Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poradnik dla dyrektorów

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poradnik dla dyrektorów
- w załączniku


pozdrawiam Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie


Data dodaniaa: 2018-02-09 Powrót do góry

„Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole”

„Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole” to nowa publikacja ORE autorstwa
Anny Dąbrowskiej i Ewy Szumilas.

Rodziny migracyjne są nowym typem środowiska rodzinnego, dlatego należy propagować wiedzę na temat zjawiska oraz jego konsekwencji rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci.
 

Szkoły powinny więc przede wszystkim umożliwiać – po dokładnej diagnozie sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów – prowadzenie odpowiednich działań dydaktycznych, wychowawczo-profilaktycznych czy opiekuńczych.
 

Polecamy Państwa uwadze nową publikację, która ukazuje temat w kontekście skali zjawiska oraz zawiera rekomendacje dla działań podejmowanych przez szkoły i placówki.
 

Wkrótce ukaże się również publikacja, która jest materiałem edukacyjno-informacyjnym dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych i zwraca uwagę na aspekty prawno-społeczne uczniów z rodzin, w których rodzic/rodzice wyjechali do pracy za granicę.
 

Pozdrawiam  Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie


ZAŁĄCZNIK POBIERZ

Data dodaniaa: 2018-01-31 Powrót do góry

Bezpieczeństwo uczniów w sieci – kontakt z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi

Nowocześniejsza forma doradztwa metodycznego.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018w tym:     Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Zagadnienie:  Bezpieczeństwo uczniów w sieci – kontakt z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi

Znacząca część dzieci i młodzieży w Polsce ma styczność z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi – szczególnie chłopcy i starsza młodzież. Problem ten wymaga podjęcia stosownych działań. Istnieje związek między nadużywaniem internetu a kontaktem z pornografią. Należy więc zwracać uwagę dzieci nie tylko na czas spędzany online, ale także na to, jakie aktywności podejmują i z jakimi treściami mają kontakt. Częste oglądanie pornografii jest związane z umacnianiem stereotypów płciowych oraz niebezpiecznymi przekonaniami dotyczącymi przyzwolenia na seks, co może prowadzić do przemocy seksualnej wobec dziewczyn i kobiet.

Na stronie internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zamieszczone zostały materiały informacyjne dotyczące tej tematyki.

Raport zawiera informacje na temat skali problemu kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią oraz związku między tym kontaktem a jego konsekwencjami psychospołecznymi i zdrowotnymi.

Badanie zrealizowano w 2017 roku na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 3943 uczniów w wieku 11–18 lat. Łącznie badanie przeprowadzono w 90 szkołach na terenie całej Polski.

Broszura  skierowana jest do nauczycieli, pedagogów i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Można dowiedzieć się z niej, czy kontakt z pornografią szkodzi, co na temat pornografii mówi prawo, kto ogląda pornografię, jak często i gdzie, co możemy zrobić, żeby zapobiegać temu problemowi. Dodatkowo w publikacji zostały opisane dobre praktyki.

 • Scenariusze zajęć:
 1. „Rozumiem i wybieram. Jak korzystać z zasobów internetu, aby sobie nie zaszkodzić? (11–14 lat)”

Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom, że nie wszystkie treści w internecie są prawdziwe, a kontakt z nimi może mieć negatywny wpływ na człowieka.

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, że mają prawo być ciekawi różnych ważnych tematów, w tym dotyczących seksualności i rozwoju człowieka. Dowiedzą się, gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące pytania, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo i uzyskać rzetelną wiedzę.

 1. „Rozumiem i wybieram. Jak korzystać z zasobów internetu, aby sobie nie zaszkodzić? (15–18 lat)”

Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, jakie wartości są ważne w bliskich związkach między dwojgiem ludzi oraz skąd mogą czerpać rzetelną wiedzę na ten temat.

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jakim celu są tworzone materiały pornograficzne oraz uświadomią sobie, że nie są one właściwym źródłem wiedzy o seksualności, a oglądanie ich może negatywnie wpływać na funkcjonowanie człowieka.

Data dodaniaa: 2018-01-24 Powrót do góry

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI - STUDIA PODYPLOMOWE W WOŁOWIE

SZANOWNI PAŃSTWO !

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe na semestr letni - rekrutacja trwa do 16 lutego. 
Czas trwania studiów: luty 2018r. – luty 2019r.

Zapraszamy serdecznie


Data dodaniaa: 2018-01-24 Powrót do góry

Bądź bezpieczny! Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci!”

"Bądź bezpieczny! Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci!”

konkurs dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych
i szkół ponadgimnazjalnych   
   

             

         Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie uczniów szkół powiatu wołowskiego do wzięcia udziału w konkursie "Bądź bezpieczny! Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci!". Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołowie i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołowie.

Cele konkursu:

 • promowanie wśród uczniów właściwych postaw bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych oraz właściwych zachowań wobec zagrożeń płynących z Internetu
 • budzenie świadomości w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w sieci, dbanie o swój wizerunek w sieci i relacje z innym użytkownikami
 • inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży
Zasady udziału w konkursie oraz zakres tematyczny i terminy w załączonym regulaminie:

Regulamin V Powiatowego Konkursu„Bądź bezpieczny! Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci!”- pobierz


ZAPRASZAMY!!!

