Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym,  podobnie jak w ubiegłym roku przyłączyli się do obchodów w kwietniu Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu - czytaj więcej 

Data dodaniaa: 2019-04-05 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów i Psychologów Poradni P-P w Brzegu Dolnym

 

SZANOWNI DYREKTORZY

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

GMINY BRZEG DOLNY

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Wołowie oraz liderzy Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów i Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym serdecznie zapraszają  na

 

II SPOTKANIE  SIECI WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

w roku szkolnym 2018/2019

 

1.      Temat spotkania: „Jak pracować z uczniami z zaburzeniami zachowania”
                                    - E.Stróżyk, B.Bilewicz-Natkaniec

2.      Sprawy bieżące.

 

Spotkanie odbędzie się:  29 listopada 2018 r., (czwartek) o godz. 1000.

Miejsce spotkania – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
                                  ul. 1 Maja 1A, 56-120 Brzeg Dolny

Serdecznie zapraszamy

 

Lider Sieci Pedagogów        Lider Sieci Psychologów               WICEDYREKTOR

  Iwona Grabowiecka                Ewa Stróżyk                       Barbara Rajter-Tybińska

 

Data dodaniaa: 2018-11-27 Powrót do góry

Ogólnopolski Tydzień Kariery 15-19 października 2018 „Bądź architektem swojego szczęścia! ”

Ogólnopolski Tydzień Kariery 15-19 października 2018

„Bądź architektem swojego szczęścia! ”

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu Dolnym w dniach 15- 19 października w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery podejmowali szereg działań związanych z poradnictwem edukacyjno-zawodowym.

Podczas tegorocznych obchodów OTK w Poradni w Brzegu Dolnym dnia 15 października otwarty był punkt konsultacyjny z poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli, gdzie dyżur pełniła pedagog- I.Grabowiecka.

W  dniach 16 i 18 października pedagog Iwona Grabowiecka na terenie szkół podstawowych- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzegu Dolnym i Szkoły Podstawowej Nr 5, przeprowadziła zajęcia z uczniami kl.VII i kl.VIII z poradnictwa edukacyjno-zawodowego pt.„W jaki sposób dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia”, a ponadto przeprowadzono badanie preferencji i zainteresowań uczniów.

Poniżej zdjęcia z przeprowadzanych przez pedagoga zajęć w szkołach.

  
 

Przez cały tydzień obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w siedzibie placówki rozpowszechniano ulotki skierowane do uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum- „Jak szukać informacji o zawodach?” oraz dla uczniów kończących szkoły ponadgimnazjalne- „Wykształcenie wyższe”, „Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą”, ponadto została zorganizowana wystawa książek i publikacji o tematyce zawodoznawczej.