Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Ogólnopolski Tydzień Kariery 16-22 października 2017 - „Ja na rynku pracy..."
Ogólnopolski Tydzień Kariery 16-22 października 2017

Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym

Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu Dolnym w dniach 16- 22 października w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery podejmowali szereg działań związanych z poradnictwem edukacyjno-zawodowym.

Podczas tegorocznych obchodów OTK w Poradni w Brzegu Dolnym w dniach 16 i 17 października otwarty był punkt konsultacyjny z poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli, gdzie dyżur pełnili psycholog- E.Stróżyk i pedagog- I.Grabowiecka. Ponadto dnia 17 października Iwona Grabowiecka przygotowała dla nauczycieli prezentację ze scenariuszami zajęć z doradztwa zawodowego przeznaczonymi do realizacji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W poradni w dniu 18 października we współpracy z A.Perekietką- pedagogiem Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, realizowano projekt pt.„Autoprezentacja na rynku pracy”, do którego zgłaszali się zainteresowani uczniowie szkoły. Spotkanie z uczniami przygotowały psycholog- E.Stróżyk i pedagog- I.Grabowiecka.

Poniżej zdjęcia z przeprowadzonego projektu realizowanego w poradni.
 

 


 

Uczennica w oczekiwaniu na swoje wystąpienie…

 Autoprezentacja uczniów w gabinecie przed psychologiem p. E.Stróżyk