DORADCA METODYCZNY                                                                                                 DYREKTOR

mgr Izabela Michońska                                                                                                 mgr Krystyna Adaśko

Data dodaniaa: 2018-01-09 Powrót do góry

„Zima w obiektywie” - Konkurs fotograficzny

Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają uczniów szkół podstawowych klas IV-VII, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficzno-Ekologicznym:  

Zima w obiektywie

 

Celem konkursu jest:

v Popularyzacja piękna przyrody i krajobrazu  zimowego.

v Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody oraz jej dokumentowania fotograficznego.

 

Regulamin i deklaracja uczestnictwa do pobrania - pobierz

Zapraszamy wszystkich uczniów  klas IV-VII szkół podstawowych ,
II i II klasy gimnazjum   oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w konkursie.  

 

 

              Doradca metodyczny                                                          Dyrektor
nauczania przedmiotów przyrodniczych                                mgr Krystyna Adaśko                   

                mgr Regina Kmicińska                                                        

Data dodaniaa: 2018-01-09 Powrót do góry

MAGIA KOLĘD I PASTORAŁEK - 04.01.2018 LO w Wołowie

Magia kolęd i pastorałek w językach obcych

Boże Narodzenie to wyjątkowe misterium radości, to czas niezwykły dla każdego człowieka, to pora świątecznych życzeń i śpiewania kolęd. Dnia 4 stycznia 2018 r. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rozbrzmiewało kolędami i zamieniło się w świąteczną, a zarazem muzyczną scenę, na której każdy mógł przeżyć czar „Magii Kolęd i Pastorałek”. Wszystkich zaproszonych gości powitała Dyrektor PCE i PPP w Wołowie Pani Krystyna Adaśko.

Świąteczny nastrój wprowadziła uczennica wołowskiego liceum Aleksandra Jasińska śpiewając po polsku kolędę „ Oj maluski maluski”.

W tegorocznej Magii zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wystąpili uczniowie reprezentujący 10 szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego:

1.Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie.
2.Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiążu, 
3.Szkoły Podstawowej nr 1 im.Powstańców Śląskich w Wołowie, 
4.Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej,
5.Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, 
6.Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie,
7.Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, 
8.Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie,
9. Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie
10. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Godzięcinie.

Na zakończenie wystąpiła ponownie uczennica z wołowskiego liceum Anna Gajowczyk, która zaprezentowała wzruszającą  „Kolędę dla nieobecnych”. 

 

 

 


Wiodącym językiem był jak co roku angielski, ale nie zabrakło także kolęd w języku niemieckim. Wszyscy mieli wyśmienitą okazję posłuchać zarówno tradycyjnych pastorałek w znanych aranżacjach, jak i w nowoczesnej rockowej wersji. Wielu uczniów występowało z własnym akompaniamentem, a niektórzy śpiewali acapella. Każdy zespół otrzymał upominek, natomiast dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz placówek powiatu wołowskiego podziękowanie za zaangażowanie i czynny udział w tym niecodziennym wydarzeniu.

                             Ewa Nowak, doradca metodyczny języków obcychData dodaniaa: 2018-01-08 Powrót do góry

UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Uwaga, informujemy, że na prośbę dyrektorów i nauczycieli, został zmieniony termin szkolenia, zaplanowanego na 09.01.2018
Szkolenie odbędzie się w dniu
13.02.2018 r. (wtorek) godz. 14:30


ZAPRASZAMY
Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

 

Cel:

Omówienie zagadnień dotyczących włączania uczniów niepełnosprawnych do kształcenia we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek, w tym przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych  i  integracyjnych.

 

Program szkolenia:

 •  Organizacja nauczania w szkole dla ucznia z orzeczeniem i opinią PPP
 •    Identyfikacja potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Postępowanie diagnostyczne jako podstawa planowania pracy z uczniem
 •    Podstawowe kierunki oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, planowanie oddziaływań wychowawczych wobec uczniów z zaburzonym zachowaniem
 •    Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych podczas różnych przedmiotów nauczania
 •    Kontakt z uczniem-  podstawowe zasady komunikacji z tzw. trudnym i agresywnym uczniem, motywowanie do nauki, budowanie dobrego klimatu w klasie i autorytetu nauczyciela

 

Prowadzący: mgr Joanna Sikora - psycholog

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi - aktywnymi

Termin szkolenia :  13.02.2018 r. godz. 14.30 (wtorek)

Liczba godzin :4 godziny lekcyjne

Koszt szkolenia : 55 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

  

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 08.02.2018 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

   

    Z poważaniem

Specjalista ds. koordynacji                                                                                         DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                                                mgr Krystyna Adaśko
   mgr Katarzyna Fęglerska

Data dodaniaa: 2018-01-04 Powrót do góry

„Bezpieczeństwo w sieci ”

 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI - SPOTKANIE WARSZTATOWE

W Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w dniu 30.11.2017r. odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Bezpieczeństwo w sieci” będące odpowiedzią na zapotrzebowanie szkół w zakresie szkoleń związanych z realizacją jednego z tegorocznych priorytetów realizacji polityki oświatowej państwa o bezpieczeństwie w Internecie i odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznych.
Prelegentami spotkania byli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołowie – p.Krystyna Fesz-Chlebowska - Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Wołowie i p.Maria Lechocka -  samodzielne stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Wołowie – starszy sierżant Marzena Pawlik i młodszy aspirant Piotr Andrusyna.

