższe zajęcia odbędą sie dnia 26.10.2019
Zajęcia realizuja studenci, którzy rozpoczęli studia semestrem letnim 2018/2019

Zajęcia odbywają się w godzinach:

- piątek:  16:00-19:00
- sobota : 09:00 -15:45

 
 
Szczegółowe harmonogramy dostepne w siedzibie Centrum.
Zostaną Państwu także przesłane na maila.


Data dodaniaa: 2019-10-23 Powrót do góry

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2019

Data dodaniaa: 2019-10-17 Powrót do góry

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Data dodaniaa: 2019-10-17 Powrót do góry

„Ślady Piastowskie we Wrocławiu” - projekt edukacyjny

 Uczniowie klas 5–8 ze Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie i Szkoły Podstawowej  nr 1 z Brzegu Dolnego wzięli udział w projekcie organizowanym dla śląskich szkół przez Fundację Korony Polskiej. Była to realizacja trzeciej edycji Święta Piastów Śląskich. Organizatorem działań na terenie naszego powiatu było Powiatowe Centrum Edukacji i PPP w Wołowie- doradcy języka polskiego i przedmiotów przyrodniczych. 50 uczniów pracowało przez dwa tygodnie na zajęciach geografii, historii i języka polskiego. Poznali legendy wrocławskie, historię Wrocławia za czasów panowania Bolesława Krzywoustego oraz zabytki znajdujące się na Ostrowie Tumskim. Dziś zetknęli się z żywą historią i cennymi miejscami o których uczyli się na zajęciach prowadzonych w swoich szkołach metodą lekcji odwróconych.
Uczestniczyli w zwiedzaniu części podziemnych Zamku Piastowskiego  w Klasztorze Zgromadzenia Sióstr de  Notre Dame oraz w warsztatach historycznych prowadzonych przez przewodnika Marcina Załuckiego. Również z mapą w ręku , pod przewodnictwem nauczyciela geografii p. T. Petryszak i nauczycieli realizujących projekt docierali do ważnych zabytków Ostrowa Tumskiego . Projekt był okazją poznania śladów piastowskich jak również integracji międzyszkolnego i klasowej jego uczestników. Jego celem było wzmocnienie postaw patriotycznych, praca z mapą oraz kształcenie umiejętności z TI. Cele osiągnięto.
Dziękuję zaangażowanym w projekt radosnym i twórczym dzieciom oraz nauczycielom: M. Bocheńskiej, A.Kopczy, E.Dutkiewicz-Szpak, T. Petryszak, R. Kmicińskiej  - doradcy metodycznemu - za zaangażowanie , miłą ,twórczą atmosferę i uśmiech.
       

doradca metodyczny języka polskiego - Danuta Haller