 

Prelegenci podzielili się z nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem, przekazując aktualne, dotyczące naszego powiatu dane związane z przestępczością wynikającą z nieodpowiedzialnego korzystania z sieci, a także poruszyli bardzo ważne w praktyce szkolnej kwestie związane z pracą służb społecznych wobec zagrożeń cyberprzestrzeni, zadaniami policji i szkoły wobec cyberzagrożeń, opowiedzieli o negatywnych skutkach zdrowotnych związanych z używaniem komputera i Internetu, a także o tym, w jaki sposób zapobiegać cyberprzemocy i chronić uczniów przed niebezpieczeństwami czyhającymi w Internecie. Przemawiają jednogłośnie stwierdzili, że konieczne jest prowadzenie w szkołach działań profilaktycznych zarówno z uczniami, jak i rodzicami.

Odpowiedzią na działania profilaktyczne szkoły jest Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Pomysłodawcy wymyślili go po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.. Na stronie projektu www.cyfrowobezpieczni.pl można znaleźć mnóstwo ciekawych materiałów w postaci filmów, scenariuszy lekcji i ćwiczeń dla ucznia. Na stronie znajdują się trzy strefy z materiałami dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Świetnym rozwiązaniem jest również bezpłatny e-learningowy kurs na poziomie podstawowym "Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci". Uczestnik kursu może się dowiedzieć, jakie najczęściej zagrożenia są spotykanie w Internecie i jak skutecznie im przeciwdziałać. Kurs składa się z 8 modułów:

 1. Zagrożenia społeczne i fizyczne związane z użytkowaniem komputera i Internetu
 2. Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
 3. Kontakt i relacje z innymi użytkownikami Internetu
 4. Dbanie o własny wizerunek w sieci
 5. Wiarygodność informacji w Internecie
 6. Prawa autorskie
 7. Cyberprzemoc
 8. Bezpieczeństwo finansów

Szkoły, które chcą wziąć udział w projekcje Cyfrobezpieczni mogą również na stronie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji opisującym szczegółowo zakres działań, którymi zostaną objęte szkoły i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

 

Dyrektor PCE i PPP - p. Krystyna Adaśko  i doradca metodyczny – organizator spotkania bardzo dziękują prelegentom za poświęcony czas i podzielenie się fachową wiedzą i doświadczeniem, a nauczycielom za udział w spotkaniu.  

 

Izabela Michońska

Data dodaniaa: 2018-01-04 Powrót do góry

SPOTKANIE W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Wołów, 03.01.2018

PCEiPPP.403.01.2018

  

Szanowni Państwo Nauczyciele Języków Obcych

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na spotkanie :

 


Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli 
języka angielskiego  i  języka niemieckiego uczących 
w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wołowskiego

 

Celem spotkania jest organizacja IX  Powiatowego Konkursu Językowego - język angielski  i niemiecki - dla uczniów szkół   ponadgimnazjalnych powiatu wołowskiego (skład jury, zestaw konkursowy, kryteria oceniania prac itp.)

Termin spotkania:  1 lutego  2018 r., godzina 15.00

 

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie


Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy, a uczniów z Państwa szkoły do udziału w konkursie.

 

Doradca metodyczny                                                                              Dyrektor

mgr Ewa Nowak                                                                   mgr Krystyna Adaśko

Data dodaniaa: 2018-01-04 Powrót do góry

Sprawozdanie z XI Powiatowego Konkursu Ortograficznego

 Jedenasta edycja konkursu odbyła się  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich  w Wołowie, co umożliwiło  uczestnikom obu grup wiekowych przystąpienie do niego w jednym czasie.  Tegoroczny konkurs polegał tradycyjnie na napisaniu dyktanda. Wzięło w nim udział 41 uczniów z 15 placówek oświatowych.

Laureatami X Powiatowego Konkursu Ortograficznego w roku szkolnym 2017/2018 zostali:

Grupa I – uczniowie kl. IV-VI:

I miejsce Amelia Czarnecka Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja z Miry
                                                     w Krzelowie
II miejsce Wiktoria Kaczmarek Zespół Szkół Publicznych w Wińsku
                    Wiktoria Golus
Szkoła Podstawowa nr 5  im. M. Skłodowskiej-Curie
                     w  Brzegu Dolnym
III miejsce
Aleksandra Jaśniewska Szkoła Podstawowa nr 2
                                                                im. Orląt Lwowskich w Wołowie
                    Emma Pawłowicz Szkoła Podstawowa im. J. A. de Garnier
                                                        w Głębowicach

Grupa II – uczniowie kl. VII i kl. II, III gimnazjalnych oraz szkół średnich:

I miejsceJulia Żmuda Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie
II miejsceWiktoria Korzeniowska Szkoła Podstawowa  im. K. Makuszyńskiego
                    w Starym Wołowie
III miejsce – Natalia Szechnicka
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie
                      Iwona Szumniak Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
             
         Paulina Twaróg Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
                      Natalia Stępień
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie
                      Maja Wasilewska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich
                                                      w Wołowie      
                                                           

   Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom. Informujemy, że uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom odbędzie się w czerwcu 2018 roku, na Powiatowej Gali Laureata W imieniu pani Krystyny Adaśko – dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – oraz własnym, składam serdeczne podziękowanie pani Małgorzacie Grzeczkowicz-Mandat - dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie - za gościnność i wszelką okazaną pomoc.
         Pani Marcie Szot i pani Elzbiecie Kloc dziękuję za pomoc w opracowaniu tekstów dyktand, paniom:. Joannie Wójcik, Agnieszce Szechnickiej, Wiesławie Chodkowskiej i Teresie Pruban za pomoc w przeprowadzeniu konkursu, a pani Annie Klim i pani Danucie Haller za pracę w komisji.


                                                                                  Doradca metodyczny                                                                                                nauczania języka polskiego

                                                                           Ewa Książczyk 

Data dodaniaa: 2018-01-03 Powrót do góry

Wyróżnienie i prestiż…czyli Akademicka Gala Współpracy 2017

 

 Wyróżnienie i prestiż,…czyli Akademicka Gala Współpracy 2017

Uroczyste wręczenie Akademickich Certyfikatów Współpracy

 

Dnia 01 grudnia 2017r. w Krakowie odbyła się coroczna Akademicka Gala Współpracy organizowana przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowychi Amerykanistyki w Warszawie. Celem uroczystości jest podsumowanie minionego roku akademickiego. Podczas tegorocznej gali wybranym partnerom uczelni zostały wręczone Akademickie Certyfikaty Współpracy, potwierdzające wysoką jakość realizowanych studiów. Akademicki Certyfikat Współpracy przyznany został Powiatowemu Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, potwierdzający, że partner spełnia standardy wymagane przez Wyższe Uczelnie w zakresie kształcenia akademickiego.
 


Nasza placówka współpracuje z Instytutem Studiów Podyplomowych od trzech lat. Podczas uroczystości, certyfikat został przekazany przez przedstawicieli władz uczelni i osobiście wręczony Pani Krystynie Adaśko – Dyrektor PCEiPPP w Wołowie. Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie.

Katarzyna Fęglerska
PCEiPPP w Wołowie

Data dodaniaa: 2017-12-29 Powrót do góry

Podziękowanie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy

Data dodaniaa: 2017-12-21 Powrót do góry

Sieć współpracy n-li Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo

Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zaprasza nauczycieli wychowania Przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na spotkanie  w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

 

Temat: Uzależnienie dzieci od komputera

 

Program spotkania:

    prezentacja na temat uzależnienia dzieci od komputera;

   szczegółowe ustalenie terminów konkursów;

   potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy,

   propozycje zadań konkursowych; podział zadań;

 

 

Termin i miejsce spotkania: 14.12.2017 r. (czwartek) , godz. 14.00,

 Szkoła Podstawowa nr 6 w Brzegu DolnymUdział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

 

          Doradca metodyczny                                                                  Dyrektor
                                                                                                        mgr Krystyna Adaśko
        mgr Dagmara Głuszczyńska                                                          

Data dodaniaa: 2017-12-11 Powrót do góry

Odwołane spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki


Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki, zaplanowana na dzień 29.11.2017 r. na godz. 14.00 , zostaje odwołana z powodu zwolnienia lekarskiego doradcy metodycznego, o nowym terminie spotkania poinformujemy w późniejszym terminie.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Data dodaniaa: 2017-11-28 Powrót do góry

Warsztaty w Ekomuzeum Dymarki w Tarchalicach i Dębnie dla nauczycieli szkół powiatu wołowskiego

09.11.2107 roku odbyło się spotkanie merytoryczne nauczycieli na terenie naszej Małej Ojczyzny. Zorganizowano dwuipółgodzinny warsztat dla nauczycieli: historyków, polonistów, przyrodników oraz innych zainteresowanych w celu prezentacji wybitnych walorów archeologicznych i przyrodniczych okolicy. Uczestnicy obejrzeli  dwa obiekty bazowe, oddalone od siebie o ok. 4 km: Centrum Edukacji Archeologicznej w Tarchalicach  i Centrum Edukacji Ekologicznej pod Dębnem. Ponieważ ekomuzeum łączy historię, kulturę i przyrodę w ich pierwotnej formie występowania, organizatorzy wraz  z nauczycielami  szkół z naszego powiatu pragną rozpropagować te miejsca  i zapoznać z nim uczniów szkół z naszego regionu. Dlatego w pierwszej fazie zaplanowaliśmy przeszkolenie w tym temacie naszych nauczycieli, którzy mogliby następnie odwiedzić Tarchalice i Dębno wraz ze swoimi wychowankami. Warsztat merytoryczny w Ekomuzeum „Dymarki„ w Tarchalicach poprowadził pan  dr Paweł Madera - archeolog z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. Spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej pod Dębnem prowadził pan Dariusz Gała -przedstawiciel Nadleśnictwa Wołów.

W pierwszej części uczestnicy posłuchali wykładu połączonego z prezentacją  przygotowaną przez p.  dr P. Maderę na temat starożytnej osady Tarchalice, która ok. 19 wieków temu cieszyła się okresem rozkwitu dzięki wytopowi żelaza. Prelegent odtworzył ówczesną technologię wytopu żelaza i zaprezentował slajdy przybliżające codzienne życie hutników w Dolinie Odry.

Następnie udano się na piecowisko w Tarchalicach, gdzie szukano pozostałości po piecach – dymarkach.

Podsumowaniem była wspólna  wyprawa do Dębna – do Centrum Edukacji Ekologicznej. Tam czekali na nauczycieli przedstawiciele Nadleśnictwa Wołów, którzy zapoznali słuchaczy z ciekawostkami dotyczącymi lasów, zalesiania i ekologii terenu Doliny Odry. Opowiadali o faunie i florze tego rejonu. Również przygotowali grilla, który był podsumowaniem tego spotkania.

Wszyscy z zadowoleniem i nadzieją na kolejne spotkanie w takim klimacie rozjechali się do domów. Pan dr P. Madera zapraszał nauczycieli wraz z uczniami do Wrocławia do Arsenału Miejskiego oraz na imprezę plenerową organizowana przez Muzeum Archeologiczne  we Wrocławiu w Ramach Dni Wrocławia pod nazwą Ludzie Ognia. Impreza poświecona będzie prezentacji rzemiosł opartych na wykorzystaniu ognia. A głównym punktem programu będzie wytop żelaza w piecu dymarskim, wzorowanym na tym sprzed 2 tysięcy lat.

Dziękujemy  tym, którzy włączyli się do organizacji warsztatów, czyli panu Arturowi Dyrczowi Nadleśniczemu z Nadleśnictwa Wołów, Panu Dariuszowi Gale – leśniczemu, Panu dr Pawłowi Maderze - archeologowi , Panu dr Maciejowi Łagiewskiemu - Dyrektorowi Muzeum Miejskiego Wrocławia, Pani Annie Korzeniowskiej - sołtysowi Tarchalic – oraz nauczycielom za aktywne uczestnictwo w spotkaniu.


 

                                               Doradcy metodyczni                                     

                                  Danuta Haller, Regina Kmicińska

Foto galeria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Data dodaniaa: 2017-11-23 Powrót do góry

Lekcja otwarta -Rok 2017- Rokiem Rzeki Wisły” r

 
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele!  

Dyrektor Powiaowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnymoraz doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na zajęcia otwarte z przyrody, które są podsumowaniem projektu „Rok 2017- Rokiem  Rzeki Wisły” realizowanego przez uczniów kl.VI.

Zajęcia odbędą się 28 listopada 2017 roku (wtorek). o godz. 12.30 w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza  w Brzegu Dolnym.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Ze względu na kwestie organizacyjne zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do 27.11.2017 r.  telefonicznie: 71 3195106 , mailowo:
wpodn@wp.pl   lub  bezpośrednio u doradcy: 604-556-897

 

 

                \  Serdecznie zapraszamy do współpracy.                                           

 Z poważaniem

 

           Doradca  metodyczny                                   Dyrektor PCE i PPP w Wołowie               mgr Regina Kmicińska                                                 mgr  Krystyna Adaśko      

                          

Data dodaniaa: 2017-11-23 Powrót do góry

Konsultacje: Trudności w uczeniu się wynikające ze specyficznych potrzeb ucznia

Szanowni Państwo !
Dyrektorzy,
Nauczyciele szkół Powiatu Wołowskiego

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

w Wołowie zaprasza nauczycieli szkół powiatu wołowskiego na konsultacje

  

Trudności w uczeniu się wynikające ze specyficznych potrzeb ucznia

 

Program konsultacji

 1. Specyficzne potrzeby ucznia
 2. Rozpoznawanie trudności w uczeniu się
 3. Wskazówki do pracy z uczniami
 4. Samokształcenie nauczyciela

Adresaci: nauczyciele stażyści, kontraktowi

Termin spotkania    22.11.2017 (środa )  o godzinie 13.30- 15.30 

Miejsce spotkania:
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie ul.T.Kościuszki 27 C

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu  jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania 
ze strony 
www.wolowpce.pl) najpóźniej do 20.11.2017 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

  

Serdecznie zapraszamy

 

Doradca metodyczny                                                          Dyrektor

mgr Ewa Nowak                                                          mgr Krystyna Adaśko
mgr Beata Gryga

Data dodaniaa: 2017-11-08 Powrót do góry

STUDIUJ W WOŁOWIE - ROK AKADEMICKI 2017/2018 OTWARTY

 

21 października 2017 r w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018.  Uroczystość miała charakter organizacyjny, rok oficjalnie został otwarty - wspólnie rozpoczynamy kolejny rozdział. Jest to czas gromadzenia wiedzy, podnoszenia kompetencjii zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych.

 

Spotkanie inaugurujące odbyło się w minioną sobotę w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Edukacji. Poza uroczystym otwarciem roku akademickiego, miało na celu przekazanie studentom wszelkich informacji dotyczących Studiów Podyplomowych oraz Studiów Magisterskich, realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji, we współpracy z Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie.

 

Studentów powitała Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor PCEiPPP w Wołowie.
Nawiązując do misji i wyzwań, przybliżyła słuchaczom zarówno samą Uczelnię, jak również sprawy organizacyjne. Rozpoczynający się rok akademicki jest trzecim rokiem realizowania Studiów Podyplomowych w Powiecie Wołowskim.  Jak podkreśliła Pani Krystyna Adaśko –Przed Centrum kolejne wyzwanie – mianowicie rozpoczynamy studia Licencjackie
i Magisterskie i z wielkim zapałem podejmiemy się tego przedsięwzięcia.


Proces rekrutacji na studia nie został jeszcze zamknięty, osoby zainteresowane mogą jeszcze składać niezbędne dokumenty. W sprawach organizacyjnych i rekrutacji zapraszam
do kontaktu: Katarzyna Fęglerska tel. 71/389-21-00 wew.24.

Rozpoczynając wspólnie z Państwem rok akademicki 2017/2018 życzymy sukcesów i dobrych zmian.
Wszystkim Słuchaczom składamy życzenia udanych poszukiwań ścieżek własnego rozwoju oraz służymy pomocą w ich odnajdywaniu. Nasze motto – Studiuj w Wołowie :)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Katarzyna Fęglerska

 

PCEiPPP w Wołowie

 

Data dodaniaa: 2017-10-27 Powrót do góry

HONOROWY PROFESOR OŚWIATY

W dniu 16 października 2017r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Krystyna Adaśko dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie odebrała z rąk Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej tytuł Honorowy Profesor Oświaty. Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, stanowią uznany autorytet, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. W roku 2017 dwudziestu wybitnych pedagogów otrzymało to najwyższe wyróżnienie, jedyne w województwie dolnośląskim , a zarazem pierwsze w powiecie wołowskim.

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/profesorowie-oswiaty/nadanie-tytulow-honorowych-profesora-oswiaty-w-2017r.html


                           Pani Dyrektor serdecznie gratulujemy!


Foto Galeria:
Data dodaniaa: 2017-10-23 Powrót do góry

WARSZTATY: " Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje"

Szanowni Państwo,

     Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą zawodowym zapraszają na warsztaty w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego pod hasłem

 

" Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje"

 

Warsztaty przeznaczone są dla wychowawców i nauczycieli szkół podstawowych klas VII, oddziałów gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych i technicznych, którzy chcą wspomóc swoich wychowanków w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Ćwiczenia z warsztatów z powodzeniem można wykorzystać na godzinach wychowawczych.  

 

Warsztaty odbędą się 19.10.2017r (czwartek) o godzinie 14.10 w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

 

W programie warsztatów:

1.  Wprowadzenie do tematu planowania kariery zawodowej uczniów – czynniki wpływające na wybór zawodu;

2.      Test osobowości- praca indywidualna, analiza testu – zawody dla różnych typów osobowości;

3.      Kariera zawodowa Antoniego – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne – praca w grupach;

4.      Zabawa – 40 zawodów – wspólna praca – opisy zawodów;

5.      Profil zainteresowań zawodowych – praca indywidualna – omówienie testu;

6.      Umiejętności a zawód – praca w grupach;

7.      Jaki to zawód – praca z katalogiem zawodów;

8.      Zawód, który mnie interesuje – praca indywidualna – test;

9.      Omówienie testu – zawody w różnych grupach (człowiek – człowiek, człowiek – technika, człowiek – przyroda, człowiek – obraz artystyczny);

10.  Rozwiązywanie testu – „Osobisty planer kariery – czy akceptujesz siebie?”

11.  Omówienie testu – czy znasz siebie?, swoje mocne i słabe strony i je akceptujesz? –
 jak pomóc uczniowi zrozumieć wyniki testu.

12.  Przykłady projektów edukacyjnych związanych z planowaniem kariery zawodowej

Prowadzący : Izabela Michońska – szkolny doradca zawodowy

Czas trwania: 2 godziny

Koszt szkolenia: 10,00zł (materiały szkoleniowe, zaświadczenie)

Druk zgłoszenia do pobrania ze strony www.wolowpce.pl Ze względów organizacyjch prosimy karty zgłoszeń wysłać
do dnia 18.10.2017 r. do godz. 11.00ZAPRASZAMYDORADCA METODYCZNY                                                           DYREKTOR

mgr Izabela Michońska                                                             mgr Krystyna Adaśko

 Data dodaniaa: 2017-10-17 Powrót do góry

Lekcja otwarta: „Co to jest hejt i jak się przed nim bronić”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im.Adama Mickiewicza  w Brzegu Dolnym oraz doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na zajęcia otwarte w formie warsztatów dla uczniów na temat „Co to jest hejt i jak się przed nim bronić”

Celem zajęć jest propagowanie przez uczniów właściwego zachowania się w Internecie, poszanowania godności drugiego człowieka. Zajęcia  poprowadzone będą  z okazji Światowego Dnia Godności, który obchodzony jest w trzecią środę października. Warsztaty te mają  na celu pokazać dzieciom jak poradzić sobie z problemem hej tu przede wszystkim w Internecie i nie tylko.

Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna i metodyczna zajęć.


Zajęcia odbędą się 24 października 2017 roku (wtorek). o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza  w Brzegu Dolnym.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ze względu na kwestie organizacyjne należy potwierdzić swoją obecność  do 20.10.2017 r.  telefonicznie: 713195106, 604556897  lub  mailowo: wpodn@wp.pl  .

                                  

Serdecznie zapraszamy do współpracy.                                            
Z poważaniem

 

 Doradca  metodyczny                                           Dyrektor PCE i PPP w Wołowie                                                                                                                                                                  

  mgr Regina Kmicińska                                           mgr  Krystyna Adaśko      

 

Data dodaniaa: 2017-10-17 Powrót do góry

Teoria przywiązania tematem międzynarodowego seminarium naukowego

Teoria przywiązania
tematem międzynarodowego seminarium naukowego

21 osobowa grupa z Polski i z Niemiec wzięła udział w Międzynarodowym Seminarium Naukowym, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy-Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Tematem seminarium była „Praca z dzieckiem z wykorzystaniem teorii przywiązania”.  Kolejny raz współpraca między Powiatem Harburg a Powiatem Wołowskim okazała się sukcesem. Seminarium objęte zostało Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Starosty Wołowskiego.


Teoria przywiązania wiąże się przede wszystkim z poczuciem bezpieczeństwa, co jest szczególne we wczesnym etapie rozwoju małego dziecka. Przywiązanie uzależnione jest od wielu czynników, jednak ważniejszymi z nich są relacje z głównymi opiekunami, poczucie bliskości, spokoju i przynależności. Dzięki nim kształtuje się w małym człowieku rodzaj bezpiecznej „podstawy”, która umożliwia mu poznawanie otaczającego świata oraz nawiązywanie więzi.

Istota teorii przywiązania, została przybliżona podczas Międzynarodowego Seminarium Naukowego w Świeradowie Zdroju w dniach 05-08.10.2017. Jak się okazało, więź emocjonalna dziecka z opiekunem (głównie matką) jest elementem, stanowiącym matrycę rozwoju dziecka, niezależnie od jego płci, rasy, kraju pochodzenia czy języka. Fundamentem owej więzi jest poszukiwanie bliskości oraz potrzeba bezpieczeństwa.

 

Uczestnikami warsztatów w ramach prowadzonego seminarium było 12 pracowników merytorycznych z Poradni Wychowawczych z Powiatu Harburg (Dolna Saksonia), w tym 1 delegat reprezentujący Powiat Harburg, 6 pracowników merytorycznych Powiatowego Centrum Edukacji w Wołowie oraz 3 przedstawicieli Powiatu Wołowskiego. Szkolenie zostało poprowadzone w dwóch wersjach językowych. Ekspertami warsztatów były psycholodzy-terapeuci z Ośrodka Psychoterapii „Mały Książe” w Krakowie.

W drugiej części szkolenia miały miejsce warsztaty, a także zostały wyemitowane dwa dokumentalne filmy, prowadzone i nakręcone w ramach terapii.  Uczestnicy zgodnie potwierdzili słuszność organizacji szkoleń o charakterze międzynarodowym. Stwarzają fundament wzajemnego dzielenia się doświadczeniem i współpracy. Potrzeba i deklaracja kontynuacji, wybrzmiała wyraźnie podczas spotkania podsumowującego Seminarium. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie udziału w seminarium.

Każdy też zabrał namiastkę szkolenia ze sobą, wzbogacając tym samym warsztat swojej pracy. Jak się okazuje nie tylko, jako terapeuta, ale także indywidualnie, jako człowiek. Bowiem style przywiązania a szczególnie wzajemne relacje, mają ogromny wpływ na życie dorosłego już człowieka.

Katarzyna Fęglerska

PCEiPPP w Wołowie

Galeria Seminarium:


Data dodaniaa: 2017-10-10 Powrót do góry

ZMIANY ORGANIZACYJNE UCZELNI


Data dodaniaa: 2017-10-10 Powrót do góry

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PPP BRZEG DOLNY- EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 9- 13.10.2017

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PPP BRZEG DOLNY-  EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

9 - 13 października 2017


Kiedy?

W jakich

godzinach?

Zadania

Miejsce realizacji

Realizator

09.10.2017r.

12:00- 14:00

 

 

 

 

Indywidualne porady, konsultacje nt. dysleksji/dysortografii/dysgrafii dla wszystkich zainteresowanych

Poradnia w Brzegu Dolnym

Iwona Grabowiecka -pedagog

10.10.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2017r.

8:00-12:00

 

 

 

8:00-10:00

 

 

9:00-11:00

 

 

 

 

15:00-16:00

 

Badanie przesiewowe wzroku i słuchu- testy komputerowe „Słyszę”, „Widzę”

 

Indywidualne porady, konsultacje nt. dysleksji/dysortografii/dysgrafii dla wszystkich zainteresowanych

 

Indywidualne porady, konsultacje nt. dysleksji/dysortografii/dysgrafii dla wszystkich zainteresowanych

 

„Przyjemne z pożytecznym”-  zabawy utrwalające poprawną pisownię dla dzieci z kl. IV- VII i ich rodziców

szkoła

 

 

Poradnia w Brzegu Dolnym

 

 

Poradnia w Brzegu Dolnym

 

 

Poradnia w Brzegu Dolnym

 

Dorota Kasycz-Bejnar- logopeda

 

Barbara Bilewicz-Natkaniec-

Psycholog

 

Aleksandra Cholajda-Miłkowska- pedagog

 

Iwona Grabowiecka- pedagog

11.10.2017r.

 

8:00- 12:00

 

 

 

8:00- 11:00

Badanie przesiewowe wzroku i słuchu- testy komputerowe „Słyszę”, „Widzę”

 

 

Badanie przesiewowe uczniów w zakresie umiejętności czytania i pisania- uczniowie kl. IV

szkoła

 

 

 

szkoła

Dorota Kasycz-Bejnar- logopeda

 

 

Iwona Grabowiecka- pedagog

 

 

12.10.2017r.

16:30- 17:30

 

 

 

 

„Dziecko ryzyka dysleksji w szkole - diagnoza, objawy i sposoby pomocy”- prelekcja dla rodziców uczniów kl.I-II

 

Badania przesiewowe ryzyka wystąpienia zaburzeń dyslektycznych SRD– ankieta dla rodziców dzieci kl. I-II szkół podstawowych

szkoła

Iwona Grabowiecka- pedagog

13.10.2017r.

8:00- 12:00

 

 

 

 

Badanie przesiewowe uczniów w zakresie umiejętności czytania i pisania- uczniowie kl. IV


Badanie przesiewowe sprawności grafomotorycznej uczniów kl.III szkoły podstawowej

 

szkoła

 

 

 

 

Iwona Grabowiecka- pedagog

 

 

 

Data dodaniaa: 2017-10-04 Powrót do góry

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018  odbędzie się 21 października 2017r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie ,
ul. T.Kościuszki 27 - sala konferencyjna - I piętro:

godz. 9.00-12.00   Studia Podyplomowe

godz. 12.00-14.00 Studia Licencjackie i Studia Magisterskie.

Serdecznie zapraszamy

Data dodaniaa: 2017-10-04 Powrót do góry

„Zaczytani w Weselu” – Narodowe czytanie w Powiecie Wołowskim

27 września 2017 w ponad 2 tysiącach miast w Polsce odbywało się „Narodowe Czytanie” promowane przez Parę prezydencką. Wydarzenie, budzące dyskusję na temat kraju. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne po raz kolejny włączyło się w ogólnopolską akcję. We współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Wołowie, narodowe czytanie zostało zorganizowane w Auli Zespołu Szkół Zawodowych. Do czytania zaproszeni zostali uczniowie oraz dyrektorzy placówek oświatowych Powiatu wołowskiego.  Gościnnie w wydarzeniu brała udział Pani Jolanta Krysowata-Zielnica  –Wójt Gminy Wińsko.

Przybyłych gości powitały Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor Centrum Edukacji oraz Pani Henryka Przybyłowicz –Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.  Następnie zebranym została zaprezentowana krótka historia „Wesela” oraz postacie występujące w dramacie oraz został odczytany fragment „Wesela” Wyspiańskiego. Uroczystego tonu wydarzeniu dodał występ zespołu „Mali Warzęgowianie”. Organizacją czytania ze strony Centrum zajęły się Panie Urszula Bajewicz i Justyna Drozd z Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie.

Podczas poprzedniej edycji wspólnie czytano "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza w asyście włodarzy Gmin i  Powiatu Wołowskiego oraz aktora Zbigniewa Walerysia, odtwórcy św. Pawła  w filmie „Quo Vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

Narodowe czytanie, to akcja ogólnopolska prowadzona od 2012 roku. Publiczne czytanie wybitnych polskich dzieł literackich ma na celu propagowanie polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa. Warto podkreślić dbałość o polskie tradycje, historię oraz pielęgnowanie i wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości.  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę niezwykłą inicjatywę.

 

Katarzyna Fęglerska-PCEiPPP w Wołowie


Foto galeria: